News

‘Flexstuderen houdt studenten binnenboord’

Sommige studenten mogen hun eigen studietempo bepalen en hun collegegeld per studiepunt betalen. Dit experiment werpt zijn vruchten af, meldt Hogeschool Windesheim: de deelnemers vallen minder vaak uit.

News

Bussemaker: mantelzorgende studenten voldoende ondersteund

Hogescholen en universiteiten houden genoeg rekening met mantelzorgende studenten, denkt demissionair minister Bussemaker. Wel raadt ze de onderwijsinstellingen aan alert te blijven en studenten waar nodig tegemoet te komen.

News

Hoe populair is flexstuderen?

Vier instellingen beginnen komend studiejaar met het experiment flexstuderen: studenten kunnen hun eigen tempo kiezen en betalen alleen voor vakken die ze echt volgen. De belangstelling wisselt sterk. Ook omdat niet alle instellingen even flexibel zijn.

News

Flexstuderen kost 5 euro extra per studiepunt

Je eigen studietempo kiezen en alleen betalen voor de vakken die je echt volgt? Twee universiteiten en een hogeschool gaan ermee experimenteren. Ze rekenen per studiepunt vijf euro administratiekosten.

News

Per studiepunt betalen lang niet voor iedereen

Voorlopig zullen maar weinig gehandicapte studenten hun collegegeld per studiepunt kunnen betalen. Er doen niet zoveel onderwijsinstellingen mee met de proef die zoiets mogelijk moet maken.

News

Mantelzorg: onderwijsinstellingen moeten bijspringen

Studenten moeten steun krijgen als ze voor hun partner of een familielid zorgen, vindt ook staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Alleen niet van hem: onderwijsinstellingen en gemeenten moeten bijspringen.

News

UT doet niet mee aan proef flexstuderen

Per studiepunt betalen, in plaats van per collegejaar. Onderwijsminister Bussemaker begint een proef waarbij dit mogelijk is. De UT doet niet aan het experiment mee.

News

Ministers akkoord met betalen per studiepunt

Studenten mogen binnenkort collegegeld per studiepunt betalen als ze worden opgeslokt door mantelzorg, jonge kinderen of de medezeggenschapsraad. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een experiment.

News

‘Vierduizend docenten erbij in hoger onderwijs’

Er komen vierduizend docenten bij aan hogescholen en universiteiten. Ook moet er meer aandacht komen voor nieuwe vormen van onderwijs. Dat zou in plannen staan die minister Bussemaker binnenkort presenteert.