• EN
 • NL
News

‘Bestorming Bastille blijft een mooie traditie’

Het is aftellen geblazen voor de Kick-In commissie; eindelijk weer een eerstejaars introductie zonder corona-beperkingen. Een belletje met voorzitter Esther Schakel over de stand van zaken.

 • EN
 • NL
News

'The Storming of the Bastille remains a beautiful tradition'

The Kick-In committee is counting down; finally another first-year introduction without corona restrictions. A call with chairperson Esther Schakel about the state of affairs.

 • EN
 • NL
News

Summer School CuriousU: ‘Vrienden maken, dat is het doel van deze dagen’

Na twee jaar van afwezigheid is CuriousU terug van weggeweest. Ruim tweehonderd leergierigen uit 45 verschillende landen arriveerden zondag op de campus om bij te leren op de Summer School in festivalsfeer.

 • EN
 • NL
News

Summer School CuriousU: 'Making friends, that's the aim of these days'

After two years of absence, CuriousU is back. Over two hundred eager learners from 45 different countries arrived on campus on Sunday to study at the Summer School in a festival atmosphere.

News

Ook studenten willen goed openbaar vervoer

Organisaties voor scholieren en studenten zijn een petitie gestart voor het openbaar vervoer. 'Iedereen in Nederland moet naar school of college kunnen komen zonder zich zorgen te maken of er wel genoeg bussen of treinen rijden.'

News

Energietoeslag: Tweede Kamer laat studenten in de kou staan

Studenten hoeven geen gewone energietoeslag te krijgen, vindt de Tweede Kamer, maar in noodgevallen moeten ze wel bij hun gemeenten terechtkunnen. Dat is de uitkomst van de stemmingen gisteravond.

News

Basisbeurs of niet, jongeren gaan gewoon studeren

Als ze geslaagd zijn voor hun eindexamen, gaat de overgrote meerderheid van de vwo’ers en havisten volgend jaar gewoon studeren. Ze wachten niet op de basisbeurs, die pas een jaar later wordt ingevoerd.

 • EN
 • NL
News

10 procent minder aanmeldingen voor wo-masters

Er kan nog van alles gebeuren, maar momenteel hebben zich ongeveer tien procent minder studenten aangemeld voor de masteropleidingen van Nederlandse universiteiten.

 • EN
 • NL
News

10 percent drop in registrations for university Master degree programmes

It’s early days and the situation could still change, but at present a decline of approximately 10 percent can be observed in the number of registrations for Master’s degree programmes at Dutch universities.

News

Juristen: ‘Studenten ten onrechte uitgesloten van energietoeslag’

Gemeenten hebben het advies gekregen om studenten geen energietoeslag van 800 euro te geven. Maar juristen verwachten dat het uitsluiten van studenten onrechtmatig is en geen stand zal houden bij de rechter.

 • EN
 • NL
News

LSVb: studenten in geldnood door stijgende energieprijzen

Tientallen studenten hebben zich gemeld bij de Landelijke Studentenvakbond vanwege hun stijgende energierekening. Ze kunnen geen aanspraak maken op compensatie door de overheid en komen in de financiële problemen.

 • EN
 • NL
News

LSVb: students in financial difficulties because of rising energy prices

Dozens of students have notified the Dutch Student Union (LSVb) about their rising energy bills. They cannot apply for government compensation and are getting into financial problems.

News

Studenten betalen nog altijd 5 miljoen euro aan ov-boetes

Het boetebedrag voor (oud-)studenten die hun ov-kaart vergeten af te melden is in 2021 teruggelopen tot 5 miljoen euro. Een nieuw ov-betaalsysteem moet eind 2023 tot een verdere vermindering leiden.

News

Universiteiten vragen laag collegegeld aan Oekraïense studenten

Studenten uit Oekraïne betalen het komende studiejaar evenveel collegegeld als Nederlandse studenten aan de universiteiten. Dat heeft koepelvereniging UNL vandaag bekendgemaakt.

 • EN
 • NL
News

‘De Bata weer als vanouds op de kaart zetten’

Voor de organisatie van de Batavierenrace neemt de spanning toe. Nog tien dagen en dan staat, na een afwezigheid van twee jaar, de vijftigste editie op het programma. ‘Op een paar aandachtspuntjes na zijn we er helemaal klaar voor.’

 • EN
 • NL
News

'Putting the Bata back on the map like the old days'

The tension is rising for the organisation of the Batavierenrace. Nine days to go and then, after two years of absence, the fiftieth edition is taking place. ‘Apart from a few points of attention, we are completely ready.’

 • EN
 • NL
News

Universiteiten zien gevolgen van coronacrisis bij studenten

Universiteiten zien de weerslag van de coronacrisis op hun studenten. Sommige ouderejaars vallen alsnog uit, anderen hebben moeite met ‘diep leren’ of komen liever niet naar de campus.

 • EN
 • NL
News

Universities seeing impact of corona crisis on students

Universities are seeing repercussions of the corona crisis in their students. Some students are dropping out in the latter stages of their programmes, others are struggling with ‘deep learning’ or would rather not come to campus.

Read more articles