News
Petitie tegen voorstellen Van Rijn

‘Zet wetenschappen niet tegen elkaar op’

Wetenschappers van de Jonge Akademie, werkzaam in bèta en techniek, lanceerden dinsdag een petitie tegen het advies van de commissie Van Rijn. Ze willen niet dat investeringen in hun vakgebied ten koste gaan van andere wetenschappen. UT-hoogleraar Wiendelt Steenbergen ondertekende de petitie.

News

Commissie-Van Rijn waarschuwt voor cherrypicking

De commissie-Van Rijn hoopt dat de Tweede Kamer haar advies over de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek integraal opvolgt. Zodra de grootste knelpunten zijn opgelost, kan er vooruit worden gekeken.

News

Uraad wil verwachte miljoenen terugzien in UT-begroting

De Uraad noemde het ‘teleurstellend’ dat de verwachte miljoenen uit de sectorplannen en het advies van de commissie Van Rijn niet terugkomt in het ontwerp van de begroting voor 2020, de zogenaamde kaderstelling. En hoewel de studentenfracties weinig van de financiële discussie begrepen, werd vandaag wel ingestemd.

News

UT zet deur op kier voor extra studenten

De maximale studentenpopulatie van 12.000 op de UT is niet langer heilig. Dat bleek uit de Uraad van woensdagmorgen waar het advies van de commissie Van Rijn ter sprake kwam.

News

‘Extra geld voor bèta-techniekstudies is geen panacee’

De mismatch tussen vraag en aanbod van bèta-technici los je niet zomaar op door duizenden extra gediplomeerden op te leiden, zegt ROA-onderzoeker Didier Fouarge over het advies-Van Rijn. Hij betwijfelt bovendien of het tekort aan technici echt zo groot is.

News

‘Zachte landing’ advies-Van Rijn valt tegen

Het kabinet trekt de komende jaren 41 miljoen extra uit voor bèta-technische opleidingen in het mbo en het hoger onderwijs. Het effect van de herverdeling van het hoger onderwijsbudget door de commissie-Van Rijn wordt er maar deels mee verzacht.

News

Meer geld naar bèta-techniek? Alleen als de universiteiten het willen

Veel universiteiten moeten straks budget inleveren als het kabinet geen extra geld beschikbaar stelt voor bèta-techniek. Of hun bètafaculteiten hiervan zullen profiteren is de vraag, want universiteiten besluiten zelf hoe ze hun geld intern verdelen.

Van de redactie

Pyrrusoverwinning

Het commentaar van U-Today. De bèta-opleidingen krijgen er na een lange en harde lobby flink wat geld bij als de overheid het advies van Van Rijn volgt. Maar het is een schijnoverwinning die ten koste gaat van alfa en gamma. Het zou de TU's sieren als ze geld dat een ander toebehoort weigeren.

News

‘Herverdeling van geld is geen oplossing’

Gemengde reacties op het vandaag gepresenteerde rapport van de commissie-Van Rijn. Goed dat er meer geld komt voor bèta-techniek en voor studieswitchers, maar moeilijk verteerbaar dat dit misschien ten koste gaat van andere disciplines.

News
Reactie CvB op advies Van Rijn

‘De focus op techniek en bèta is bemoedigend’

De UT kan de komende jaren in totaal een kleine acht miljoen extra bijschrijven als de minister van Onderwijs het advies van de commissie Van Rijn overneemt. De UT, dat na die periode structureel extra financiering krijgt, kan het geld goed gebruiken om extra docenten aan te nemen en zo de werkdruk te verminderen, aldus woordvoerder Bertyl Lankhaar.

News

Van Rijn: 'Minder groeiprikkels en meer geld naar bèta-techniek'

Universiteiten en hogescholen moeten voor hun bekostiging snel minder afhankelijk worden van studentenaantallen, adviseert de commissie-Van Rijn. Ook moet een groter deel van het bestaande budget naar bèta-technische opleidingen.