News

Willen we meer of minder Engels?

Minister Van Engelshoven gaat de wet veranderen, zodat opleidingen niet in de juridische problemen komen met Engelstalig onderwijs. Tegelijkertijd wil ze strengere controle op datzelfde Engelstalig onderwijs. De Tweede Kamer krabbelt zich achter de oren.

News

Uraad heeft zorgen over taalbeleid

De Uraad toonde zich woensdag bezorgd om de internationalisering van de campus. Ze vraagt zich af wat de uitwerking ervan is op de UT en of de verengelsing van de campus niet van bovenaf wordt opgelegd.

  • EN
  • NL
News

Taalbeleid: ‘Over drie jaar praten we er niet meer over’

Engels als formele taal en waar het kan, maar blijf gerust Nederlands praten bij het koffieapparaat. Dat is in een notendop de uitwerking van het taalbeleid op de UT, zoals het college van bestuur onlangs naar de universiteitsraad stuurde. Die geeft eind maart advies over het beleidsstuk.

  • EN
  • NL
News

Language policy: 'No longer an issue in three years’ time’

English will be used as the formal language and wherever possible, but you can keep on talking Dutch at the coffee machine. That, in a nutshell, is the language policy at the UT, which the Executive Board recently sent to the University Council. At the end of March, the council will advise on the policy document.

News

Geen gedwongen ontslag om beheersing Engels

Engels wordt de voertaal van de TU Eindhoven. Maar portiers, secretaresses en beleidsmedewerkers hoeven niet voor hun baan te vrezen als ze die taal slecht beheersen, schrijft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer.