News

Erasmus Universiteit vraagt doctorsgraad terug

De Erasmus Universiteit Rotterdam vraagt een gepromoveerde wetenschapper om afstand te doen van haar doctorsgraad. Haar proefschrift wordt uit de bibliotheek verwijderd.

News

Technische geneeskunde krijgt zusje in Zuid-Holland

De samenwerking tussen de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam krijgt vorm. Vanaf september 2014 starten de drie een gezamenlijke bachelor klinische technologie, een studie die lijkt op de UT-opleiding technische geneeskunde.

News

Erasmus blij met compensatie onvoldoendes

Rotterdamse studenten halen veel sneller hun eerste studiejaar nu ze onvoldoendes mogen wegstrepen tegen hogere cijfers. De Erasmus Universiteit Rotterdam spreekt van forse winst.