News

‘Nederland blijft kweekvijver voor wetenschappelijk talent’

Minister Van Engelshoven wil de werkdruk van het wetenschappelijk personeel terugdringen. Ze wil dat onderzoekers vaker een vaste aanstelling krijgen en dat ze niet langer alleen worden beoordeeld op hun hoeveelheid publicaties.

News

Brexit-deal laat wetenschap nog in onzekerheid

De Brexit lijkt weer een stapje dichterbij met de voorlopige overeenstemming tussen de onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Maar voor de Europese wetenschap blijft de toekomst ongewis.

News

‘Ook wetenschap in opdracht van overheid moet onafhankelijk zijn’

Verliezen wetenschappers hun onafhankelijkheid als ze voor de overheid werken? Dat is niet de bedoeling, zegt minister Van Engelshoven. Ze laat nagaan of het Rijk verkeerde voorwaarden stelt.

News

‘Nieuwe gedragscode mag niet in bureaula verdwijnen’

Wetenschappers moeten eerlijk en zorgvuldig te werk gaan, staat in de nieuwe gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. Nieuw is dat ze daarbij steun moeten krijgen van hun werkgever, vertelt hoogleraar Lex Bouter.

News

Vertrouwen in de wetenschap blijft onverminderd groot

Nederlanders hebben nog altijd een rotsvast vertrouwen in de wetenschap. De regering, media, grote bedrijven en de politiek vinden ze een stuk minder betrouwbaar. Alleen de rechterlijke macht komt in de buurt, meldt het Rathenau Instituut.

News

Winnaars blijven winnen in wetenschap

Winnaars van een wetenschapsbeurs maken jaren later meer kans op de volgende beurs. En ze worden ook vaker hoogleraar. Met hun talent heeft dit weinig te maken, blijkt uit nieuw onderzoek.

News

Groundhog Day voor de wetenschap?

In de strijd tegen slordige en frauduleuze wetenschap zouden onderzoekers veel vaker de experimenten van anderen moeten herhalen, staat in een nieuw advies van wetenschapsgenootschap KNAW. Ook als ze daar geen zin in hebben.

News

NWO wil geen ‘basisbeurs’ voor wetenschappers

Laat onderzoeksfinancier NWO haar deuren sluiten en geef alle wetenschappers gewoon evenveel geld. Dat radicale voorstel kan geen genade vinden in de ogen van Stan Gielen, voorzitter van NWO.

News

KNAW wil geen ‘Harvard aan de Rijn’

Meer geld voor de wetenschap en meer samenwerking tussen universiteiten. Dat is de komende jaren het devies, zegt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

News

'Weg met de wegwerpwetenschapper'

Wie een stabiele carrière wil, kan zijn heil beter buiten de wetenschap zoeken. Vooral voor postdoctorale onderzoekers worden de vaste banen steeds schaarser. Hoe zit het met al die tijdelijke contracten, en hoe schadelijk zijn ze?

News

March for Science: vóór de wetenschap en tégen Trump

Op het Museumplein in Amsterdam vond zaterdag de March for Science plaats. Hoewel de steunbetuiging aan de wetenschap apolitiek was, kreeg rechts, en vooral de Amerikaanse president Donald Trump, er flink van langs.

News

March for Science tegen ‘wetenschap als mening’

In navolging van Amerikaanse onderzoekers organiseren Nederlandse wetenschappers zaterdag de March for Science in Amsterdam. Samen met collega’s, studenten en bezorgde burgers uit het hele land springen ze in de bres voor de wetenschap.

Read more articles