• EN
 • NL
Spotlight
Success of diversity policy can only be measured by monitoring

New shot at cultural barometer

Research universities and universities of applied sciences are doing their utmost to create diverse, inclusive environments. However, monitoring the perception and effectiveness of diversity and inclusion proves difficult in practice. Professor Jojanneke van der Toorn explains why it is essential for good policy.

 • EN
 • NL
Spotlight
Succes diversiteitsbeleid alleen te meten door monitoring

Nieuwe kans voor culturele barometer

Universiteiten en hogescholen doen hun best om een diverse en inclusieve omgeving te creëren. In de praktijk blijkt het echter moeilijk de beleving en effectiviteit van diversiteit en inclusie te monitoren. Hoogleraar Jojanneke van der Toorn legt uit waarom dat voor een goed beleid wel essentieel is.

 • EN
 • NL
Spotlight
Facts and figures

What diversity policy in higher education looks like

The study of diversity and inclusion in higher education identified where this policy is evidenced. How do institutions show that they want to be more diverse and inclusive? In what concrete ways do students and staff see all of the intentions and policy documents reflected?

 • EN
 • NL
Spotlight
Diversiteit en inclusie in feiten en cijfers

Zo ziet het diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs er uit

Voor het onderzoek naar diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs is in kaart gebracht waar dit beleid in het hoger onderwijs tot uitdrukking komt. Hoe draagt de instelling fysiek uit dat ze diverser en inclusiever willen zijn? Wat zien studenten en medewerkers concreet terug van alle voornemens en nota’s?

 • EN
 • NL
Spotlight
What it’s like to be a diversity officer in times of polarisation

Diversity officers need to be thick-skinned

Diversity officers are keen to turn their organisation into somewhere where nobody feels that they face additional barriers due to factors such as skin colour or gender. Nearly all of them find themselves on the end of negative reactions or harassment. Some are even threatened.

 • EN
 • NL
Spotlight
Hoe het is een diversiteitsmedewerker te zijn in tijden van polarisatie

Boegbeelden van diversiteitsbeleid moeten een dikke huid hebben

Diversiteitsmedewerkers willen van hun instelling een plek maken waar niemand extra barrières ervaart door factoren zoals huidskleur of gender. Ze hebben bijna allemaal te maken met negatieve of intimiderende reacties, sommigen zelfs met bedreigingen.

 • EN
 • NL
Spotlight
De grootste twistpunten

Hoe vooral hete hangijzers het debat over diversiteit en inclusie domineren

Pogingen om het onderwijs inclusiever te maken stuiten regelmatig op weerstand van zowel voor- als tegenstanders van diversiteitsbeleid. Of het nu om het aanpassen van een westerse bias in het curriculum gaat of om het bordje dat op de wc-deur hangt. Dit zijn de vier grootste twistpunten.

 • EN
 • NL
Spotlight
The principal controversies

Hot topics that dominate the debate on diversity and inclusion

Attempts aimed at making education more inclusive are regularly met with resistance from both advocates and opponents of diversity policy – whether it’s about shifting Western bias in the curriculum or about the signs on toilet doors. These are the four major controversies.

 • EN
 • NL
Spotlight

Steeds meer UT-wetenschappers staan op tegen klimaatcrisis

Pratend aan de bestuurstafel, of fulminerend bovenop de zeepkist. Hoewel de vorm verschilt, spreken meer en meer UT-wetenschappers zich actiever en meer activistisch uit voor het klimaat. Vijf van hen vertellen over hun beweegredenen, zorgen, dogmatisme en systeemverandering. ‘De ivoren toren-benadering past niet meer bij ons.’

 • EN
 • NL
Spotlight

More and more UT scientists stand up in the face of climate crisis

Talking at the executive table or fulminating on top of the soapbox. Although the form varies, more and more UT scientists are speaking out more actively and in a more activist way on climate issues. Five of them talk about their motivations, concerns, dogmatism, and systemic change. 'Sitting in the ivory tower no longer suits us.'

