News
NVAO-bestuurder Luijten-Lub over kwaliteitsafspraken

‘Niemand heeft steken laten vallen’

Het is helemaal niet vreemd dat twee universiteiten en zestien hogescholen een herkansing nodig hadden voor hun kwaliteitsplannen, meent NVAO-bestuurslid Anneke Luijten-Lub. ‘Ik slaagde ook niet in één keer voor al mijn tentamens.’

News

Gaat de keuring van het hoger onderwijs op de schop?

Als het aan het demissionaire kabinet ligt, mogen instellingen vanaf 2024 hun eigen opleidingen keuren. Universiteiten en hogescholen zijn blij, maar de studentenbeweging is sterk verdeeld.

News

Kwaliteitskeuring in hoger onderwijs op pauze

Sommige opleidingen van universiteiten en hogescholen krijgen een jaar uitstel van de verplichte kwaliteitskeuring van hun onderwijs. Ze hebben in de coronacrisis al genoeg aan hun hoofd, is het idee.

News

UT formeel geslaagd voor instellingstoets

De UT is volgens de NVAO geslaagd voor de instellingstoets kwaliteitszorg. Na een eerder positief mondeling besluit van het visitatiepanel, is nu ook het oordeel van de onderwijskeurmeester zelf positief. Minister Van Engelshoven keurde daarnaast het UT-plan voor de kwaliteitsafspraken goed.

News

Geen eisen aan besteding basisbeursmiljoenen in 2021

Voor komend jaar krijgen alle universiteiten en hogescholen de miljoenen van de wegbezuinigde basisbeurs toegekend. Ook als ze nog geen goede plannen hebben gemaakt voor de besteding.

News

Veel opleidingen in één keer door de keuring

Afgelopen jaar kwamen honderden opleidingen van hogescholen en universiteiten zonder kleerscheuren door de keuring van accreditatieorganisatie NVAO. Slechts 22 moesten hun huiswerk overdoen.

Van de redactie

Tussenpaus

Het commentaar van U-Today. Thom Palstra legt eind dit jaar het rectoraat neer. Hij begon met een duidelijke opdracht: geen revolutie maar evolutie. Maar dat maakt hem geen tussenpaus, want hij deed de afgelopen drieënhalf jaar meer dan op de winkel passen.

News

Hoe denkt het hoger onderwijs over instellingsaccreditatie?

De universiteiten krijgen het nog moeilijk om hun tegenstanders te overtuigen van instellingsaccreditatie. Vooral de studenten hebben grote bezwaren.

Spotlight

Gaan universiteiten hun opleidingen straks zelf keuren?

Opleidingen accrediteren? Laat dat maar aan onszelf over, zeggen vooral de universiteiten. Ze krijgen steun uit onverwachte hoek: voorzitter Anne Flierman van kwaliteitsbewaker NVAO ziet er wel iets in. Maar er is ook veel weerstand.

  • EN
  • NL
News

‘NVAO-commissie zichtbaar onder de indruk van UT’

De NVAO-commissie, die de UT eind 2019 keurde, heeft mondeling laten weten dat het UT-onderwijs voldoet aan de standaarden van de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Volgens projectleider en UT-secretaris Susanne Wichman ‘toont de commissie zich over de gehele linie erg positief.’

  • EN
  • NL
News

‘NVAO committee visibly impressed by UT’

The NVAO committee, which audited the UT at the end of 2019, has verbally announced that the UT education meets the standards of the Institutional Quality Assurance Audit. According to the project leader and UT secretary Susanne Wichman, ‘the committee is very positive across the board.’

  • EN
  • NL
News

‘NVAO committee visibly impressed by UT’

The NVAO committee, which audited the UT at the end of 2019, has verbally announced that the UT education meets the standards of the Institutional Quality Assurance Audit. According to the project leader and UT secretary Susanne Wichman, ‘the committee is very positive across the board.’

  • EN
  • NL
News

‘NVAO-commissie zichtbaar onder de indruk van UT’

De NVAO-commissie, die de UT eind 2019 keurde, heeft mondeling laten weten dat het UT-onderwijs voldoet aan de standaarden van de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Volgens projectleider en UT-secretaris Susanne Wichman ‘toont de commissie zich over de gehele linie erg positief.’

News

Genade-zesje voor TU Delft: minister schuift advies NVAO terzijde

Minister Van Engelshoven vindt de onderwijsplannen van de TU Delft goed genoeg om te belonen met miljoenen euro’s uit het leenstelsel. Ze legt een negatief advies van onderwijskeurmeester NVAO naast zich neer.

Read more articles