News

Heleen Miedema Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Heleen Miedema kreeg vandaag na de Innovatielezing de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. De Enschedese burgemeester Peter den Oudsten mocht deze namens de Koning uitreiken vanwege haar baanbrekende werk voor de opleiding technische geneeskunde.

News

Medische erkenning voor Technische Geneeskunde

De opleiding Technische Geneeskunde is opgenomen in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dit betekent dat afgestudeerden zelf patiënten mogen behandelen. TG heeft daarmee een wereldwijde primeur.

News

Langzame verruiming numerus fixus TG

De belangstelling voor technische geneeskunde is jaarlijks zó groot dat de UT besloten heeft de geldende numerus fixus langzaam te verruimen. Heel langzaam, omdat alleen dan de door opleidingsdirecteur Heleen Miedema geëiste kwaliteit te garanderen is. De voorgenomen verhoging naar 150 studenten in 2014/2015 wordt gedeeltelijk opgeschort.