Opinion
Opinie Ton Mouthaan

De EC-eend van de TOM-OER

De WC-eend kwaakt niet, zwemt niet en lijkt niet echt op een eend. En toch noemen we het een eend. Alleen net een ander soort eend als die van Gert Brinkman in zijn ingezonden brief van 20 april jl. over het Onderwijs- en Examenregelement (OER).

Opinion
Opiniestuk Jörgen Svensson

OER-soap, OER-soep, bureaucratie en de AVG

Afgelopen maand werden het college van bestuur en de Uraad het niet eens over de nieuwe tekst voor de richtlijn voor de onderwijs- en examenregeling (kortweg: richtlijn OER) voor ons Twentse Onderwijsmodel (TOM). Is dat erg? Ja en Nee, en toch.

Opinion

Opinie: De campus moet democratischer

Het hoogste bestuurlijke orgaan van het studentenactivisme op de Universiteit Twente is de Student Union (SU). De SU is naar Angelsaksisch voorbeeld ingesteld op de Universiteit Twente in 1999. De SU is de overkoepelende studentenorganisatie die dient op te komen voor de belangen van de UT-studenten en -verenigingen door onder andere gebruik te maken van de input van studenten.

Opinion

Werkdruk: een veelkoppig monster?

Naar aanleiding van het medewerkersonderzoek praten we – college van bestuur en universiteitsraad – al meer dan anderhalf jaar over de wijze waarop dat probleem aangepakt moet worden. Het vaste wetenschappelijke personeel rapporteerde het vaakst (70 procent) hoge werkdruk te ervaren, maar ook andere specifieke groepen meldden problemen met werkstress en prestatiedruk: te denken valt aan onder meer tenure trackers, promovendi en bepaalde groepen dienstverleners.

Opinion

'Laat studenten de UT runnen'

'Universiteiten zijn de bouwstenen van onze kenniseconomie. Van oudsher zijn universiteiten plekken waar kennis geproduceerd wordt, zowel nieuwe kennis door onderzoek als kennis in de vorm van afgestudeerden. Die afgestudeerden zouden er nog beter in slagen hun kennis nuttig toe te passen, als ze daartoe tijdens hun studie worden toegerust. Bijvoorbeeld door zelf de universiteit te besturen.

Opinion

De module als geheel is het beste

Er is weer veel rumoer over de richtlijn bachelor OER. Vanuit de UR komen geluiden dat de ondeelbaarheid van de modules maar moet worden losgelaten. De redenering is dat studenten die een klein onderdeel van een module niet gehaald hebben met onnodige studievertraging opgezadeld worden en bovendien nogmaals getoetst worden op kennis waarvan ze al hebben laten zien die te beheersen.

Opinion

TOM-regels: aanpassen!

Recent heeft het College van Beroep voor de Examens een opvallende uitspraak gedaan over een door TN en TW gezamenlijk aangeboden module. Omdat TN de studenten, die de module niet hebben gehaald, het jaar daarna alléén de onvoldoende onderdelen over laat doen, moet TW die mogelijkheid ook aan haar studenten bieden. Complimenten aan de TW-student die met een beroep op rechtsgelijkheid en met de nodige vasthoudendheid deze uitspraak heeft geforceerd.

Opinion

De ondernemende universiteit

Stel je voor: een kleine Nederlandse autofabrikant heeft zijn modellen voor kleinere auto’s volledig vernieuwd, maar ondanks de door de fabriek geroemde kwaliteit kan hij zijn marktaandeel in dit segment niet vasthouden. Desalniettemin hoopt de fabrikant op groei in het luxe-auto-segment door de verkoop in het buitenland te vergroten: de thuismarkt wordt voor al zijn modellen als een krimpmarkt beoordeeld.

Opinion

I have there no words for…

In de NRC van afgelopen weekend stond een opiniestuk van de Nederlandse filosoof Ad Verbrugge, getiteld: ‘Nederlands in het hoger onderwijs – en geen globish’ (via Blendle, via NRC). Hij houdt hier een pleidooi voor het behoud van het Nederlands als de voornaamste voertaal in het hoger onderwijs. Dat lijkt roeien tegen de stroom in, want de meeste universiteiten – inclusief de UT – stevenen af op invoering van het Engels als voertaal in alle opleidingen, zelfs al op bachelor-niveau. Ik vind zijn argumenten zeer de moeite waard, en iedereen die deze discussie voert zou zich zijn argumenten aan moeten trekken.

Opinion

Open brief aan rector Ed Brinksma

Het Maagdenhuis is bezet. Een grote groep studenten en docenten van de Universiteit van Amsterdam zijn nu al een aantal weken in protest. Hun eis is tweeledig: (1) Democratisering van het bestuur van de universiteit, met vooral als doel (2) het tegengaan van het rendementsdenken in de academie.

Opinion

Hardlopen? Niks voor mij! Of misschien toch wel?

Ik vond hardlopen nooit wat aan. Om mijn conditie een beetje op te krikken, probeerde ik het wel eens. Ik hield het twintig minuten vol, kreeg snel een rode kop, had gebrek aan adem en ik had het gevoel dat ik maar doelloos aan het rennen was. Teruglopend naar huis besloot ik het voor eens en voor altijd op te geven.

Opinion

De wiskundeleerlijn is dood, leve de wiskunde

Na twee kwartielen wiskundeleerlijn in het TOM-model maakt wiskundedocent Dick Meijer de balans op. 'De wiskundeleerlijn is niet efficiënt, niet effectief, niet flexibel, niet tijdig, niet aantrekkelijk en heeft niet de juiste inhoud noch het juiste niveau voor de deelnemende opleidingen,' vindt hij.

Read more articles