• EN
 • NL
News

De democratie van Drienerlo: zes vragen over de eerste UT-brede verkiezingsweek

De eerste UT-brede verkiezingsweek staat voor de deur. Van maandag 12 juni tot vrijdag 16 juni kunnen medewerkers en studenten stemmen op vertegenwoordigers voor in de universiteitsraad, faculteitsraden en dienstraden. Zes vragen (en antwoorden) over deze verkiezingsweek.

 • EN
 • NL
News

The democracy of Drienerlo: Six questions regarding the first UT-wide election week

The first UT-wide election week is approaching. From Monday the 12th of June until Friday the 16th of June, employees and students can vote for representatives to serve on the university council, faculty councils and service councils. Six questions (and answers) regarding this election week.

News
Hoe de medezeggenschap in het hoger onderwijs beter kan

'Bouw samen een succesverhaal op'

De Utrechtse hoogleraar Joop Schippers is al jarenlang actief in de medezeggenschap. Hoe het beter kan? Staar je niet blind op de verkiezingen maar peil ook tussentijds, is een van zijn adviezen. ‘Ontwikkel een online platform waar je bijvoorbeeld elke twee weken een paar vragen stelt.’

News

Is er wel genoeg kantoorruimte op de campus?

Hoeveel kantoorruimte hebben we eigenlijk op de UT? Die vraag bleek een heet hangijzer tijdens de universiteitsraadsvergadering woensdagmorgen. De raad wil duidelijkheid over de zogeheten flexfactor, nu er een nieuwe visie voor hybride werken en studeren in de steigers staat.

 • EN
 • NL
News

Uraad akkoord met nieuwe onderwijsvisie

De universiteitsraad ging woensdagmorgen akkoord met de nieuwe overkoepelende onderwijsvisie voor de UT. De raad houdt echter zorgen over het tijdspad, nu de visie geïmplementeerd wordt.

 • EN
 • NL
News

University Council approves new educational vision

On Wednesday morning, the University Council approved the new overarching educational vision for the UT. However, the council remains concerned about the timeline, now that the vision is about to be implemented.

 • EN
 • NL
News

Uraad: nieuwe onderwijsvisie mag concreter en gedurfder

Wat meer historisch besef, meer lef en minder ‘buzzwords’. Dat advies gaf de universiteitsraad woensdagmorgen aan het college van bestuur over de nieuwe overkoepelende onderwijsvisie die in de maak is. Begin 2023 moet de visie af zijn.

 • EN
 • NL
News

University Council: new educational vision can be more concrete and daring

A little more historical awareness, more guts and fewer buzzwords. The University Council issued this advice to the Executive Board on Wednesday morning about the new overarching vision on education that is being made. The vision must be completed at the start of 2023.

 • EN
 • NL
News

UT begroot ambitieus in ‘onzekere tijden’

Ondanks ‘onzekere tijden’ en financiële risico’s kiest het college van bestuur de komende jaren voor een ambitieuze begroting, met forse tekorten. Die aanpak kon woensdagmorgen rekenen op goedkeuring van de universiteitsraad, die nadrukkelijk een vinger aan de pols wil houden.

 • EN
 • NL
News

UT budgets ambitiously despite ‘uncertain times’

Despite 'uncertain times' and financial risks, the Executive Board is opting for an ambitious budgeting strategy in the coming years containing significant deficits. This approach was met with approval of the University Council Wednesday morning, with the council explicitly stating that they want to keep a finger on the pulse.

On the spot

‘Ik ben dol op borduren en kneutertelevisie’

We werken bijna iedere dag met ze samen, maar hoe goed kennen we de collega’s nu echt? U-Today is benieuwd naar de persoonlijke verhalen achter het ondersteunend- en beheerspersoneel en zet ze in deze rubriek ‘On the spot’. In deze aflevering: Freya Brands-Diepeveen (30), bestuurssecretaris van het college van bestuur.

News

‘We moeten ons voorbereiden op iets wat misschien niet komt’

Online onderwijs (of niet), numerus fixi en een mogelijke energiecrisis. Het wordt alles behalve saai voor de medezeggenschap komend collegejaar. Uraad-voorzitter Herbert Wormeester blikt alvast vooruit.

 • EN
 • NL
News

Verkiezingen universiteitsraad eindigen in status quo

Bij de medewerkers gaan acht zetels naar Campus Coalitie en één zetel naar List Weppelman. Bij de studenten gaan zes zetels naar UReka en drie naar DAS. Dat is de uitslag van de universiteitsraadsverkiezingen dit jaar. Opmerkelijk is de lage opkomst onder studenten; 21,77 procent bracht een stem uit.

 • EN
 • NL
News

University Council elections end in status quo

Among the employees, eight seats go to Campus Coalition and one seat to List Weppelman. Among the students, six seats go to UReka and three to DAS. That is the result of the university council elections this year. Remarkable is the low turnout among students; 21.77% voted.

 • EN
 • NL
News
Lijsttrekkers Herbert Wormeester en Jacqueline Weppelman over medewerkersverkiezingen Uraad

‘Diversiteit belangrijker dan hoeveelheid partijen’

Voor medewerkers zijn er slechts tien kandidaten voor negen zetels, bij de universiteitsraadsverkiezingen aankomende week. Toch valt er wel degelijk wat te kiezen, zeggen lijsttrekkers Herbert Wormeester en Jacqueline Weppelman. ‘Diversiteit in vertegenwoordiging is belangrijker dan het aantal kandidaten of partijen.’

 • EN
 • NL
News
List leaders Herbert Wormeester and Jacqueline Weppelman on employee elections University Council

'Diversity more important than number of parties'

For employees, there are only ten candidates for nine seats in the University Council elections next week. Still, there is plenty to choose from, say list leaders Herbert Wormeester and Jacqueline Weppelman. 'Diversity in representation is more important than the number of candidates or parties.'

 • EN
 • NL
News

Verkiezingen Uraad: er valt weinig te kiezen

Twee partijen voor studenten, twee voor medewerkers. Veel stemkeus is er niet voor de kiezer, tijdens de aankomende verkiezingen – van 13 tot en met 17 juni – voor de universiteitsraad.

 • EN
 • NL
News

Elections University Council: little to choose from

Two parties for students, two for employees. There is not much choice for the voter, in the upcoming elections – 13 to 17 June – for the University Council.

Van de redactie

Onthechting

Het redactioneel commentaar van U-Today. Kan de UT’er zijn weg niet naar het systeem vinden, of vindt het systeem zijn weg niet naar de UT’er? Het kan goed zijn dat de door de universiteitsraad geconstateerde problematiek symptoom is van een dieperliggend probleem: onthechting.

Read more articles