• EN
 • NL
Les in verbeelding
Les in verbeelding, aflevering 8

Vloeistofmechanica en de Tour de France

Hoe zorgen docenten dat hét kwartje valt bij hun studenten? Vaak door het gebruik van beeldspraak. Hoe ze dat precies doen, laat wetenschapsjournalist en illustrator Enith Vlooswijk zien in de rubriek 'Les in verbeelding'. In deze achtste aflevering gebruikt civiele techniek-docent Pieter Roos de Tour de France als voorbeeld om vloeistofmechanica uit te leggen.

 • EN
 • NL
Lessons in imagination
Lessons in Imagination, episode 8

Fluid mechanics and the Tour de France

How do teachers ensure that the penny drops for their students? Often through the use of imagery. In the series 'Lessons in imagination', science journalist and illustrator Enith Vlooswijk shows exactly how they do that. In this eighth episode, civil engineering teacher Pieter Roos uses the Tour de France as an example to explain fluid mechanics.

 • EN
 • NL
Les in verbeelding
Les in verbeelding, aflevering 7

De wetenschapper en de journalist

Hoe zorgen docenten dat hét kwartje valt bij hun studenten? Vaak door het gebruik van beeldspraak. Hoe ze dat precies doen, laat wetenschapsjournalist en illustrator Enith Vlooswijk zien in de rubriek 'Les in verbeelding'. In deze zevende aflevering vertelt Anne Dijkstra, universitair docent communicatiewetenschappen, over de dynamiek tussen wetenschapper en journalist.

 • EN
 • NL
Lessons in imagination
Lessons in Imagination, episode 7

The scientist and the journalist

How do teachers ensure that the penny drops for their students? Often through the use of imagery. In the series 'Lessons in imagination', science journalist and illustrator Enith Vlooswijk shows exactly how they do that. In this seventh episode, Anne Dijkstra, assistant professor of communication sciences, talks about the dynamics between scientist and journalist.

News

Korter studiejaar: goed idee of niet?

Het academisch jaar moet korter; dat verlaagt de werkdruk en schept meer tijd voor onderzoek. Krijgt het plan van De Jonge Akademie voet aan de grond? De één is laaiend enthousiast, de ander waarschuwt voor de risico’s.

 • EN
 • NL
Les in verbeelding

De hersencel als studentenhuis

Hoe zorgen docenten dat hét kwartje valt bij hun studenten? Vaak door het gebruik van beeldspraak. Hoe ze dat precies doen, laat wetenschapsjournalist en illustrator Enith Vlooswijk zien in de rubriek 'Les in verbeelding'. In deze zesde aflevering vergelijkt biochemicus Kerensa Broersen een hersencel met een studentenhuis, om te illustreren wat er gebeurt als er iets misgaat in een cel.

 • EN
 • NL
Lessons in imagination

The brain cell as a student house

How do teachers ensure that the penny drops for their students? Often through the use of imagery. In the series 'Lessons in imagination', science journalist and illustrator Enith Vlooswijk shows exactly how they do that. In this sixth episode, biochemist Kerensa Broersen compares a brain cell to a student house, to illustrate what happens when something goes wrong inside a cell.

 • EN
 • NL
Les in verbeelding

Chemisch evenwicht en legoblokjes

Hoe zorgen docenten dat hét kwartje valt bij hun studenten? Vaak door het gebruik van beeldspraak. Hoe ze dat precies doen, laat wetenschapsjournalist en illustrator Enith Vlooswijk zien in de rubriek 'Les in verbeelding'. Deze vijfde aflevering legt scheikundedocent Saskia Lindhoud chemisch evenwicht uit, met behulp van legoblokjes.

 • EN
 • NL
Lessons in imagination

Chemical equilibrium and lego

How do teachers ensure that the penny drops for their students? Often through the use of imagery. In the series 'Lessons in imagination', science journalist and illustrator Enith Vlooswijk shows exactly how they do that. In this fifth episode, chemistry teacher Saskia Lindhoud uses lego to explain chemical equilibrium.

