News

Rekenkamer: maak heldere afspraken over de 8,5 miljard euro coronasteun

De Algemene Rekenkamer wil dat het ministerie van Onderwijs goed met de instellingen afstemt hoe ze de besteding van de coronasteun moeten verantwoorden. Het is niet voor het eerst dat extra onderwijsgeld aan andere zaken opgaat.

 • EN
 • NL
News

Kabinet trekt half miljard uit voor zelftests studenten en onderwijspersoneel

Het kabinet wil dat studenten vanaf 26 april weer één dag in de week zo veilig mogelijk naar de campus kunnen komen. Daarom wordt er een half miljard euro uitgetrokken voor zelftests voor studenten, docenten en medewerkers.

 • EN
 • NL
News

Government allocating half a billion for self-tests for students and educators

The government wants to enable students to come to campus as safely as possible one day a week again starting on 26 April. To this end, half a billion euros has been earmarked for self-tests for students, lecturers and other employees.

 • EN
 • NL
News

Uraad heeft al ideeën over extra coronabudget

Om de corona-achterstanden weg te poetsen krijgen alle onderwijsinstellingen extra budget vanuit het ministerie. De UT kan rekenen op jaarlijks 4 miljoen euro en eenmalig een bedrag van zes a zeven miljoen euro. De Uraad opperde vandaag al wat bestedingopties, zowel voor studenten als personeel.

 • EN
 • NL
News

University Council already has ideas about extra corona budget

In order to eradicate the corona deficits, all educational institutions receive extra budget from the government. The UT can count on an annual sum of four million euros and a one-off sum of six to seven million euros. Today, the University Council has already suggested a number of spending options for both students and staff.

News

Corona of niet, plannen met basisbeursmiljoenen ‘gaan gewoon door’

Vloeien de miljoenen euro’s van het nieuwe leenstelsel in de coronacrisis vooral naar het online onderwijs? Dat beweert minister Van Engelshoven, maar de universiteiten en hogescholen ontkennen het.

News

Studenten luchten hun hart in de Bastille

Demissionair minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven nam gisteren deel aan de online bijeenkomst ‘Lucht je Hart Enschede’. Doel van de bijeenkomst - georganiseerd door de studentenorganisaties LSVb, ISO, LKvV, Student Union en het ministerie van OCW - was om de gevoelens en problemen van studenten in beeld te krijgen.

Rondje langs de velden

Cabezota wil doorpakken

In het hele land ligt het verenigingsleven al maanden stil. Ook op de campus heerst een desolate sfeer. Hoe komen verenigingen toch de tijd door? In deze twaalfde aflevering van ‘Een rondje langs de velden’: Tim Huggers, secretaris van handbalvereniging Cabezota.

News

App BMS Lab coacht mensen in quarantaine

Het BMS Lab ontwikkelde en testte onlangs de IsolatieCoach, een app die mensen door hun coronaquarantaine of -isolatie heen helpt. Of de app bruikbaar, gebruiksvriendelijk en waardevol is, moet een evaluatie binnenkort uitwijzen.

 • EN
 • NL
News

UT bereidt zich voor op sneltesten

De UT kampt met meer vragen dan antwoorden, wat betreft het invoeren van sneltesten. Net als andere instellingen, wacht de UT op een plan van aanpak vanuit de Rijksoverheid.

 • EN
 • NL
News

UT prepares for rapid testing

The UT has more questions than answers about the introduction of rapid testing. Like other higher education institutions, the UT is waiting for a plan of approach from the national government.

 • EN
 • NL
News

Internetvergoeding voor alle medewerkers

Alle medewerkers met contract krijgen in het najaar een maandelijkse internetvergoeding van rond de 25 euro. De UT betaalt dit met terugwerkende kracht uit, vanaf 1 januari 2021.

 • EN
 • NL
News

Internet allowance for all employees

All employees on contract will receive an monthly internet allowance of around 25 euros in the autumn. The UT will pay this out retroactively, starting January 1, 2021.

News

Studenten vooraan bij nieuwe versoepelingen, eist Tweede Kamer

De eerstvolgende versoepelingen van de maatregelen tegen het coronavirus moeten betrekking hebben op het hoger onderwijs en de avondklok, vindt de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer.

News

UT houdt 2 miljoen over in coronajaar

De UT sloot 2020 af met een begrotingsoverschot van 2 miljoen. Door de coronacrisis gingen de kosten flink omlaag. Het geld gaat naar het eigen vermogen van de universiteit.

News
Studenten publiceren in The Patient

‘Gaaf, om zo te proeven aan een academische carrière’

Vier masterstudenten Health Sciences schopten het deze week met hun onderzoek tot een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift ‘The Patient’. Ze onderzochten de publieke opinie over niet-medische afwegingen bij de toelating van coronapatiënten op de IC.

Read more articles