News

AWTI nuanceert advies voor strengere selectie

Kamerleden zijn kritisch over het AWTI-advies dat universiteiten en hogescholen meer ruimte moeten krijgen om te selecteren aan de poort. ‘Selecteer alleen waar nodig, anders vooral niet doen’, nuanceerde de adviesraad gisteren.

News

Minister ziet niets in AWTI-advies over selectie

Minister Van Engelshoven wil instellingen niet meer ruimte geven om strenger te selecteren aan de poort. Daarmee legt ze een belangrijke aanbeveling uit het AWTI-advies naast zich neer.

News

‘Opleiding en selectiecriteria moeten matchen’

Een op de tien universitaire bacheloropleidingen selecteert studenten aan de poort. Hoe kunnen zij dit zo eerlijk mogelijk doen? De gekozen methode moet in elk geval goed passen bij de studie, vinden panelleden en publiek in het VSNU-Café.

Spotlight

Wie mag er studeren? De oneerlijkheid van selectie

Onder de noemer ‘de juiste student op de juiste plek’ selecteren opleidingen met een numerus fixus tegenwoordig hun studenten. Maar de gebruikte selectiemethodes verkleinen de kansen voor kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond, voor wie lager opgeleide ouders heeft en voor mannen.

News

Tweede Kamer wil meer zicht op selectie

Er moeten duidelijke regels komen voor de selectieprocedure van masterstudies met een numerus fixus. Regeringspartijen en oppositie willen de ‘wildgroei’ aan toetsen en testjes terugdringen.

News

Keuzegids Masters: selectie minder bepalend dan kleinschaligheid

Selectieve masteropleidingen scoren niet beter in de Keuzegids dan masters waar je zo aan mag beginnen. Kleinschaligheid is nog altijd een betere voorspeller van kwaliteit dan een selectief deurbeleid.

News

Nieuw onderzoek: geen gelijke kansen bij selectie

Sommige groepen jongeren maken minder kans bij selectie aan de poort in het hoger onderwijs, zonder dat daar een goede verklaring voor is. Dat staat in een nieuw rapport over selectie van studenten.

News

Selectiekosten mogen straks écht niet meer

Vanaf september 2019 moet het echt afgelopen zijn met de hoge selectiekosten die sommige opleidingen hun aankomende studenten in rekening brengen, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Maar wat zijn de alternatieven?

News

Inspectie eist betere voorlichting selectie wo-masters

Steeds meer universitaire masters selecteren hun kandidaten en daar zouden ze betere voorlichting over moeten geven, stelt de Onderwijsinspectie. De aanvullende eisen werpen vooral voor mannen een drempel op.

News

Andere selectie van TG-studenten

Geen persoonlijke motivatiebrief meer, wel een huiswerkopdracht. De bacheloropleiding technische geneeskunde gaat vanaf komend collegejaar potentiële studenten op een andere manier selecteren.

News

‘Selectie masters blijft vaak schimmig’

Gefeliciteerd, je bent toegelaten tot de masteropleiding. Maar voldeed je ruimschoots aan de eisen of ging je met de hakken over de sloot? Vaak horen studenten daar niets over, stelt de Inspectie van het Onderwijs.

News

Studenten betalen selectiekosten niet langer zelf

Aankomende studenten draaien straks niet langer op voor de hoge selectiekosten van hun opleiding. De Tweede Kamer heeft vandaag een motie aanvaard die dat verbiedt.

Read more articles