News

‘Oude universiteiten doen beter onderzoek’

Wijsheid komt met de jaren: oude universiteiten leveren over het algemeen meer toponderzoek af dan jonkies, zeggen samenstellers van een Europese ranglijst voor het hoger onderwijs.

News

Wereldwijde U-Multirank werkt witte vlekken weg

Er staan dit jaar meer dan twaalfhonderd universiteiten en hogescholen in de tabellen van U-Multirank, de EU-ranglijst die UT-wetenschappers met Duitse collega’s ontwikkelden voor het wereldwijde hoger onderwijs. Vorig jaar waren het er nog maar 850. Toch blijven er nog witte vlekken op de kaart.

News

Instellingsaccreditatie niet per se handiger

Onderwijskeuring per instelling in plaats van per opleiding leidt in het buitenland niet automatisch tot minder gedoe voor hogescholen en universiteiten.

News

‘Er is niet één winnaar’

U-Multirank is een nieuwe manier om hoger onderwijsinstellingen mondiaal te beoordelen. Onderzoekers van het Center for Higher Education Policy Studies(CHEPS) van de UT ontwikkelden samen met hun Duitse collega's het systeem dat vandaag de lucht ingaat.