News

Rekenkamer onderzoekt vastgoed UT

De Algemene Rekenkamer onderzoekt het vastgoedmanagement van zes universiteiten, waaronder de UT. Het college van bestuur verwacht geen kritisch oordeel over zijn beleid.

News

Rekenkamer nog niet tevreden over subsidiebeheer DUO

De Algemene Rekenkamer vindt opnieuw dat onderwijsinstellingen beter duidelijk moeten maken waaraan ze hun geld uitgeven en wat daarvan de effecten zijn. En bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is de controle op subsidies nog altijd niet in orde.