News

Organisaties waarschuwen voor studievertraging door corona

Studenten mogen niet de dupe worden van de coronacrisis, vinden studentenorganisaties LSVb en ISO. Ze waarschuwen voor studievertraging, nu alle lessen in het hoger onderwijs worden geschrapt.

News

LSVb: Geef #metoo meer aandacht in hoger onderwijs

Universiteiten en hogescholen bieden studenten en promovendi te weinig mogelijkheden om klachten over grensoverschrijdend gedrag te melden, stelt de Landelijke Studentenvakbond.

News

Welwillende reacties op plannen Van Engelshoven

Universiteiten en hogescholen zijn blij met de strategische agenda die minister Van Engelshoven maandag presenteerde. Ook haar felste tegenstanders tonen enige waardering, maar ze herhalen hun roep om extra geld.

News

Campagne tegen leenstelsel: #nietmijnschuld

Met muziek, taart, confetti en een luchtalarm hebben de Landelijke Studentenvakbond en FNV Jong het startschot gegeven voor hun campagne tegen het leenstelsel.

News

Studentenvakbond opent DUO-klachtenlijn

Riep een telefoongesprek met DUO allemaal vragen op, kreeg je verkeerde informatie of hing je lang in de wacht? Vanaf vandaag kun je met klachten terecht bij het DUO-meldpunt van de Landelijke Studentenvakbond.

News

‘Houd meer rekening met jongeren’

Jongeren staan minder snel op eigen benen, waarschuwt de Sociaal-Economische Raad, en al helemaal als ze geen breed netwerk hebben. Het leenstelsel, flexwerk en de krappe woningmarkt leiden tot onzekerheid en stress.

News

Buitenlandse studenten vinden moeilijk aansluiting

Internationale studenten missen het contact met hun Nederlandse studiegenoten, blijkt uit een onderzoek van drie studentenorganisaties. Ook hebben ze veel last van stress.

News

Kersverse UT-alumna in ISO-bestuur

De pas afgestudeerde UT’er Eline van Hove is benoemd tot bestuurslid van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Bij het ISO neemt ze de politieke belangenbehartiging op zich.

News

Universiteiten bieden te weinig schakeltrajecten voor hbo’ers

Bijna 30 procent van alle universitaire masteropleidingen is niet toegankelijk voor hbo-studenten, blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie. De Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam zijn het meest restrictief.

News

Studentenstress: minister wil druk van de ketel

Minister Van Engelshoven zoekt naar manieren om studenten meer lucht te geven. Haar strijd voor een soepeler bindend studieadvies zet ze onverminderd voort: ‘Stress mag het leven van jonge mensen niet bepalen.’

News

Enschede is ‘beste studentenkamerstad’

Enschede is de ‘beste studentenkamerstad van 2018’, aldus de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Het jaarlijkse rapport prijst de samenwerking tussen de lokale onderwijsinstellingen, gemeente en woningcorporaties. ‘Samen zorgen ze dat er voor alle studenten een woning is.’

News

‘Gun ons het recht op een foute studiekeuze’

Studenten kunnen zelf wel bepalen welke opleiding bij hen past. Selectie aan de poort is nergens voor nodig, zeiden ze tijdens een debat over hoger onderwijs.

Read more articles