PhD stories

‘Committing four years to one topic seemed like a very long time’

Students or researchers? PhD and EngD candidates fall into a category of their own. What is it like to navigate the sometimes lonely road towards a doctoral degree? In this monthly series, we put young academics of the University of Twente in the limelight. This episode gives the stage to Dieuwertje Alblas from Mathematics of Imaging & AI chair.

 • EN
 • NL
Spotlight

‘Women are a force of change’

It took a near-death experience for Christy Aikhorin to fully realise her passion. After her ‘beautiful crisis’, the UT alumna stopped a successful career as a chemical engineer and project manager and, instead, started focusing on sustainability and gender equality. She is now the Netherlands’ director of ‘Women Engage for a Common Future’ (WECF), an international NGO dedicated to a gender just and healthy planet.

 • EN
 • NL
Spotlight

‘Vrouwen zijn een bron van kracht voor verandering’

Na haar bijna-doodervaring besefte Christy Aikhorin pas echt waar haar passie lag. De UT-alumna besloot haar succesvolle carrière als chemisch ingenieur en projectmanager op te geven en zich te richten op duurzaamheid en gendergelijkheid. Nu is ze directeur Nederland van ‘Women Engage for a Common Future’ (WECF), een ngo (internationale organisatie zonder winstdoel) die zich inzet voor gendergelijkheid en een gezonde leefomgeving.

Spotlight

COVID-19 research: From the lab to the clinic

As has become traditional in the latest years, the autumn brings the fear of another COVID-19 wave. In spring 2020, many UT scientists dropped their usual research to focus on coronavirus related projects. Have their solutions made it to practice or did they not leave the lab (yet)?

 • EN
 • NL
Spotlight

‘I will do my best to give back’

Tekie Leonida (72) arrived at the UT in 2015 after many years of hardship. A refugee at the time, he received help from the Scholars at Risk network, and was once again able to do what he loves – to teach. And although he retired last month, he plans to keep working. ‘I don’t know how else to reciprocate the kindness of the people at the university.’

 • EN
 • NL
Spotlight

‘Ik ga mijn best doen om iets terug te geven’

Tekie Leonida (72) belandde in 2015 na jarenlange tegenspoed op de UT. Als vluchteling kreeg hij destijds hulp van het Scholars at Risk-netwerk en kon hij weer doen waar hij van houdt: lesgeven. En hoewel hij vorige maand met pensioen ging, is hij van plan te blijven werken. ‘Ik weet niet hoe ik anders de vriendelijkheid van de mensen op de universiteit kan beantwoorden.’

PhD stories

‘It’s a great opportunity to focus on something so deeply’

Students or researchers? PhD and EngD candidates fall into a category of their own. What is it like to navigate the sometimes lonely road towards a doctoral degree? In this monthly series, we put young academics of the University of Twente in the limelight. This episode gives the stage to Anurag Kulshrestha from the department of Earth Observation Science.

Spotlight
International PhD candidate speaks up about exclusion and discrimination

'They talk of an inclusive and international university, but that is not the reality I have experienced'

After a recent traumatic event, Rupsa Basu, PhD candidate at the University of Twente, decided to speak up about exclusion and discrimination that she has experienced on campus and beyond. Here is her story, in her own words. ‘I know other international PhDs have similar experiences but they are afraid to speak up.’

 • EN
 • NL
Spotlight
Op pad met hoofd beveiliging Benno Kiers

‘Het mag wel iets minder direct, krijg ik regelmatig te horen’

Als oud-militair is het ‘ja-maar’ van studenten soms lastig voor Benno Kiers (48). Toch voelt het hoofd beveiliging zich al tien jaar thuis op de UT. ‘Mensen letten hier op elkaar. Dat merkte ik toen ik ziek thuis kwam te zitten.’

 • EN
 • NL
Spotlight
Out on patrol with Head of Security, Benno Kiers

‘I'm often told that I could be a little less direct’

As a military veteran, the ‘yeah, but...’ response that you often hear from students can be a challenge for Benno Kiers (48). That said, the Head of Security has felt at home at the UT for ten years now. ‘People look out for each other here. This was something I noticed when I fell ill and had to stay home.’

Read more articles