• EN
  • NL
News

Nieuw actieplan voor meer universitaire diversiteit en veiligheid

Het hoger onderwijs en onderzoek heeft meer vrouwelijke onderzoekers nodig, en meer onderzoekers met een migratieachtergrond. Bovendien moet er iets gebeuren aan pesterijen en machtsmisbruik, staat in een nieuw landelijk actieplan dat minister Van Engelshoven vanochtend presenteerde.

  • EN
  • NL
News

Universities are working on more diversity and safety

Higher education and research needs more female researchers and more researchers with a migration background. A new action plan also emphasises that something needs to be done to combat bullying and abuses of power.

  • EN
  • NL
News

Ambassadeursnetwerk kijkt breder dan gender

Niet enkel focus op gender, maar op diversiteit en inclusiviteit in z’n geheel. Het Ambassadeursnetwerk vaart een nieuwe koers. ‘Er is best veel veranderd op de UT, dus het is goed om breder te kijken’, zegt voorzitter Marieke Huisman.

  • EN
  • NL
News

Ambassadors’ Network looks beyond gender

Not only focus on gender, but on diversity and inclusiveness as a whole. The Ambassadors' Network is moving in a new direction. 'A lot has changed at the UT, so it's good to look more broadly,' says chairperson Marieke Huisman.

News

VU-rector wil streefcijfers voor onderzoekers van kleur

Universiteiten moeten meer wetenschappers met een migratieachtergrond werven, vindt rector Vinod Subramaniam van de Vrije Universiteit. Tijdens een KNAW-webinar over antiracisme op universiteiten pleitte hij gisteravond voor nationale streefcijfers.

News

‘Vrouwenbeleid TU Eindhoven is geen uitsluiting’

Het plan van de TU Eindhoven om voorlopig alleen vrouwelijke wetenschappers te werven, stuitte op veel weerstand. Maar de minister ziet het probleem niet: mannen worden volgens haar niet uitgesloten.

News

TU Eindhoven werft voorlopig alleen vrouwen

De komende anderhalf jaar kunnen alleen vrouwelijke wetenschappers solliciteren bij de TU Eindhoven. Pas als er na een half jaar geen geschikte kandidaat is gevonden, dan worden de vacatures opengesteld voor mannen.

News

Minister overweegt maximum aantal flexcontracten

De hoge werkdruk op universiteiten moet nu echt omlaag, zei minister Van Engelshoven in een Kamerdebat. Als het aantal tijdelijke contracten niet afneemt, overweegt ze grenzen te stellen.

News
Jaarverslag OBP Vrouwennetwerk

‘UT-vrouwen moeten meer regie op loopbaan nemen’

Het OBP Vrouwennetwerk groeit gestaag, zo blijkt uit het zojuist verschenen jaarverslag. In het tienjarige jubileumjaar 2018 noteerde het 332 leden, achttien meer dan het jaar ervoor. Insteek voor de komende jaren: zelf de regie nemen van de loopbaan.

What U think

Blog: Een lichte voorkeur voor mannelijk leiderschap

Wiendelt Steenbergen, hoogleraar Biomedical Photonic Imaging, blogt over de test 'diversityproof selecteren' die alle benoemingsadviescommissies op de UT voor hun kiezen krijgen. De grote vraag: is zo'n test onzin of niet?

What U think

Blog: Diversiteit, waarom eigenlijk?

De faculteitsbesturen van de Universiteit Twente gaan op genderbiastraining. Ook de leden van bepaalde benoemingsadviescommissies gaan op genderbiastraining. Het zijn goede tijden voor genderbiastrainers.

News

Witte wetenschap: Jonge Akademie kijkt naar zichzelf

De top van de academische wereld wordt nog steeds gedomineerd door witte mannen. Wat te doen, vroeg de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zich gisteren af in een symposium.