News

‘Universiteiten schenden afspraken over bindend studieadvies’

De universiteiten houden zich niet aan de gezamenlijke afspraken over het bindend studieadvies, vindt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De Socialistische Partij wil opheldering van de minister.

News

Analyse: bindend studieadvies verandert helemaal niet

Het lijkt een belangrijk besluit: vanwege de coronacrisis krijgen studenten uitstel van het bindend studieadvies. Maar dat is eigenlijk geen nieuws.

News

Coronacrisis: uitstel bsa en extra lenen

Eerstejaarsstudenten krijgen uitstel van het bindend studieadvies, als ze door de coronacrisis te weinig punten hebben behaald. Ook mogen ze extra lenen bij DUO om hun rekeningen te kunnen betalen.

News

Bindend studieadvies wankelt door corona

Kunnen eerstejaars studenten nog genoeg onderwijs krijgen (en studiepunten behalen) voor een bindend studieadvies? De Hogeschool Rotterdam wil het niet afwachten en schort het bsa op.

News

‘Het’ bsa bestaat niet

Universiteiten en hogescholen mogen zelf bepalen hoe ze het bindend studieadvies toepassen. Maar minister Van Engelshoven vindt de onderlinge verschillen nu wel heel erg groot.

News

Tweede Kamer fluit minister terug

Minister Van Engelshoven heeft geen goede zaken gedaan in de Tweede Kamer. De parlementariërs steunen allerlei plannen waar zij zich tegen verzet, terwijl haar eigen plan voor een soepeler bindend studieadvies in de kiem is gesmoord.

News

Bindend studieadvies: minister wilde steen in vijver gooien

Gaat minister Van Engelshoven paal en perk stellen aan het bindend studieadvies, zoals ze bij de opening van het academisch jaar zei? Ze wilde vooral een discussie losmaken, zegt ze nu.

News

Minister maakt bindend studieadvies minder streng

Minister Van Engelshoven wil een einde maken aan het strenge bindend studieadvies voor eerstejaars studenten. Zij hoeven straks nog maar 40 van de 60 studiepunten te behalen.

News

Studenten hopen na verloren rechtszaak op politieke steun

De politiek moet een einde maken aan onredelijk hoge eisen rondom het bindend studieadvies, zegt het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) na een verloren proefproces tegen de Erasmus Universiteit Rotterdam.

News

Rotterdam wint rechtszaken om bindend studieadvies

Universiteiten en hogescholen mogen van studenten eisen dat ze in één jaar alle studiepunten van de propedeuse halen. Die eis is niet per se onredelijk, oordeelt de onderwijsrechter in drie vonnissen.

News

Minister gaat bsa niet afschaffen

Minister Van Engelshoven is niet van plan om het bindend studieadvies (bsa) uit de wet te schrappen, maar voelt er wel wat voor om de voorwaarden nog eens goed tegen het licht te houden.

News

Onterecht bsa? Toch weer studeren

Honderden studenten werden onterecht weggestuurd met een negatief bindend studieadvies. Bijna veertig daarvan wilden graag hun studie weer oppikken. Het ging niet altijd van harte, maar ze zijn inmiddels allemaal weer toegelaten.

Read more articles