• EN
 • NL
News

Internationale student steeds minder blij in Nederland

Internationale studenten hadden het in Nederland al niet gemakkelijk en dat is er in coronatijd niet beter op geworden, blijkt uit een nieuwe enquête. Ze voelen zich vaker eenzaam en gestrest, hebben geldzorgen en worstelen met online onderwijs.

 • EN
 • NL
News

International students less and less happy in the Netherlands

International students in the Netherlands had already been faced with struggles and the coronavirus situation has not changed things for the better, according to a new survey. They more often feel lonely and stressed, have more money problems and struggle with online education.

News
Nuffic-directeur Weima gaat weg

‘Internationalisering zou om talent moeten gaan, maar raakt verpolitiekt’

De politiek dreigt de internationalisering van het hoger onderwijs en onderzoek een knauw te geven. Laat dat niet gebeuren, waarschuwt afzwaaiend directeur Freddy Weima van internationaliseringsorganisatie Nuffic.

 • EN
 • NL
News

Studenten pikken UT-beleid niet langer: ‘Het is tijd voor actie’

Ongebreidelde groei, ‘schijnmedezeggenschap’ en torenhoge studiedruk. Volgens de leden van de onlangs opgerichte Protest Action Group (PAG) heerst er onder UT-studenten diepe onvrede over het beleid van de universiteit. ‘Wat gebeurt er als we het studentenactivisme eens een tijdje zouden stilleggen?’

 • EN
 • NL
News

Students are fed up with UT policy: ‘It is time for action’

Unlimited growth, 'pseudo-participation' and sky-high study pressure. According to the members of the recently founded Protest Action Group (PAG), there is deep dissatisfaction among UT students about the university's policy. ‘What would happen if we were to put student activism on hold for a while?’

Opinion

Coöptatie is geen vies woord

Volgens UT-promovendus Wessel van der Sande is coöptatie geen 'vies woord', maar een basisrecht. Hij pleit daarom voor het behoud. 'Met het afschaffen van het coöptatierecht lossen we het woningtekort niet op.'

 • EN
 • NL
News

‘Engels UT-studenten ondermaats’

Studenten die klagen over projectpartners en docenten die aangeven nauwelijks een klassikaal gesprek te kunnen voeren: een deel van de UT-studenten beheerst de Engelse taal onvoldoende. De Uraad pleit daarom voor strengere toelatingseisen aan de poort.

 • EN
 • NL
News

'UT students' English not up to standard'

Students complaining about project partners and teachers saying they can barely hold a conversation in class: some UT students have inadequate command of the English language. The University Council is therefore calling for stricter admission requirements 'at the gate'.

 • EN
 • NL
Spotlight
Aantal internationale studenten verdubbelt in vijf jaar

Hoe de basisbeursmiljoenen verdampen

Studenten die hun basisbeurs kwijtraakten zouden er beter onderwijs voor terug krijgen. Minder grote hoorcolleges, meer kleine werkgroepen. Maar de honderden miljoenen euro’s die vrijkomen dankzij het wegbezuinigen van de beurs, zijn door de ongebreidelde toename van het aantal internationale studenten een druppel op de gloeiende plaat.

 • EN
 • NL
Spotlight
Number of international students doubles in five years

How the basic grant millions evaporate

Students who lost their basic grant would get better education in return. Fewer massive lectures, more small working groups. But the hundreds of millions of euros that are freed up thanks to the cutback of the basic grant, are a drop in the ocean because of the unbridled increase in the number of international students.

News

Europarlementariërs willen toch Erasmusbeurzen voor Schotland en Wales

Zouden studenten uit Schotland en Wales ondanks de Brexit toch aan uitwisselingsprogramma Erasmus+ kunnen deelnemen? Die vraag stellen 145 Europarlementariërs in een brief aan de Europese Commissie.

 • EN
 • NL
News

Corona: hoe verder met internationalisering?

Wat gaat er in de coronapandemie gebeuren met de internationalisering van het hoger onderwijs en onderzoek? Om het gesprek op gang te helpen, schetst Nuffic vier toekomstscenario’s.

 • EN
 • NL
News

Covid-19: Where does internationalisation go from here?

How will the Covid-19 pandemic impact internationalisation in higher education and research? To get the discussion going, Nuffic has mapped out four future scenarios.

 • EN
 • NL
News

Corona: meer afgestudeerde internationals willen weg uit Nederland

Na de studie hier wonen en werken? Door de coronacrisis zijn studenten van buiten Europa dat minder vaak van plan. Slechts iets meer dan de helft wil nog een verblijfsvergunning aanvragen, meldt Nuffic.

 • EN
 • NL
News

Coronavirus: more international graduates plan to leave the Netherlands

The Netherlands as an ideal country in which to live and work after graduation? As a result of the corona crisis, students from outside Europe are now less likely to stay after they finish their studies here. A new Nuffic survey reveals that just over half of new graduates are still planning to apply for a residence permit.

News

Lekker in het buitenland studeren…?

Een paar maanden in Parijs, Berlijn of Barcelona studeren? Het is de vraag wanneer dat weer kan. Nederlandse universiteiten en hogescholen overwegen om de internationale uitwisseling een poosje uit te stellen.

News

Mogelijk minder internationals: nog weinig noodscenario’s

De kans bestaat dat hogescholen en universiteiten straks minder studenten uit het buitenland kunnen verwelkomen. Dat kan flinke financiële gevolgen hebben, maar sommige instellingen willen nog niet op de zaken vooruitlopen.

News

Corona: willen buitenlandse studenten nog naar Nederland komen?

De coronacrisis heeft een grote impact op de internationalisering van het hoger onderwijs, verwacht directeur Freddy Weima van internationaliseringsorganisatie Nuffic. ‘Niet alleen nu, maar misschien ook op langere termijn.’

Read more articles