• EN
  • NL
News

Van begeleider wisselen? Veel promovendi lukt dat niet

Veel promovendi durven niet van begeleider te wisselen als de samenwerking onprettig verloopt. Ze zijn bang dat het schadelijk is voor hun carrière, blijkt uit een enquête van het Promovendi Netwerk Nederland. ‘Het zou academic suicide zijn.’

  • EN
  • NL
News

Switching supervisors proves tough for many PhD students

Many PhD students who feel trapped in an unpleasant working relationship with their supervisor are hesitant to switch supervisors. They are afraid that it could harm their career, according to a survey by the PhD Network Netherlands (PNN). ‘It would be academic suicide.’

  • EN
  • NL
News

PNN: meer dubieuze contracten voor promovendi dan gedacht

Het aandeel promovendi met contracten waarin te weinig tijd voor hun onderzoek is ingeruimd, wordt al jaren geschat op 10 tot 15 procent. Maar dat cijfer ligt waarschijnlijk hoger, blijkt uit een nieuwe enquête van het Promovendi Netwerk Nederland.

  • EN
  • NL
News

PNN: more dubious contracts for PhD students than thought

For years, the proportion of PhD students with contracts that allocate too little time for their research has been estimated at 10 to 15 percent. However, that figure is likely to be higher, according to a new survey by the PhD Network Netherlands (PNN).

News

Dubieuze contracten PhD’s: UT op ‘onterechte’ plek vier

Het aandeel promovendi dat een kortlopend contract of een deeltijdsaanstelling krijgt aangeboden, neemt nog altijd niet af. Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) zet de UT op plek vier qua ‘dubieuze contracten’. ‘Ten onrechte’, reageert UT-woordvoerder Laurens van der Velde.

News

Mantelzorgende promovendi mogen vaker om hulp vragen

Promovendi met mantelzorgtaken hebben het zwaar. Van minister Van Engelshoven mogen ze best wat vaker aan de bel trekken bij hun begeleider. Maar dat is niet altijd makkelijk, zegt het Promovendi Netwerk Nederland.

News

‘Wees coulant voor promovendi’

Geef promovendi in de coronacrisis langer de tijd of verander de eisen aan hun proefschrift, zegt Lucille Mattijssen van het Promovendi Netwerk Nederland. ‘Gezondheid is belangrijker dan onderzoek.’

News

Promoveren én mantelzorgen, het valt niet mee

Universiteiten moeten meer oog hebben voor promovendi die mantelzorg geven, stellen onderzoekers. De promovendi hebben het soms zwaar, maar trekken niet altijd aan de bel bij hun begeleider.

News
Onderwijs en onderzoek uit balans: minder promovendi kan helpen

'Er moet meer waardering komen voor onderwijs'

Het hoger onderwijs roept al jaren dat de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek beter kan. Maar hoe zorg je daarvoor? Begin eens met minder promovendi aanstellen, is een suggestie tijdens een Rathenau-debat over het onderwerp.

News

Extra check op tussenevaluatie promotieonderwijs

Na alle kritiek op de tussenevaluatie van het experiment met student-promovendi gaat minister Van Engelshoven toch overstag: ze laat een onafhankelijke partij controleren of het onderzoek volgens de regels is gedaan.

News

Rectoren: begeleid en beoordeel alle promovendi gelijk

Hoe bewaken we de kwaliteit van proefschriften en zorgen we ervoor dat alle promovendi goede begeleiding krijgen? Na de ophef over de ‘promotiefabriek’ bij Tilburg University komen de rectoren van de universiteiten met een gezamenlijk antwoord.

News

Nieuwe award om jonge wetenschappers op weg te helpen

Jonge gepromoveerde onderzoekers met originele ideeën maken kans op de nieuwe KNAW Early Career Award ter waarde van 15.000 euro. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen wil hun een steuntje in de rug geven.

News

Minder dubieuze contracten voor promovendi

Het aandeel promovendi dat een contract krijgt aangeboden waarin te weinig tijd voor onderzoek is ingeruimd, neemt af: van 15 procent in 2017 naar 11 procent in 2018. Maar voor juichen is het te vroeg, waarschuwt Promovendi Netwerk Nederland.

News

Promovendi worden bijgespijkerd over arbeidsrecht

Promovendi Netwerk Nederland gaat samen met wetenschapsvakbond VAWO promovendi voorlichting geven over hun rechten. De onderzoekers weten daar nu vaak te weinig van, met alle gevolgen van dien.

Read more articles