 • EN
 • NL
News

Vier finalisten doen gooi naar Centrale Onderwijsprijs

Niet drie, maar vier docenten zijn in de race voor de Centrale Onderwijsprijs. In de finale volgende week donderdag strijden Jurnan Schilder, Maaike Endedijk, Anne Leferink en Tracy Craig om de titel ‘docent van het jaar’.

 • EN
 • NL
News

Four finalists in the running for the Central Education Award

Not three, but four candidates are in the race for the Central Education Award. In the final next Thursday, teachers Jurnan Schilder, Maaike Endedijk, Anne Leferink and Tracy Craig will compete for the title of 'teacher of the year'.

 • EN
 • NL
Les in verbeelding

Storing en dansen

Hoe zorgen docenten dat hét kwartje valt bij hun studenten? Vaak door het gebruik van beeldspraak. Hoe ze dat precies doen, laat wetenschapsjournalist en illustrator Enith Vlooswijk zien in de rubriek 'Les in verbeelding'. Deze vierde aflevering legt hoogleraar Bram Nauta aan de hand van een dansje uit hoe je storing oplost.

 • EN
 • NL
Lessons in imagination

Interference and dancing

How do teachers ensure that the penny drops for their students? Often through the use of imagery. In the series 'Lessons in imagination', science journalist and illustrator Enith Vlooswijk shows exactly how they do that. In this fourth episode, professor Bram Nauta explains with a dance how to solve problems caused by interference.

News

Eerste zeven onderwijsfellows van start

Rector Tom Veldkamp benoemde woensdag de eerste zeven Teaching & Learning Fellows, als onderdeel van een pilot vanuit het 4TU Centre for Engineering Education. De komende twee jaar krijgen de fellows de kans om hun eigen onderwijs met behulp van praktijkgericht onderzoek te verbeteren.

 • EN
 • NL
Les in verbeelding

Over wiskunde en voorspellen

Hoe zorgen docenten dat hét kwartje valt bij hun studenten? Vaak door het gebruik van beeldspraak. Hoe ze dat precies doen, laat wetenschapsjournalist en illustrator Enith Vlooswijk zien in de rubriek 'Les in verbeelding'. Deze derde aflevering: Ipek Seyran Topan, over wiskundige voorspellingen.

 • EN
 • NL
Lessons in imagination

About math and forecasting

How do teachers ensure that the penny drops for their students? Often through the use of imagery. In the series 'Lessons in imagination', science journalist and illustrator Enith Vlooswijk shows exactly how they do that. This third episode: Ipek Seyran Topan, about mathematical forecasting.

News

Waarom werden zoveel kwaliteitsplannen afgekeurd?

Twee universiteiten en zestien hogescholen kregen een onvoldoende voor hun plannen om het onderwijs te verbeteren met de miljoenen uit het nieuwe leenstelsel. Dat kwam door tijdsdruk en verkeerde verwachtingen, staat in een officiële terugblik.

 • EN
 • NL
Les in verbeelding
Les in verbeelding, aflevering 2

Aardwetenschappen en voedsel

Hoe zorgen docenten dat hét kwartje valt bij hun studenten? Vaak door het gebruik van beeldspraak. Hoe ze dat precies doen, laat wetenschapsjournalist en illustrator Enith Vlooswijk zien in de rubriek 'Les in verbeelding'. Deze tweede aflevering: Mark van der Meijde, ITC-hoogleraar Earth Structure and Dynamics.

 • EN
 • NL
Lessons in imagination

Earth sciences and food

How do teachers ensure that the penny drops for their students? Often through the use of imagery. In the series 'Lessons in imagination', science journalist and illustrator Enith Vlooswijk shows exactly how they do that. This second episode: ITC professor Earth Structure and Dynamics Mark van der Meijde.

News

Verkiezingsdebat over het onderwijs: 'Lesgeven is geen hobby'

Crisis of niet: de verkiezingsstrijd is losgebarsten. Het geschrapte AOb-onderwijsdebat vond dinsdagavond toch plaats, maar dan zonder de bond zelf. Zeven partijen kruisten de degens over corona, toegankelijkheid en het lerarentekort.

Read more articles