News

Universiteiten en hogescholen hardleers: nog steeds extra studiekosten

Er zijn nog steeds universiteiten en hogescholen die ten onrechte eigen bijdragen vragen aan studenten. Voor studentenorganisatie ISO is de maat vol: ‘Het moet nu echt voor eens en voor altijd afgelopen zijn.’

News

Formatiepartijen verdeeld over selectie aan de poort

Mag je studenten selecteren voordat ze aan een opleiding beginnen? Of werkt dat in het nadeel van mannen, migrantenkinderen en gehandicapten? Daarover verschillen de vier politieke partijen aan de onderhandelingstafel van mening.

News

Bussemaker: mantelzorgende studenten voldoende ondersteund

Hogescholen en universiteiten houden genoeg rekening met mantelzorgende studenten, denkt demissionair minister Bussemaker. Wel raadt ze de onderwijsinstellingen aan alert te blijven en studenten waar nodig tegemoet te komen.

News

Bussemaker snapt teleurstelling studentbestuurders over collegegeld

Doe je als student fulltime bestuurswerk en moet je toch gewoon collegegeld betalen? Dat is teleurstellend, zegt de minister, maar ze gaat universiteiten en hogescholen niet dwingen hun beleid te wijzigen.

News

Onderzoekers: ‘Ongelijke kansen door selectie’

Mannen hebben meer last van selectie in het hoger onderwijs dan vrouwen. Hetzelfde geldt voor studenten van niet-westerse afkomst: zij starten minder vaak aan selectieve opleidingen dan ‘westerse’ studenten.

News

Rolmodellen voor betere doorstroom en minder uitval

Minister Bussemaker trekt de komende vier jaar een miljoen uit voor rolmodellen in het hoger onderwijs. Oudere studenten als rolmodel voor ‘kwetsbare groepen’ moeten helpen om de kansenongelijkheid te verkleinen.

News

Tweede Kamer: ‘Geef studenten recht op zwangerschapsverlof’

Minister Bussemaker wilde er nooit wat van weten, maar nu lijkt het toch te gaan gebeuren: mede op initiatief van haar eigen PvdA wil de Tweede Kamer dat studenten recht krijgen op zwangerschapsverlof en een aangepast examenprogramma.

News

Komend jaar geen prestatieafspraken in hoger onderwijs

Het gaat dit najaar niet meer lukken om nieuwe kwaliteitsafspraken te maken met hogescholen en universiteiten over het verbeteren van hun onderwijs. Daarom wordt 2018 een tussenjaar.

News

Bussemaker: geen speciale ov-kaart voor zomerstages

Studenten die in de zomer stagelopen hebben pech. Ze kunnen alleen met korting reizen en moeten de extra kosten toch echt uit eigen zak betalen, vindt minister Bussemaker.

News

Ontgroeningen: Bussemaker legt bal bij instellingen

Als ontgroeningen uit de hand lopen, moeten hogescholen en universiteiten daar paal en perk aan stellen, vindt demissionair minister Bussemaker. Ze gaat de ontwikkelingen ‘monitoren’.

News

Onderwijskeuring mag een poosje geheim blijven

Hoe wij ons onderwijs kunnen verbeteren? Dat hoort u over een jaar. Als het kabinet zijn zin krijgt, mogen de aanbevelingen van onderwijskeurmeesters voortaan twaalf maanden binnenskamers worden gehouden.

News

Nieuw promotierecht ongeschonden door Eerste Kamer

Straks mogen niet alleen hoogleraren de doctorstitel uitreiken, maar ook sommige universitair hoofddocenten. Talloze kritische vragen stelde de Eerste Kamer hierover aan minister Bussemaker. Maar de leden zijn wel akkoord gegaan.

Read more articles