• EN
 • NL
News

Better housing situation for new students in Enschede

Stay home if you don't have a room yet. This was the advice to international students last year. According to UT spokesman Laurens van der Velde, there will be no such advice this year. 'The situation is less problematic.'

 • EN
 • NL
News

Tekort op Enschedese kamermarkt minder nijpend

Blijf thuis als je nog geen kamer hebt. Dat was vorig jaar het advies aan internationale studenten. Volgens UT-woordvoerder Laurens van der Velde blijft zo’n advies dit jaar uit. ‘De situatie is minder problematisch.’

 • EN
 • NL
News

Dijkgraaf needs more time to manage foreign student influx

Minister of Education Robbert Dijkgraaf is temporarily scrapping a bill that would have allowed higher education to gain a better grip on the influx of foreign students. The universities are disappointed by the decision.

 • EN
 • NL
News

Dijkgraaf: Nog even geduld met die vele buitenlandse studenten

Minister Dijkgraaf zet voorlopig een streep door een wetsvoorstel waarmee het hoger onderwijs de toestroom van buitenlandse studenten in goede banen kon leiden. De universiteiten balen ervan.

News
IBA students created website for international students

‘Honest’ information about studying in the Netherlands

To better inform international students about what it’s truly like to study in the Netherlands, a group of six International Business Administration students created a website called Student Info. ‘Students often have a more honest opinion about their university than its marketing department has.’

 • EN
 • NL
News

‘International students worth 1.5 billion a year’

Most international students leave after they graduate but almost one in four are still living here five years later. After deduction of expenses, these highly educated people contribute 1.5 billion euros a year to the treasury.

 • EN
 • NL
News

‘Internationale studenten goed voor 1,5 miljard per jaar’

De meeste internationale studenten vertrekken weer als ze zijn afgestudeerd, maar bijna één op de vier woont hier vijf jaar later nog steeds. Deze hoogopgeleiden leveren de schatkist, na aftrek van kosten, 1,5 miljard euro per jaar op.

 • EN
 • NL
News

DUO too strict for European students

Having lost a few court cases, the Education Executive Agency (DUO) is having to change its course with regard to European students. They are now more likely to be granted student financing. The government is studying the consequences.

 • EN
 • NL
News

DUO te streng voor Europese studenten

Na enkele verloren rechtszaken moet de Dienst Uitvoering Onderwijs de koers bijstellen voor Europese studenten. Zij zullen vaker studiefinanciering krijgen. Het kabinet laat de gevolgen onderzoeken.

 • EN
 • NL
News

Foundation year Twente Pathway College insufficiently matches UT education

International students who followed a foundation year at Twente Pathway College underperformed in the first year of their UT bachelor's studies. A 'disappointing percentage' received a positive binding study advice. This is stated in an evaluation of the foundation year.

 • EN
 • NL
News

Voorbereidend jaar Twente Pathway College sluit onvoldoende aan bij UT-onderwijs

Internationale studenten die bij Twente Pathway College een voorbereidend jaar volgden, presteerden ondermaats in het eerste jaar van hun UT-bachelorstudie. Zo kreeg een ‘teleurstellend percentage’ een positief bindend studieadvies. Dat staat in een evaluatie over het voorbereidend jaar.

 • EN
 • NL
News

Voorbereidend jaar Twente Pathway College sluit onvoldoende aan bij UT-onderwijs

Internationale studenten die bij Twente Pathway College een voorbereidend jaar volgden, presteerden ondermaats in het eerste jaar van hun UT-bachelorstudie. Zo kreeg een ‘teleurstellend percentage’ een positief bindend studieadvies. Dat staat in een evaluatie over het voorbereidend jaar.

 • EN
 • NL
News

Foundation year Twente Pathway College insufficiently matches UT education

International students who followed a foundation year at Twente Pathway College underperformed in the first year of their UT bachelor's studies. A 'disappointing percentage' received a positive binding study advice. This is stated in an evaluation of the foundation year.

 • EN
 • NL
News

UK enrolments in the Netherlands drop post-Brexit

Dutch higher education continues to welcome more and more international students. Meanwhile, however, the number of new enrolments from the UK fell by a quarter this academic year.

 • EN
 • NL
News

Studenten uit Verenigd Koninkrijk blijven weg na Brexit

Internationale studenten weten Nederlandse hogescholen en universiteiten steeds vaker te vinden. Maar van de Britse studenten hebben zich dit studiejaar een kwart minder aangemeld.

 • EN
 • NL
News

40 percent of university first-year students come from abroad

Dutch higher education institutions are becoming increasingly popular with international students. At the universities, as many as 40 percent of this academic year’s first-year students come from outside the Netherlands.

 • EN
 • NL
News

40 procent eerstejaars op universiteiten komt uit buitenland

Nederlandse hogescholen en universiteiten zijn steeds populairder bij internationale studenten. Bij de universiteiten komt dit collegejaar zelfs 40 procent van de eerstejaars niet uit Nederland.

News
New Dutch minor for international students at the UT

‘Helping international students to build a career in the Netherlands’

International students at the University of Twente can now sign up for a new minor ‘Going Dutch! Kickstart your Dutch work life’. The first pilot will begin in the next academic year. ‘We hope it will help students to build a career in the Netherlands,’ says Anne Olde Loohuis, UT Policy Advisor and one of the initiators of the minor.

 • EN
 • NL
News

No curbs yet on intake of international students

The growing number of international students at Dutch educational institutions cannot be slowed down in the next academic year. Education Minister Robbert Dijkgraaf announced this on Wednesday in a debate about internationalisation and knowledge security.

 • EN
 • NL
News

Instroom internationale studenten voorlopig niet beteugeld

Het toenemende aantal internationale studenten bij Nederlandse onderwijsinstellingen kan ook volgend studiejaar niet worden afgeremd. Dat zei minister Dijkgraaf woensdag in een debat over internationalisering en kennisveiligheid.

 • EN
 • NL
News

Urgent plea: give international students a helping hand

International students are in difficulties caused by strict rules, the coronavirus crisis and loneliness, the Dutch Student Union and the Dutch National Students' Association have warned. Why, for example, do European students have to work at least 56 hours per month?

 • EN
 • NL
News

Oproep: help internationale studenten uit de brand

Door strikte regels, de coronacrisis en eenzaamheid raken internationale studenten in de knel, waarschuwen studentenorganisaties LSVb en ISO. Waarom moeten Europese studenten bijvoorbeeld 56 uur per maand werken?

Read more articles