News

Verengelsing: instellingen houden zich niet aan de wet

Bijna de helft van de instellingen die opleidingen aanbieden in een andere taal, legt die keuze niet helder uit, meldt de Onderwijsinspectie. Minister Van Engelshoven vindt dat ‘onacceptabel’.

  • EN
  • NL
News

Engels is ook informele taal bij Computer Science

Voor docenten en studenten van de bachelor- en masteropleidingen Computer Science gelden sinds kort aangescherpte richtlijnen voor het gebruik van de Engelse taal. Van hen wordt verwacht dat ze ook in pauzes en onderling in het Engels communiceren, zelfs als daar geen andere nationaliteiten bij zijn. De faculteitsraad zet vraagtekens bij deze nieuwe code.

  • EN
  • NL
News

English is also the informal language at Computer Science

Teachers and students of the Computer Science bachelor's and master's degree programs now have stricter guidelines for the use of the English language. They are expected to communicate in English during breaks, even if there are no people of other nationalities around. The faculty council has questions about this new code.

News

Zelfs BON is blij met uitspraak rechter over Engels

De universiteiten van Twente en Maastricht zijn tevreden met hun overwinning op de vereniging Beter Onderwijs Nederland in de zaak over de verengelsing van het onderwijs. Maar BON is zelf ook blij.

News
UT wint rechtszaak

Rechtbank: UT-opleiding psychologie mag in het Engels

De UT en de universiteit Maastricht mogen de studie psychologie in het Engels blijven aanbieden. De universiteiten wonnen het kort geding, dat de Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) had aangespannen. BON wil het oprukkende Engels een halt toeroepen.

News
Internationalisering

Rechtszaak verengelsing: ‘We handelen binnen de wet’

Zit er een grens aan de verengelsing van de UT of moet de rem erop? Die vraag stond vandaag centraal in de rechtszaak in Utrecht, aangespannen door de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON). Het werd een juridisch steekspel, waarbij de advocaten van de UT vooral inzetten op de onbevoegdheid van deze rechter om zich te buigen over de zaak.

News

UT vandaag voor rechter vanwege verengelsing

De rechtbank in Utrecht buigt zich vandaag over de verengelsing van de Universiteit Twente. De zaak is aangespannen door de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON).

News

Minister omarmt internationalisering, maar ziet keerzijde

Universiteiten en hogescholen moeten de keuze voor Engelstalig onderwijs beter verantwoorden, vindt minister Van Engelshoven. Maar ze blijft internationalisering omarmen.

News

Minister houdt wet Engelstalig onderwijs tegen het licht

Minister Van Engelshoven gaat kijken of het wetsartikel over Engels in het hoger onderwijs moet worden aangepast. Het artikel stamt uit 1991. ‘Toen zag de wereld er heel anders uit’, aldus de minister.

News

Verengelsing: minister legt bal bij de instellingen

Instellingen kunnen prima zelf bepalen wat de voertaal van hun opleidingen moet zijn, vindt minister Van Engelshoven. Al is ze wel bezorgd dat het Engels voor kansarme studenten een drempel opwerpt.

News

Nederlands, Engels of nog meer talen?

Is de oprukkende verengelsing van hogescholen en universiteiten nu een goede zaak of niet? Daarover zijn de meningen hopeloos verdeeld, bleek gisteren tijdens een stevig debat bij de Hogeschool Rotterdam. Haastige spoed is in elk geval zelden goed.