News

UT akkoord met resultaten NOEK-onderzoek

De UT gaat akkoord met de resultaten van het onderzoek naar de NOEK. Daarin staat dat een greppel of vijver tussen de UT en de nieuwe rondweg moet voorkomen dat experimenten in Meander en het NanoLab verstoord worden door wegtrillingen.

News

Duurzaamheidsactie: Alpha poot klimplanten

Leden van christelijke studentenvereniging Alpha plantten woensdag meer dan 200 klimplanten bij de geluidsmuren aan de Oliemolensingel.

News

SU Forum met gemeente Enschede

Het Student Union Forum van gisteravond in de Pakkerij had als thema Metropool Enschede. Centraal stond de vraag ‘hoe kunnen we het imago van Enschede opschroeven en ervoor zorgen dat studenten hier blijven na de studie?’