News

Oplossing voor kamernood: lokaal maatwerk en betere prognoses

Onderwijsinstellingen, verhuurders en gemeenten willen beter samenwerken om de kamernood onder studenten te lijf te gaan. Betrouwbare cijfers, een lokale aanpak en goede voorlichting vormen de pijlers van het nieuwe beleid.

News

Woningnood onder studenten houdt aan

De komende jaren blijft het moeilijk om een studentenwoning te vinden, met name doordat er steeds meer studenten uit het buitenland hierheen komen. Nederlandse studenten blijven weliswaar vaker bij hun ouders wonen, maar dat weegt er niet tegenop.

News

ITC wil onderscheidend en duurzaam gebouw

Onderscheidend en duurzaam. Met die woorden beschrijft Erna Leurink, directeur bedrijfsvoering ITC, het gebouw dat de faculteit vanaf 2021 moet krijgen. De verhuizing naar de campus betekent ook ruimte inleveren. ‘Een uitdagende, maar interessante puzzel’, vindt Leurink.

News

Studenten in tenten: kamernood niet overal zo hoog

De woningnood onder internationale studenten is deze zomer groot nieuws. Vooral Groningen en Wageningen trokken de aandacht, maar hoe gaat het in andere steden?

  • EN
  • NL
News
Huisvesting internationals

‘Tentenkampen komen hier niet’

In Groningen slapen internationale studenten door kamernood in een tent bij het sportcentrum, meldt de Universiteitskrant van de RUG. Volgens de UT is het huisvestingsprobleem niet groter dan anders, ondanks het groeiende aantal internationals.

  • EN
  • NL
News

‘There won’t be any encampments here’

Problems with finding housing has led to international students in Groningen sleeping in a tent near the local sports centre, says the Groningen university newspaper. According to the UT, housing problems in Enschede aren’t bigger than usual, despite the growing number of international students.

News

Let op, straks komen er weer nieuwe studenten!

Wist u dat nieuwe studenten in september op zoek gaan naar woonruimte? Probeer daar rekening mee te houden, schrijft het kabinet in een brief aan universiteiten, hogescholen, gemeenten en studentenhuisvesters.

News

Pilot coöptatierecht van de baan

De pilot ‘omgekeerd coöptatierecht’ is voorlopig van de baan. Dat betekent dat internationale studenten geen voorrang krijgen in de zoektocht naar een kamer. Woningstichting De Veste richt zich liever op bewustwording naar studenten en medewerkers.

News

Verbouwen en verhuizen: de stand van zaken

De campus is volop in beweging. De Hogekamp en Technohal staan in de steigers. De dienst LISA verhuist van Citadel naar de Spiegel, om de komst van ITC mogelijk te maken. Met als gevolg een stoelendans in de Spiegel. De stand van zaken per gebouw.

News

Uraad: duidelijk huisvestingplan, let op studieplekken

Het jaarplan voor het LTSH (Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan) gaf weinig voer tot discussie bij de universiteitsraadsvergadering woensdagochtend. De raad vindt het plan duidelijk, maar adviseert om goed in de gaten te houden of er voldoende onderwijsruimtes beschikbaar zijn.

News

Uraad: ‘Schoorvoetend’ door met nieuwe dienst Campus

De universiteitsraad ging woensdagmorgen akkoord met het plan van aanpak voor de nieuwe dienst Campus en Huisvesting. De toezegging van het CvB dat er geen gedwongen ontslagen volgen op de nieuwe organisatie en dat er een tussentijdse evaluatie komt, maakten dat de Uraad instemde.

News

Nieuwe dienst Campus voor meer samenhang

Meer samenwerking en een betere benutting van de campus als uithangbord van de UT. Daar moet de nieuwe dienst Campus en Huisvesting - voorlopig nog een werktitel - voor zorgen. Het is ook de wens van CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult. Morgen buigt de universiteitsraad zich erover.

News

SP: ‘Woningnood door buitenlandse studenten’

De woningnood onder studenten wordt mede veroorzaakt doordat universiteiten zoveel buitenlandse studenten werven, stelt een Amsterdamse wethouder van de Socialistische Partij.

Read more articles