News
De Tweede Kamer debatteert in commissieverband over de internationalisering

Liveblog debat internationalisering: 'Nederlands is het vertrekpunt'

De Tweede Kamer debatteerde donderdag in commissieverband over de internationalisering van het hoger onderwijs. Voor de UT staat (en stond) veel op het spel: een groot deel van de studenten en medewerkers is internationaal, en de voertaal is Engels. U-Today deed live verslag van het debat.

 • EN
 • NL
News

Internationalisering: 'Goed hoor, die glas-half-leeghouding'

Hoe gaan we de toestroom van buitenlandse studenten in goede banen leiden? Misschien moeten we sleutelen aan de financiering van het hoger onderwijs, overwegen verschillende politieke partijen. Minister Dijkgraaf waarschuwt voor de gevolgen.

 • EN
 • NL
News

Dijkgraaf on internationalisation: ‘I’m a born optimist’

How are we going to better manage the influx of foreign students? Some of the political parties think we maybe need to make some changes to the funding of higher education. Education Minister Robbert Dijkgraaf warns of the consequences.

 • EN
 • NL
News

Kamer debatteert over internationalisering hoger onderwijs

De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag in commissieverband over de internationalisering van het hoger onderwijs. De toestroom van internationale studenten en de onderwijstaal zijn hete hangijzers. Voor de UT staat er mogelijk veel op het spel: een groot deel van de studenten en medewerkers is internationaal, en de voertaal is Engels.

 • EN
 • NL
News

Parliament debates about internationalisation in higher education

The Dutch Parliament will debate about the internationalisation of higher education in committee on Thursday afternoon. The influx of international students and the language of instruction are hot topics. For the UT, the stakes are potentially high: a major share of its students and staff are international, and the main language is English.

 • EN
 • NL
News

Optreden tegen Engelstalig onderwijs kan nog even niet, zegt minister

Het was nooit de bedoeling dat er zoveel Engelstalig hoger onderwijs zou komen, stelt minister Dijkgraaf. Maar hij kan nu nog weinig aan veranderen, probeert hij zijn critici uit te leggen.

 • EN
 • NL
News

No action possible yet against English-language teaching, minister says

It was never the intention that so much teaching in higher education would be done in English, says Education Minister Robbert Dijkgraaf. But there is little he can do to change it right now, he explains to his critics.

 • EN
 • NL
News
CvB reageert op brief Dijkgraaf

‘C2-niveau Nederlands onhaalbaar voor internationale docenten’

Er is best ruimte voor meer Nederlands op de UT, maar pas op met te hoge taaleisen voor internationale docenten. Dat zei het CvB tijdens de Uraad woensdagmorgen in een reactie op de brief van minister Dijkgraaf over internationalisering. ‘Het is zoeken naar een middenweg.’

 • EN
 • NL
News

'C2 level in Dutch unachievable for international staff'

There is room for more Dutch at the UT, but be careful with too high language requirements for international lecturers. This was said by the Executive Board during the University Council in a response to Minister Dijkgraaf's letter on internationalisation. We have to find a middle ground.'

 • EN
 • NL
News

Groei internationale studenten bijna gehalveerd

Het aantal buitenlandse studenten in het Nederlandse hoger onderwijs steeg dit collegejaar met 7 procent: veel minder dan in eerdere jaren. De basisbeurs, de Brexit en de oorlog in Oekraïne speelden daarbij een rol.

 • EN
 • NL
News

Growth in international students almost halved

The number of foreign students in higher education in the Netherlands this academic year rose by 7 percent, a lot less than in previous years. The reasons for that include the basic student grant, Brexit and the war in Ukraine.

 • EN
 • NL
Spotlight

‘Het beeld dat Nederlandse studenten worden verdrongen door internationals, klopt niet’

De internationalisering van universiteiten ligt onder een vergrootglas in de Tweede Kamer. Op de UT komt inmiddels ruim dertig procent van de studenten uit het buitenland. Wat is het belang van deze internationale studenten voor de UT en de regio Twente? Vier betrokkenen geven hun visie aan de hand van vier stellingen.

 • EN
 • NL
Spotlight

‘The perception that Dutch students are being crowded out by internationals is incorrect’

The internationalisation of universities is under close scrutiny in the Dutch parliament. Right now, over thirty percent of UT’s student population comes from abroad. But what value do these international students bring to the UT and the Twente region? Four stakeholders share their views based on four statements.

News

Voorzichtig optimisme over plannen Dijkgraaf voor internationalisering

Afgelopen vrijdag ontvouwde minister Robbert Dijkgraaf zijn plannen om de toestroom van buitenlandse studenten in goede banen te leiden. De eerste reacties zijn voorzichtig optimistisch, al klinkt er ook kritiek. 'Hij laat nog veel open.'

 • EN
 • NL
News

UT-collegevoorzitter over brief Dijkgraaf: ‘Devil is in the details’

‘Uitgebreid, doorwrocht en met welkome nuance’, dat is de eerste reactie van UT-collegevoorzitter Vinod Subramaniam op de vrijdag gepresenteerde internationaliseringsbrief van minister Dijkgraaf. Maar de plannen vallen of staan met de uitvoering, waarschuwt Subramaniam: ‘The devil is in the details.’

 • EN
 • NL
News

UT president on Dijkgraaf letter: 'Devil is in the details'

'Comprehensive, well-argued and with welcome nuance,' is UT president Vinod Subramaniam's initial reaction to Minister Dijkgraaf's internationalisation letter presented on Friday. But the plans hinge on implementation, warns Subramaniam: 'The devil is in the details.'

 • EN
 • NL
News

Internationalisering: iedereen moet Nederlands leren, minister grijpt regie

Met een nieuwe wet wil minister Dijkgraaf de toestroom van internationale studenten in banen leiden. Twee opvallende aankondigingen: er komt ‘centrale regie’ en alle internationals moeten straks Nederlands leren. De exacte gevolgen voor de UT zijn nog niet duidelijk.

 • EN
 • NL
News

Internationalisation: everyone must learn Dutch; minister takes control

Education Minister Robbert Dijkgraaf is putting forward new legislation to channel the influx of international students. Two striking announcements: there is to be ‘centralised control’ and all international students will have to learn Dutch. The exact implications for the UT are not yet clear.

 • EN
 • NL
News

Internationale studenten? Dijkgraaf vraagt weer geduld

De langverwachte brief over de toestroom van internationale studenten komt deze maand niet meer. 'Ik verwacht de brief uiterlijk in mei aan de Kamer te kunnen versturen', schrijft minister Dijkgraaf.

 • EN
 • NL
News

International students? Dijkgraaf asks for more patience

The long-awaited letter about the influx of international students won’t be coming this month. ‘I expect to be able to send a letter to the house by May at the latest’, writes Robbert Dijkgraaf, Minister of Education, Culture and Science.

 • EN
 • NL
News

UT wacht met spanning op brief Dijkgraaf over internationalisering

Het college van bestuur kijkt met spanning naar de brief van minister Dijkgraaf (OCW) over internationalisering, die naar verwachting eind deze week verschijnt. Dat bleek woensdagmorgen tijdens de Uraad. De brief kan grote gevolgen hebben voor de UT.

 • EN
 • NL
News

UT anxiously awaits Dijkgraaf’s letter on internationalisation

The Executive Board is anxiously awaiting the letter from minister Dijkgraaf (Education) on internationalisation, which is expected to appear at the end of this week. This became apparent during the University Council on Wednesday morning. The letter could have major consequences for the UT.

Read more articles