News

Utrecht heeft de snelste promovendi

Promovendi van de Universiteit Utrecht schrijven hun proefschrift lekker vlot: ze zijn een jaar sneller dan die van de Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit. Promovendi van de UT behalen hun doctorstitel iets sneller dan gemiddeld.

News

Gepromoveerden gewild op arbeidsmarkt

De werkloosheid onder Nederlandse gepromoveerden is zeer laag. Maar liefst 98 procent van hen heeft een baan, maar dan meestal niet aan de universiteit, meldt het Rathenau Instituut.

News

Promovendi verbaasd over Bussemakers antwoorden

Promovendi laten geen spaan heel van minister Bussemakers antwoorden op Kamervragen over hun arbeidscontracten. Ze zou zichzelf tegenspreken, verkeerde cijfers gebruiken en vreemde aannames doen.

News

Bussemaker: Geen sprake van ‘dubieuze contracten’ promovendi

Tijdelijke contracten en een hoge werkdruk: wie promoveert aan een universiteit, heeft volgens het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) steeds minder zekerheid. Maar volgens minister Bussemaker is de situatie lang zo schrijnend niet.

News

‘Steeds meer promovendi krijgen dubieus contract’

Veertien procent van de promovendi krijgt te weinig tijd voor zijn onderzoek of moet genoegen nemen met een deeltijdcontract. Een jaar eerder was dat nog tien procent, waarschuwt het Promovendi Netwerk Nederland.

News

Leiden wil landelijk onderzoek naar promovendi

Leiden is heus niet de enige stad waar promovendi het moeilijk hebben. Laat andere universiteiten ook onderzoek doen naar hun mentale gesteldheid, zegt vice-rector Hester Bijl van de Universiteit Leiden.

News

Ook Leidse promovendi kampen met mentale problemen

In Vlaanderen is het slecht gesteld met de geestelijke gezondheid van promovendi, maar in Leiden blijkt het nog erger. De maat is vol, vindt het Promovendi Netwerk Nederland.

News

SP: Minister moet optreden tegen stress promovendi

Universiteiten moeten zelf zorgen dat promovendi geen psychische problemen krijgen wegens werkstress, vindt minister Bussemaker. De Socialistische Partij vindt dat antwoord te makkelijk, maar Promovendi Netwerk Nederland is blij met de erkenning.

News

‘Schiet op met onderzoek psychische klachten PhD's’

Promovendi Netwerk Nederland maakt zich zorgen over de psychische gesteldheid van promovendi en wil dat er zo snel mogelijk een landelijk onderzoek komt naar hun gezondheidsklachten.

News

Promovendi: ‘Zorg dat begeleiding in orde is’

Er moet scherpere controle komen op de begeleiding van promovendi, vindt het Promovendi Netwerk Nederland. Dat zegt de belangenorganisatie na een vermoeden van fraude aan Tilburg University.

News

Meer opleidingsaanbod voor promovendi

De meest populaire cursussen voor promovendi zitten te snel vol, het is niet altijd duidelijk welke beschikbaar zijn en het ontbreekt aan structuur. ‘Daarom gaan we het aanbod duidelijker organiseren, meer instroommomenten maken en werken met een jaarkalender’, zegt Paul van Dijk, directeur van de Twente Graduate School.

News

Ruime voldoende voor promotietraject

UT-promovendi geven gemiddeld een 7,4 voor hun promotietraject, zo blijkt uit een PhD-onderzoek. Vijftig procent van de promovendi vulden de vragenlijst afgelopen najaar in. ‘Een goed resultaat, zeker omdat we ruimte zien voor verbetering', zegt Paul van Dijk, directeur van de Twente Graduate School.

Read more articles