• EN
 • NL
News

UT krijgt diversiteitskunstwerk

Een diversiteitskunstwerk, als tegenhanger voor staatsieportretten van oud-rectoren. Uiterlijk eind dit jaar moet het kunstwerk in de Waaier te zien zijn. ‘Iedereen heeft een rolmodel nodig’, vindt initiatiefnemer Anouk Geenen.

 • EN
 • NL
News

UT to get diversity artwork

A diversity artwork, as a counterpart to the existing portraits of former rectors. The work of art should be on show in the Waaier by the end of this year. 'Everyone needs a role model', says initiator Anouk Geenen.

 • EN
 • NL
News

Diversiteit aan de universiteit: ‘Zonder harde data komen we er nooit’

‘Meer diversiteit?’ Dat betekent aan de universiteit vaak nog steeds ‘meer vrouwen’, stelt Saskia Bonjour, politicoloog en lid van De Jonge Akademie. Voor andere doelgroepen wordt te weinig gedaan.

 • EN
 • NL
News

Diversity at the university: ‘Without hard data we'll never get there’

‘More diversity?’ In academic circles this phrase often still means ‘more women’, says Saskia Bonjour, political scientist and member of The Young Academy. Too little is being done for other target groups.

News

Zeven UT-projecten krijgen geld uit Incentive Fund

Een diversiteitsweek, een diversiteitsworkshop voor eerstejaars Civil Engineering en een anti-racismetraining. Het is een greep uit de zeven gehonoreerde projecten vanuit het Incentive Fund, bedoeld om initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie te ontplooien binnen de UT.

 • EN
 • NL
News

Kamer torpedeert plannen voor diversiteit in hoger onderwijs

Er moet in het hoger onderwijs en onderzoek geen ‘barometer’ voor diversiteit komen, vindt de Tweede Kamer. Ook mag er geen ‘diversiteitspolitie’ op de campus rondlopen.

 • EN
 • NL
News

Dutch House votes down diversity plans for higher education

There will be no ‘diversity barometer’ in higher education and research and no ‘diversity police’ patrolling campuses, if the Dutch of House of Representatives has its way.

News

Kamer botst hard over diversiteit in wetenschap

Rechtse partijen kwamen vandaag in aanvaring met partijen aan de linker kant van het politieke spectrum over het tegengaan van racisme en discriminatie in het hoger onderwijs en onderzoek.

 • EN
 • NL
News

Nieuw actieplan voor meer universitaire diversiteit en veiligheid

Het hoger onderwijs en onderzoek heeft meer vrouwelijke onderzoekers nodig, en meer onderzoekers met een migratieachtergrond. Bovendien moet er iets gebeuren aan pesterijen en machtsmisbruik, staat in een nieuw landelijk actieplan dat minister Van Engelshoven vanochtend presenteerde.

 • EN
 • NL
News

Universities are working on more diversity and safety

Higher education and research needs more female researchers and more researchers with a migration background. A new action plan also emphasises that something needs to be done to combat bullying and abuses of power.

 • EN
 • NL
News

Ambassadeursnetwerk kijkt breder dan gender

Niet enkel focus op gender, maar op diversiteit en inclusiviteit in z’n geheel. Het Ambassadeursnetwerk vaart een nieuwe koers. ‘Er is best veel veranderd op de UT, dus het is goed om breder te kijken’, zegt voorzitter Marieke Huisman.

 • EN
 • NL
News

Ambassadors’ Network looks beyond gender

Not only focus on gender, but on diversity and inclusiveness as a whole. The Ambassadors' Network is moving in a new direction. 'A lot has changed at the UT, so it's good to look more broadly,' says chairperson Marieke Huisman.

News

VU-rector wil streefcijfers voor onderzoekers van kleur

Universiteiten moeten meer wetenschappers met een migratieachtergrond werven, vindt rector Vinod Subramaniam van de Vrije Universiteit. Tijdens een KNAW-webinar over antiracisme op universiteiten pleitte hij gisteravond voor nationale streefcijfers.

News

‘Vrouwenbeleid TU Eindhoven is geen uitsluiting’

Het plan van de TU Eindhoven om voorlopig alleen vrouwelijke wetenschappers te werven, stuitte op veel weerstand. Maar de minister ziet het probleem niet: mannen worden volgens haar niet uitgesloten.

News

TU Eindhoven werft voorlopig alleen vrouwen

De komende anderhalf jaar kunnen alleen vrouwelijke wetenschappers solliciteren bij de TU Eindhoven. Pas als er na een half jaar geen geschikte kandidaat is gevonden, dan worden de vacatures opengesteld voor mannen.

News

Minister overweegt maximum aantal flexcontracten

De hoge werkdruk op universiteiten moet nu echt omlaag, zei minister Van Engelshoven in een Kamerdebat. Als het aantal tijdelijke contracten niet afneemt, overweegt ze grenzen te stellen.

News
Jaarverslag OBP Vrouwennetwerk

‘UT-vrouwen moeten meer regie op loopbaan nemen’

Het OBP Vrouwennetwerk groeit gestaag, zo blijkt uit het zojuist verschenen jaarverslag. In het tienjarige jubileumjaar 2018 noteerde het 332 leden, achttien meer dan het jaar ervoor. Insteek voor de komende jaren: zelf de regie nemen van de loopbaan.

Read more articles