• EN
 • NL
News

Concerns about ventilation of Cubicus and Zilverling

The University Council once again voiced its concerns about ventilation problems in old buildings, specifically the Cubicus and Zilverling. For the time being, the Executive Board mainly sees benefit in more and better communication about ventilation.

 • EN
 • NL
News

Zorgen over ventilatie Cubicus en Zilverling

De universiteitsraad uitte vanmorgen opnieuw zijn zorgen over ventilatieproblemen in oude gebouwen, specifiek de Cubicus en Zilverling. Het college van bestuur ziet voorlopig vooral heil in meer en betere communicatie over ventilatie.

News

University Council complains about AFAS-HR system

The University Council (UC) is concerned about the AFAS-HR system used at the University of Twente. ‘We hear frustrations and complaints about the system from within the whole UT community,’ the UC told the Executive Board during a plenary meeting today.

 • EN
 • NL
News

Covid Pass at UT: ‘A big dilemma’

The Dutch government is heading for a 3G Covid Pass for higher education. The University Council is not allowed to have its say. Disappointing, say the council members, since there are practical and ethical barriers.

 • EN
 • NL
News

Coronatoegangsbewijs op UT: ‘Een enorme spagaat’

Het demissionaire kabinet koerst op een 3G-coronatoegangsbewijs voor het hoger onderwijs. De medezeggenschap mag niet meepraten. Teleurstellend, vindt de Uraad. Er zijn namelijk praktische en ethische drempels, die om een lokale oplossing vragen.

 • EN
 • NL
News

University Council: 'Too much marketing in an overly positive annual report’

The University Council believes that the University of Twente's 2020 annual report is 'written too positively' and lacks critical reflection. This was discussed this morning during the meeting of the University Council in the Horst.

 • EN
 • NL
News

Uraad: ‘Te veel marketing in te positief jaarverslag’

De Uraad vindt het jaarverslag 2020 van de Universiteit Twente ‘te positief geschreven’ en mist daarbij kritische reflectie. Dat werd vanmorgen besproken tijdens de vergadering van de universiteitsraad in de Horsttoren.

News

Application fee pilot extended to ET faculty

As part of a pilot project, prospective master’s students of the UT Faculty of Engineering Technology (ET) will have to pay an application fee from September 2022. This was approved by the University Council today. Next year, the Council will discuss the possibility of a university-wide application fee.

 • EN
 • NL
News

Council on room shortage: 'How will we welcome new students?

The room shortage in Enschede is also on the minds of the University Council. Members of the council wonder how the UT, as 'The most welcoming university', will welcome new students during the next open days.

 • EN
 • NL
News

Uraad over kamernood: ‘Hoe verwelkomen we straks nieuwe studenten?’

De kamernood in Enschede houdt ook de gemoederen in de Uraad bezig. Leden van de raad vragen zich vooral af hoe de UT als ‘The most welcoming university’ nieuwe studenten tijdens de volgende open dagen verwelkomt.

 • EN
 • NL
News

'We see the need for a numerus fixus'

The University Council agreed to a numerus fixus for Computer Science and Psychology this Wednesday morning. However, several council members expressed their concerns about the accessibility of the Computer Science programme for Dutch students.

 • EN
 • NL
News

‘We zien de noodzaak van een numerus fixus’

De Uraad stemde woensdagmorgen in met een numerus fixus voor Computer Science en psychologie. Wel uitten verschillende leden hun zorgen over de toegankelijkheid van de informatica-opleiding voor Nederlandse studenten.

News

Election results: six seats for UReka, three for DAS

The results of the University Council elections are in. UReka received enough votes to claim six seats on the council, DAS will have three seats in the upcoming academic year. uTOP did not get enough votes to claim a seat.

 • EN
 • NL
News
University Council Elections

UReka, DAS or uTOP... What do you choose?

The digital ballot boxes for the University Council elections are open from today. Students have three options: UReka, DAS and uTOP. But how do the parties differ and what do they think about Covid, co-optation and internationalization?

 • EN
 • NL
News
Verkiezingen Uraad

UReka, DAS of uTOP… Wat kies jij?

De digitale stembussen voor de universiteitsraadsverkiezingen zijn vanaf vandaag geopend. Studenten kunnen kiezen uit drie smaken: UReka, DAS en uTOP. Maar waarin verschillen de partijen eigenlijk en hoe denken ze over corona-onderwijs, coöptatie en internationalisering?

 • EN
 • NL
News

Co-optation complaints desk must not lead to witch hunt

The action plan for co-optation put together by Vechtdal Wonen is the right way forward, according to both the University Council and the Executive Board. However, this morning the council expressed its concerns about the intended 'platform' for reporting abuse. 'Don't look for fire where there is no smoke.'

 • EN
 • NL
News

Coöptatie-klachtenloket mag niet leiden tot heksenjacht

Het plan van aanpak voor coöptatie dat er ligt vanuit wooncorporatie Vechtdal Wonen, is de juiste weg voorwaarts, vinden zowel de universiteitsraad als het college van bestuur. De raad uitte vanmorgen wel haar zorgen over het beoogde ‘platform’ om misstanden te melden. ‘Zoek niet naar vuur waar geen rook is.’

 • EN
 • NL
News

University Council wants more visibility from ombudsman

If it is up to the Executive Board and the University Council, the UT will continue with the ombudsperson in the same way. The council was predominantly positive, but also critical about the visibility of the ombudsperson.

 • EN
 • NL
News

Uraad wil meer zichtbaarheid ombudsman

Als het aan het college van bestuur en de universiteitsraad ligt, gaat de UT op dezelfde voet door met de ombudsfunctionaris. De raad was overwegend positief, maar tegelijkertijd ook kritisch over de zichtbaarheid van de ombudspersoon.

 • EN
 • NL
News

University Council wonders: can we do more despite corona?

From overcrowded minors to empty campus terraces, this morning the University Council asked the Executive Board for more space within the current corona restrictions. The Board said it was looking for possibilities, but is equally hampered.

 • EN
 • NL
News

Uraad vraagt zich af: kunnen we al meer ondanks corona?

Van overvolle minoren tot lege campusterrassen, de universiteitsraad zocht vanmorgen bij het college van bestuur naar meer ruimte binnen de huidige coronabeperkingen. Het CvB zei naar mogelijkheden te zoeken, maar evenveel hinder te ondervinden.

Read more articles