• EN
 • NL
News

Voorlopig geen tweede avondcollege

Voorlopig komt er geen tweede avondcollege in de week. Dat werd vanmorgen bekendgemaakt in de universiteitsraad. Het percentage avondactiviteiten loopt voor komend kalenderjaar namelijk terug, vanwege de corona-omstandigheden.

 • EN
 • NL
News

No second evening lecture for the time being

For the time being, there will be no second evening lecture in the week. This was announced this morning in the University Council. The percentage of evening activities will be reduced for the coming calendar year, due to the corona situation.

 • EN
 • NL
News

Uraad stemt in met versoepeling bsa

Eerstejaars UT-bachelorstudenten krijgen een versoepeling van het bindend studieadvies (bsa). De universiteitsraad stemde gisteren in met het besluit van het college van bestuur, wat betekent dat de bsa-norm wordt verlaagd van 45 naar 40 studiepunten.

 • EN
 • NL
News

University Council agrees with relaxing the BSA

First-year UT bachelor's students will receive a relaxation of the binding study advice (BSA). Yesterday, the university council approved the decision of the Executive Board, which means that the bsa standard will be lowered from 45 to 40 ECTS.

 • EN
 • NL
News
Uitslag tussentijdse verkiezingen

Zetels Uraad naar Emile Dopheide en Jacqueline Weppelman

Emile Dopheide (Campus Coalitie) en Jacqueline Weppelman (List Weppelman) krijgen een zetel in de universiteitsraad, zo maakte UT-vicevoorzitter Mirjam Bult zojuist bekend. De opkomst bij deze tussentijdse medewerkersverkiezingen was 20,33 procent.

 • EN
 • NL
News
By-elections results are in

University council seats go to Dopheide and Weppelman

Emile Dopheide (Campus Coalitie) and Jacqueline Weppelman (List Weppelman) will have a seat on the University Council, UT vice-president Mirjam Bult just announced. The turnout in these staff by-elections was 20.33 percent.

News

Weg vrij voor proctoring bij tentamens

De universiteitsraad ging vanmorgen akkoord met een aanvulling op de richtlijn OER, die de deur opent voor proctoring en surveillance bij online tentamens. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij opleidingen, examencommissies en de docenten zelf.

 • EN
 • NL
News

Verkiezingen medewerkers een week later

De tussentijdse universiteitsraadsverkiezingen voor medewerkers zijn een week uitgesteld en zullen nu van 14 tot 18 december plaatsvinden. De reden voor uitstel is procedureel: UT-medewerkers krijgen vandaag en morgen formeel de tijd en kans om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van het stembureau.

 • EN
 • NL
News

Employee elections one week later

The employee by-elections for the University Council have been postponed by a week and will now take place from 14 to 18 December. The reason for postponement is procedural: today and tomorrow, UT staff will formally have the time and opportunity to object to the polling committee's decision.

 • EN
 • NL
News

Tussentijdse verkiezingen voor universiteitsraad

De universiteitsraad houdt tussen 7 en 11 december tussentijdse verkiezingen, omdat er twee medewerkerszetels beschikbaar zijn. Zonder het vervullen van die zetels komt de positie van de centrale medezeggenschap onder druk te staan.

 • EN
 • NL
News

By-elections for University Council

The University Council will hold by-elections between 7 and 11 December, as two staff seats are available. Without filling those seats, the position of the central participatory body will come under pressure.

News

Strategic Business Development moet duidelijke rol krijgen

De afdeling Strategic Business Development (SBD) kan aan de slag om een zelfstandige dienst binnen de UT te worden. De Uraad adviseerde gisteren positief over de reorganisatieplannen, maar vroeg het college van bestuur wel om de rol duidelijk neer te zetten.

News

Minder studenten naar de (digitale) stembus

Van digitaal campagnevoeren tot fraudegevoelige stemsoftware: het is een bijzonder verkiezingsjaar voor de medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. UT-studenten stemmen volgende week. De opkomst op andere universiteiten was minder laag dan gevreesd.

 • EN
 • NL
Election Countdown
Aflevering 3: UReka

‘We laten van ons horen om welzijn student te verbeteren’

Crisis of niet, de verkiezingen voor de universiteitsraad staan volgende week op het programma. Dit jaar hebben studenten de keuze uit vier partijen voor een zetel in de universiteitspolitiek. In deze miniserie stellen de lijsttrekkers hun partijen omstebeurt voor. Deze derde aflevering: Max de Vries van UReka.

 • EN
 • NL
Election Countdown
Episode 3: UReka

'Give policy a well-founded push in the right direction'

Crisis or not, the elections for the University Council are scheduled for next week. This year, students have a choice of four parties for a seat in university politics. In this mini-series, the leading candidates take turns to present their respective parties. This third episode: Max de Vries of UReka.

 • EN
 • NL
Election Countdown
Aflevering 2: Genesis

‘Je moet je staande kunnen houden als international’

Crisis of niet, de verkiezingen voor de universiteitsraad staan volgende week op het programma. Dit jaar hebben studenten de keuze uit vier partijen voor een zetel in de universiteitspolitiek. In deze miniserie stellen de lijsttrekkers hun partijen omstebeurt voor. Deze tweede aflevering: Michael David, van de nieuwe partij Genesis.

 • EN
 • NL
Election Countdown
Episode 2: Genesis

‘Going the extra mile to provide and inform’

Crisis or not, the elections for the University Council are scheduled for next week. This year, students have a choice of four parties for a seat in university politics. In this mini-series, the leading candidates take turns to present their respective parties. This second episode: Michael David of the new party Genesis.

News

Verkiezingen medewerkers gaan niet door

De medewerkersverkiezingen voor de universiteitsraad gaan volgende week niet door, omdat er te weinig kandidaten zich aanmeldden. De studentenverkiezingen vinden wél plaats. UT-studenten kunnen kiezen uit vier partijen.

News

Uraadsverkiezingen uitgesteld, te weinig kandidaten

De universiteitsraadsverkiezingen worden verplaatst van eind mei naar eind juni. Vanwege de coronacrisis lukt het partijen niet om tijdig genoeg nieuwe mensen te vinden. Kandidaten kunnen zich vanaf nu tot 1 juni verkiesbaar stellen, de verkiezingen vinden drie weken later plaats.

Read more articles