Spotlight

Alles wat je altijd al had willen weten over studieschulden

Studieschulden van enkele tienduizenden euro’s zijn inmiddels heel gewoon. Kun je straks geen huis meer kopen? Is het allemaal de schuld van Mark Rutte? En ook interessant: wat is eigenlijk de allerhoogste studieschuld bij DUO?

News

Kaag heeft ‘voorlopig’ slechts een miljard euro voor pechstudenten

Op dit moment is het kabinet niet van plan om de compensatie te verhogen voor studenten zonder basisbeurs, zegt minister Sigrid Kaag van Financiën tegen de Tweede Kamer. Maar ze gooit de deur niet helemaal dicht.

News

Volledige compensatie van ‘pechstudenten’ gaat Eerste Kamer te ver

De Eerste Kamer wil dat het kabinet onderzoekt hoe studenten zonder basisbeurs beter gecompenseerd kunnen worden. Een motie van de Partij voor de Dieren om ‘pechstudenten’ volledig schadeloos te stellen haalde het niet.

News

Eerste Kamer wil dat kabinet meer doet voor pechstudenten

De oppositiepartijen in de Eerste Kamer steunden gisteravond een motie van de PvdA die het kabinet opriep om de ‘pechstudenten’ zonder basisbeurs meer tegemoet te komen.

News

‘Pechgeneratie, we eisen compensatie!’

Zo’n achtduizend ‘pechstudenten’ en hun sympathisanten eisten zaterdag in Amsterdam een eerlijke compensatie voor het mislopen van de basisbeurs. Maar de regeringspartijen lijken niet te vermurwen.

News

Rutte: Miljard voor pechstudenten is 'tegemoetkoming'

Het miljard voor studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs ontvingen moet volgens premier Rutte niet worden gezien als compensatie maar als tegemoetkoming. Een Kamermotie om het bedrag te verhogen haalde het niet.

News

Oppositie: miljard voor pechstudenten is ‘karige fooi’

Voor het mislopen van de basisbeurs zouden oud-studenten meer geld moeten krijgen dan het nieuwe kabinet heeft uitgetrokken, zeiden oppositiepartijen in het debat over de regeringsverklaring.

News

Pechstudenten vragen nul vouchers aan

Er zijn nu 151 oud-studenten die de basisbeurs misliepen en recht hebben op een studievoucher ter waarde van tweeduizend euro. Nog niemand van hen heeft die voucher aangevraagd.

News

Pechstudenten in de wacht tot Prinsjesdag

De studievoucher voor pechstudenten komt echt niet eerder dan gepland. Minister Van Engelshoven wil het op aandringen van de Tweede Kamer bij de volgende begroting nog een keer proberen, maar ze verwacht er niets van.

News

Voorjaarsnota: geen cadeautje voor pechstudenten

Studenten zonder basisbeurs krijgen voorlopig geen 2.000 euro cadeau van het kabinet. In de nieuwe voorjaarsnota staat niets over deze wens van de Tweede Kamer.

News

‘Pechstudenten’ krijgen hun 2.000 euro niet zomaar

Het kabinet gaat niet op stel en sprong tweeduizend euro weggeven aan de eerste lichtingen studenten zonder basisbeurs. Het kost in totaal 83 miljoen euro extra, zegt minister Van Engelshoven, en er zijn nog meer sectoren die geld willen.

News

Gelukje voor pechstudenten: twee keer bijscholen mag

De zogeheten ‘pechstudenten’ mogen straks toch gebruikmaken van het nieuwe budget voor bijscholing dat het kabinet beschikbaar gaat stellen. Even leken ze (opnieuw) buiten de boot te vallen.

Read more articles