News

Deur naar 'tussen-cao' universiteiten nog op kiertje

De vakbonden zijn nog steeds bereid een ‘tussen-cao’ voor 2014 te sluiten. Maar dan moeten de universiteiten snel toezeggen dat ze meer werknemers een vast contract willen aanbieden.

News

Onderhandelingen cao vastgelopen

De universiteiten en vakbonden zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een ‘tussen-cao’ voor 2014. Ze werden het niet eens over de terugdringing van het aantal tijdelijke contracten.