News

Minister: er mag straks weer geloot worden

Ook minister Van Engelshoven wil dat loting terugkeert als selectie-instrument bij associate degree- en bacheloropleidingen met een numerus fixus. Dat schrijft ze in een brief over toegankelijkheid, doorstroom en selectie in het hoger onderwijs.

News

TG blij met terugkeer loting

De Tweede Kamer stemde dinsdag voor een terugkeer van loting bij het selecteren van studenten. De UT-opleiding technische geneeskunde is blij met dat besluit, zegt studieadviseur en selectiecoördinator Marieke Hofman. TG is de enige bachelor op de UT die selectie aan de poort hanteert.

News

Ook Kamer ziet loting weer zitten

Als het aan de Tweede Kamer ligt, keert loting terug als selectie-instrument bij opleidingen met een capaciteitsfixus. Een meerderheid stemde zojuist in met een opheffing van het verbod.

News

Iets minder studentenstops in het wo

Het aantal wo-studies met een numerus fixus neemt volgend studiejaar af van 58 naar 55. De studentstop verdwijnt bij vier technische studies, terwijl drie bachelors psychologie hem weer invoeren.

News

Minder studentenstops bij technische universiteiten

De TU Eindhoven en Wageningen University schrappen of verruimen hun numerus fixus, kondigen ze aan. Ze hebben meer speling dankzij de investeringen in bètatechniek.

Spotlight

Wie mag er studeren? De oneerlijkheid van selectie

Onder de noemer ‘de juiste student op de juiste plek’ selecteren opleidingen met een numerus fixus tegenwoordig hun studenten. Maar de gebruikte selectiemethodes verkleinen de kansen voor kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond, voor wie lager opgeleide ouders heeft en voor mannen.

News
Computer Science verwacht meer studenten

‘Maatregelen nodig om studentengroei op te vangen’

De bachelor Technical Computer Science lijkt komend collegejaar met honderd studenten te groeien, blijkt uit de vooraanmeldingen. Het totaal van driehonderd studenten kan de opleiding met de huidige bezetting niet aan, zegt opleidingsdirecteur Arend Rensink. Maar van een studentenstop is vooralsnog geen sprake.

News

Minister wil regie bij studentenstops

Minister Van Engelshoven heeft haar wetsvoorstel klaar: ze denkt de grote toestroom van internationale studenten te kunnen indammen zonder dat Nederlandse studenten daarvan de dupe worden. Maar dan wel op haar voorwaarden.

News

Negen meer wo-opleidingen met numerus fixus

Alle kritiek ten spijt stijgt het aantal universitaire bacheloropleidingen met een studentenstop volgend studiejaar opnieuw: van 49 naar 58. In de sector bèta-techniek komen er vijf nieuwe studentenstops. De UT blijft bij één opleiding met een numerus fixus: Technische Geneeskunde.

News
numerus fixus

Technische geneeskunde laat twintig studenten meer toe

De numerus fixus van technische geneeskunde wordt vanaf collegejaar 2019/20 uitgebreid met twintig studenten. De enige UT-opleiding met een beperkte toelating gaat daarmee naar een instroom van 150. ‘Met een voorbehoud’, zegt opleidingsdirecteur Heleen Miedema. ‘Ik heb meer docenten nodig.’

News

Van Engelshoven: Nederlandse studenten geen voorrang bij selectie

Moeten Nederlandse studenten voorrang krijgen bij opleidingen met een numerus fixus? Minister Van Engelshoven vindt van niet: ‘Dat is in strijd met de Europese wet.’

News

UT wil niet verder groeien

Met een populatie van zo’n 11.000 studenten nadert de UT de grens van de groei. ‘Heel veel meer dan 12.000 studenten moeten we niet willen’, zei collegevoorzitter Victor van der Chijs tijdens zijn nieuwjaarsspeech. ‘Want op de UT geldt het credo quality over quantity.’

Read more articles