News

P-NUT against experiment assistants

P-NUT, the UT's doctoral candidates network, supports the joint letter from university participation councils and doctoral candidate organizations in which they express their opposition to the experiment with PhD students. The UT does, however, want to take part in the experiment.

News

P-NUT tegen experiment aio's

P-NUT, het promovendinetwerk van de UT, ondersteunt de gezamenlijke brief van universitaire medezeggenschapraden en promovendiorganisaties waarin zij zich uitspreken tegen het experiment met promotiestudenten. De UT wil echter wel mee doen aan het experiment.

News

P-NUT herkent problematiek promovendi

Promovendinetwerk P-NUT van de UT herkent de problematiek dat een meerderheid van de gepromoveerden niet hoeft te rekenen op een baan bij een universiteit. ‘Te veel promovendi zijn gefocust op een academische carrière’, zegt Wouter van Heeswijk, bestuurslid van P-NUT.

News

Learn to distinguish yourself on the Be Visible PhD Day

Doctoral candidates network P-NUT wants to help doctoral candidates present themselves and their research in a distinguishing manner. The theme of the yearly PhD Day, held in the Vrijhof on 16 October, is therefore 'Be Visible'.

News

De vijftig grijstinten van wetenschappelijke integriteit

Integriteit laat zich niet vangen in termen als fout-goed of zwart-wit. Er is eerder sprake van vijftig tinten grijs van de wetenschappelijke integriteit. Dat zei de Tilburgse onderzoeker in de psychologische methodologie Jelte Wicherts donderdagmiddag aan het begin van de jaarlijkse PhD Day van promovendivereniging P-NUT.

News

PhD's: plagiarism vs. integrity

You could imagine merrier themes for the annual PhD Day, but apparently that is not the criterion. Being able to have relevant and constructive discussions on the theme, is. That is why the day, organized by P-NUT, is about plagiarism and honesty in science.

News

PhD's: plagiaat vs. eerlijkheid

Je kunt je vrolijkere thema’s voorstellen voor de jaarlijkse PhD-dag, maar dat is kennelijk niet het criterium. Het kunnen houden van een relevante en opbouwende discussie over het thema is dat wel. Daarom gaat het op de door P-NUT georganiseerde dag over plagiaat en eerlijkheid in de wetenschap.

News

Ook UT wil promotiestudent instellen

Ook de UT wil het fenomeen promotiestudent gaan invoeren. Volgens het CvB past het huidige stelsel van als werknemers betaalde promovendi niet altijd bij de internationale situatie. Promovendinetwerk P-NUT voorziet een achteruitgang in kwaliteit.

PhD

Juan Roman Casado: ‘I listen to the fire’

Facing up to 165 decibels and extreme heat, Juan Roman Casado is on a quest to find the optimal parameters for air, fuel and sound. Aim: the creation of cleaner and more reliable gas turbine combustors.

PhD

Victor de Graaff: the voice of PhD candidates

A bursary system will weaken the position of PhDs as employees, and will harm the continuity of the university. Victor de Graaff opposes its introduction and is determined to make the voice of all PhDs heard: He stands as a candidate for the University Council.