News

Pilot coöptatierecht van de baan

De pilot ‘omgekeerd coöptatierecht’ is voorlopig van de baan. Dat betekent dat internationale studenten geen voorrang krijgen in de zoektocht naar een kamer. Woningstichting De Veste richt zich liever op bewustwording naar studenten en medewerkers.

News

Verbouwen en verhuizen: de stand van zaken

De campus is volop in beweging. De Hogekamp en Technohal staan in de steigers. De dienst LISA verhuist van Citadel naar de Spiegel, om de komst van ITC mogelijk te maken. Met als gevolg een stoelendans in de Spiegel. De stand van zaken per gebouw.

News

Uraad: duidelijk huisvestingplan, let op studieplekken

Het jaarplan voor het LTSH (Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan) gaf weinig voer tot discussie bij de universiteitsraadsvergadering woensdagochtend. De raad vindt het plan duidelijk, maar adviseert om goed in de gaten te houden of er voldoende onderwijsruimtes beschikbaar zijn.

News

Uraad: ‘Schoorvoetend’ door met nieuwe dienst Campus

De universiteitsraad ging woensdagmorgen akkoord met het plan van aanpak voor de nieuwe dienst Campus en Huisvesting. De toezegging van het CvB dat er geen gedwongen ontslagen volgen op de nieuwe organisatie en dat er een tussentijdse evaluatie komt, maakten dat de Uraad instemde.

News

Nieuwe dienst Campus voor meer samenhang

Meer samenwerking en een betere benutting van de campus als uithangbord van de UT. Daar moet de nieuwe dienst Campus en Huisvesting - voorlopig nog een werktitel - voor zorgen. Het is ook de wens van CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult. Morgen buigt de universiteitsraad zich erover.

News

SP: ‘Woningnood door buitenlandse studenten’

De woningnood onder studenten wordt mede veroorzaakt doordat universiteiten zoveel buitenlandse studenten werven, stelt een Amsterdamse wethouder van de Socialistische Partij.

News

Technohal: ‘transparant, open en eind 2018 af’

De Technohal is bijna tot op het bot gestript. Eind 2018 moet het gebouw klaar zijn om het cluster Health te huisvesten. Reden voor de kartrekkers van het herbouwproject om de voortgang te presenteren aan geïnteresseerde UT’ers tijdens een bijpraatsessie.

News

Internationale huisvesting: ‘Onbekend maakt onbemind’

Hoe zorgen we dat het toenemend aantal internationale studenten huisvesting vindt op de UT? Het is een van de kernpunten in het huisvestingsbeleid. Docent sociologie Jörgen Svensson deelde woensdag in de Uraad zijn ervaring uit eerder vergelijkend onderzoek: ‘Onbekend maakt onbemind. Een bemiddelaar tussen woongroepen en woningzoekers maakt een groot verschil.’

News

‘Bouw snel extra woningen voor buitenlandse studenten’

Studenten uit het buitenland leveren Nederland miljarden op, zeggen studentenhuisvesters. Ze willen extra woningen bouwen zodat er nog veel meer studenten naar Nederland kunnen komen.

News

Hospiteren: voorrang internationale studenten

Er komt dit jaar een pilot met een omgekeerd coöptatierecht. Studentenwoningen van de Veste worden ‘vrijgemaakt’ voor internationale studenten. Zij nodigen vervolgens anderen uit voor hospitatie. Dat staat in een UT-beleidsnota. De Student Union (SU) voorziet grote problemen.

News

Nieuwe organisatie Campus en Huisvesting

Er komt een nieuwe organisatie Campus en Huisvesting, die verantwoordelijk is voor alle activiteiten en diensten op campus van de UT. Dit omdat er bestuurlijk behoefte is aan duidelijkere sturing en invulling van de activiteiten op de campus.

News

Investeringsvraag huisvesting boven de limiet

De UT heeft, met instemming van de Uraad, gekozen voor de ‘duurste’ strategie voor het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan. De consequentie: tot en met 2021 ligt de investeringsvraag 4,1 miljoen euro hoger dan het bedrag het bedrag dat de UT kan en wil uitgeven.

Read more articles