News

Vakbonden en universiteiten botsen over cao

Er komt voorlopig geen nieuwe universitaire cao. De onderhandelingen tussen universiteiten en vakbonden zijn vastgelopen.

News

Universitaire salarissen met 1,25 procent omhoog

De salarissen van het universitaire personeel worden per 1 september 2015 met 1,25 procent verhoogd. Ook de eenmalige uitkering gaat omhoog: van 350 naar vijfhonderd euro. Vlak voor kerst worden de extra bedragen uitgekeerd.

News

Bussemaker dwingt onderwijsbestuurders niet in cao

Minister Bussemaker kan een motie van de Tweede Kamer naar eigen zeggen niet uitvoeren. Zij zal onderwijsbestuurders niet dwingen de cao van hun werknemers te volgen.

News

Vakbonden en universiteiten stemmen in met cao

De vakbonden hebben afgelopen vrijdag ingestemd met een nieuwe cao voor de Nederlandse universiteiten. Dat betekent dat medewerkers per 1 januari 2015 er 2 procent in salaris op vooruitgaan en per 1 januari 2016 nog eens 1 procent.

News

Akkoord cao: 3% en 350 euro erbij

Medewerkers van universiteiten krijgen een structurele loonsverhoging van 3%, aangevuld met een eenmalige uitkering van 350 euro bruto in 2016. Onderhandelaars van de VSNU (Nederlandse universiteiten) en de vakbonden hebben vrijdag een akkoord bereikt over de cao Nederlandse Universiteiten 2015/2016.

News

Deur naar 'tussen-cao' universiteiten nog op kiertje

De vakbonden zijn nog steeds bereid een ‘tussen-cao’ voor 2014 te sluiten. Maar dan moeten de universiteiten snel toezeggen dat ze meer werknemers een vast contract willen aanbieden.

News

Onderhandelingen cao vastgelopen

De universiteiten en vakbonden zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een ‘tussen-cao’ voor 2014. Ze werden het niet eens over de terugdringing van het aantal tijdelijke contracten.