• EN
 • NL
News

Instroom internationale studenten voorlopig niet beteugeld

Het toenemende aantal internationale studenten bij Nederlandse onderwijsinstellingen kan ook volgend studiejaar niet worden afgeremd. Dat zei minister Dijkgraaf woensdag in een debat over internationalisering en kennisveiligheid.

 • EN
 • NL
News

No curbs yet on intake of international students

The growing number of international students at Dutch educational institutions cannot be slowed down in the next academic year. Education Minister Robbert Dijkgraaf announced this on Wednesday in a debate about internationalisation and knowledge security.

 • EN
 • NL
News

Oproep: help internationale studenten uit de brand

Door strikte regels, de coronacrisis en eenzaamheid raken internationale studenten in de knel, waarschuwen studentenorganisaties LSVb en ISO. Waarom moeten Europese studenten bijvoorbeeld 56 uur per maand werken?

 • EN
 • NL
News

Urgent plea: give international students a helping hand

International students are in difficulties caused by strict rules, the coronavirus crisis and loneliness, the Dutch Student Union and the Dutch National Students' Association have warned. Why, for example, do European students have to work at least 56 hours per month?

 • EN
 • NL
News

Universiteiten blijven groeien door internationale studenten

Dit jaar studeren er bijna tachtigduizend internationale studenten aan de Nederlandse universiteiten: 14 procent meer dan vorig jaar. Het totale aantal studenten is naar een recordhoogte van 340 duizend gestegen.

 • EN
 • NL
News

Universities continue to grow thanks to international students

This year nearly eighty thousand international students are studying at Dutch universities: 14 percent more than last year. The total number of students has risen to a record 340 thousand.

 • EN
 • NL
News

Meer internationale studenten: waar gaan ze naartoe?

Er komen steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland. De universiteiten trekken per saldo de meeste internationals, maar nergens is het aandeel buitenlandse studenten zo groot als bij de kunsthogescholen.

 • EN
 • NL
News

More international students: where are they headed?

More and more foreign students are coming to the Netherlands. On balance, the universities attract the most internationals, but nowhere is the share of foreign students as large as at the arts academies.

 • EN
 • NL
News

Nederland blijft aantrekkelijk voor internationale afgestudeerden

Ruim de helft van de internationale studenten is van plan om na afstuderen in Nederland te blijven. Dat zijn er ondanks de coronacrisis ongeveer evenveel als vorig jaar, meldt internationaliseringsorganisatie Nuffic.

 • EN
 • NL
News

The Netherlands remains an attractive prospect for international graduates

Over half of the international students currently studying in the Netherlands say they plan to stay on after graduating. Despite the coronavirus crisis, this is about the same percentage as last year, reports Nuffic, the Dutch organisation for internationalisation in education.

 • EN
 • NL
News

Honderden buitenlandse studenten mailen housing hotline

Enkele honderden internationale studenten hebben een beroep gedaan op de housing hotline van de Landelijke Studentenvakbond. Ze konden geen kamer vinden of liepen tegen andere problemen aan.

 • EN
 • NL
News

Hundreds of international students e-mail housing hotline

Several hundred international students have contacted the Dutch Student Union’s housing hotline asking for assistance. They were unable to find a room or came up against other problems.

 • EN
 • NL
News

Minister: ook QR-code voor internationale studenten zonder BSN

Het is nog steeds ingewikkeld voor internationale studenten van buiten de EU om aan een coronatoegangsbewijs te komen. Minister De Jonge wil het hun iets makkelijker maken.

 • EN
 • NL
News

Minister: QR code also for international students without BSN

It is still tricky for international students from outside the EU to get hold of a COVID pass. Minister De Jonge wants to make it a bit easier for them.

 • EN
 • NL
News

Internationale studenten komen moeilijk aan coronatoegangsbewijs

Internationale studenten van buiten de EU verzanden in administratieve rompslomp als ze het in Nederland verplichte coronatoegangsbewijs willen bemachtigen. Bij het uitgaan moeten ze zich daarom vaak nog laten testen, ook al zijn ze gevaccineerd.

 • EN
 • NL
News

International students have difficulty getting COVID pass

International students from outside the EU get bogged down in red tape when they try to get hold of the COVID pass that is mandatory in the Netherlands. So when they go out they often have to get tested, even if they are fully vaccinated.

 • EN
 • NL
News

Tijdelijk onderdak voor 30 internationale studenten

Dertig buitenlandse studenten, zowel van de UT als Saxion, kunnen tijdelijk terecht aan de Snuifstraat 45 in Enschede. Daarmee is het huisvestingsprobleem niet opgelost: bijna 200 buitenlandse UT-studenten zoeken nog altijd naar een kamer.

 • EN
 • NL
News

Temporary accommodation for 30 international students

Thirty international students, both from the UT and Saxion, can be temporarily accommodated at Snuifstraat 45 in Enschede. Despite this, the housing crisis has not yet ended: almost 200 internationals are still looking for a room.

News

Problemen van Caribische studenten? We zijn ermee bezig

Huisvesting, geldzorgen, gebrek aan ondersteuning… Caribische studenten hebben het soms zwaar in Nederland. ‘De problematiek is weerbarstig en complex’, schrijft demissionair minister Van Engelshoven.

 • EN
 • NL
News

IND telt meer studenten van buiten Europa

Een recordaantal studenten van buiten Europa wil dit studiejaar naar Nederland komen, meldt de IND. Onder invloed van de coronacrisis was hun aantal vorig jaar fors gedaald.

 • EN
 • NL
News

IND registers more students from outside Europe

A record number of students from outside Europe want to come to the Netherlands to study this year, the Dutch Immigration and Naturalisation Service (IND) reports. The coronavirus crisis led to a sharp drop in the numbers of such students last year.

Van de redactie

Thuisblijfadvies

Het commentaar van U-Today | Kom hier niet studeren zonder woning, adviseert de UT aan internationale studenten. Maar dit advies komt een week voor de introductie veel te laat. Waarom kregen studenten deze eerlijke boodschap niet maanden geleden?

Read more articles