News

VVD hekelt ‘freestylen’ met kennisveiligheid

Is de noodzaak van kennisveiligheid goed tot de universiteiten doorgedrongen? De VVD is er niet gerust op, bleek woensdag in de Tweede Kamer. Minister Dijkgraaf heeft er meer vertrouwen in.

 • EN
 • NL
News

Kennisveiligheid: Dijkgraaf trekt de teugels aan

Het hoger onderwijs moet 'de zolder opruimen' als het gaat om samenwerkingsverbanden met onvrije landen. Hogescholen en universiteiten krijgen nog dit jaar een externe controle, kondigt minister Dijkgraaf aan.

 • EN
 • NL
News

Knowledge security: Dijkgraaf tightens the reigns

Higher education has to ‘clean up its act’ when it comes to partnerships with countries that restrict basic freedoms. Both applied science and research universities will be subjected to an external review before the end of this year, Minister Dijkgraaf announced.

 • EN
 • NL
News

China’s leger slurpt hier kennis, zeggen onderzoeksjournalisten

Europese universiteiten werken intensief samen met militaire universiteiten in China. Journalisten van Follow the Money en andere media vonden bijna drieduizend gezamenlijk gepubliceerde artikelen.

 • EN
 • NL
News

China’s army acquires knowledge here, research journalists say

European universities are working intensively with military universities in China. Journalists from Follow the Money and other media found nearly 3,000 jointly published articles.

News

AIVD: China grootste bedreiging voor kennisveiligheid

De dreiging van spionage was vorig jaar ‘onverminderd groot’, schrijft de AIVD in het jaarverslag. Vooral China probeerde technologische en wetenschappelijke kennis uit Nederland in handen te krijgen.

 • EN
 • NL
News

Minister wil ‘bindende afspraken’ met instellingen over kennisveiligheid

Kennisinstellingen moeten zich beter wapenen tegen ongewenste inmenging van onvrije landen. Het is aan de raden van toezicht om dat te controleren, zei minister Dijkgraaf gisteren in de Tweede Kamer.

 • EN
 • NL
News

Minister wants ‘binding commitments’ with institutions on knowledge security

Knowledge institutions need to arm themselves better against unwanted interference by countries that are not free. It is up to supervisory boards to check that they are doing so, Education Minister Robbert Dijkgraaf said yesterday in the House of Representatives.

News

Nieuw loket kennisveiligheid: voor al uw dilemma’s

Wat zijn de gevaren van samenwerking met buitenlandse kennisinstellingen? 'Er is geen tak van de wetenschap die er niet mee te maken heeft', zei minister Dijkgraaf vandaag bij de presentatie van het ‘loket kennisveiligheid’.

 • EN
 • NL
News

Kennisveiligheid: blijf scherp op Iran en Noord-Korea

Kunnen wetenschappers en studenten uit Iran of Noord-Korea hier kennis vergaren voor hun eigen militaire doeleinden? Universiteiten moeten misschien iets beter opletten, staat in een evaluatie.

 • EN
 • NL
News

Academic security: keep a sharp eye on Iran and North Korea

Are students and researchers from Iran and North Korea gaining access to scientific knowledge in the Netherlands for their own military objectives? Maybe universities need to raise their level of alert, a new whitepaper reveals.

News

Kabinet wil geen ‘zwarte lijst’ met Chinese universiteiten

Het is goed mogelijk dat Delftse kennis via Chinese onderzoekers terugvloeit naar het Chinese leger. Toch ziet het kabinet niets in strenge screenings en zwarte lijsten en houdt het vast aan de huidige plannen voor meer ‘kennisveiligheid’.

News

AIVD: Russische spionnen hengelden naar kennis in hoger onderwijs

Twee Russische diplomaten moeten Nederland verlaten wegens spionage op het gebied van kennis en technologie. Ze maakten gebruik van bronnen binnen bedrijven én een instelling in het hoger onderwijs.

 • EN
 • NL
News

Wellicht geen visum meer voor verdachte onderzoekers

Universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen moeten zich beter bewust worden van de risico’s bij internationale samenwerking, meent het kabinet. Sommige onderzoekers krijgen misschien geen visum meer.

 • EN
 • NL
News

Option of denying visas to suspect researchers

Universities, universities of applied sciences and other knowledge institutions need to improve their awareness of the risks associated with international cooperation, the government believes. Some researchers may no longer be granted visas.