News

Voormalige Shell-medewerkers voor de klas

Universitaire lerarenopleidingen en middelbare scholen gaan oud-werknemers van Shell klaarstomen voor het leraarschap. Het zijn natuurkundigen en scheikundigen die nog geen lesbevoegdheid hebben.

News

Flexibele route docenten scheikunde en informatica

De UT begint samen met de universiteiten van Utrecht en Groningen een flexibele route naar het leraarschap voor scheikunde en informatica. Dit moet het grote tekort aan leraren voor die vakken terugdringen.

News

Miljoen voor lerarentekort natuurkunde

Het project natuurkunde for all (NATK4ALL) ontvangt één miljoen euro van het ministerie van OCW om het tekort aan natuurkundedocenten aan te pakken. De UT is penvoerder van het initiatief waarbij alle leraren- en natuurkundeopleidingen van Nederland zijn betrokken. De aftrap is morgen tijdens de lerarenconferentie Twents Meesterschap in de Waaier.

News

'Baangarantie' trekt studenten nog niet naar voorlichting

Er zijn maar weinig studievoorlichters die tegenwoordig nog durven te beweren dat het volgen van hun studie een baan oplevert. Vanmiddag gebeurde het toch, tijdens de rustige voorlichting over de masters van de lerarenopleidingen. Want ook al is het niet best gesteld met de werkgelegenheid (ook niet voor jonge academici, bèta’s en al helemaal niet voor mannen); wie wiskundeleraar wil worden, is zo goed als binnen.

News

Enorm tekort aan wiskundeleraren

Er is een enorm tekort aan wiskundeleraren, waarschuwt het Platform Wiskunde Nederland. In vier jaar tijd is het aantal openstaande vacatures verdubbeld. UT-studenten die de lerarenopleiding doen, hebben vaak al voor hun afstuderen een baan.