• EN
 • NL
News

Prinsjesdag: steun voor studenten, miljoenen voor onderzoek

Voor het hoger onderwijs en onderzoek heeft het kabinet, zoals beloofd, honderden miljoenen euro’s uitgetrokken. En volgend studiejaar krijgen uitwonende studenten, zoals al was uitgelekt, een hogere basisbeurs.

 • EN
 • NL
News

Budget Day: support for students, millions for research

As promised, the government is earmarking hundreds of millions of euros for higher education and research. Moreover, students living away from home will receive a higher basic student grant next academic year, confirming an earlier leak.

News

Troonrede: ‘Rust en ruimte voor docenten en studenten’

‘Grote investeringen in mbo, hoger onderwijs en wetenschap brengen rust en ruimte voor docenten en studenten’, zei koning Willem-Alexander zojuist in de jaarlijkse Troonrede.

 • EN
 • NL
News

Hoe hoger op de ladder, hoe meer overwerk

’s Avonds of in het weekend nog even de laptop openklappen is doodgewoon in het hoger onderwijs en onderzoek. Hoe hoger in de boom, hoe meer de mensen overwerken, meldt het Rathenau Instituut.

 • EN
 • NL
News

The higher up the ladder, the more overtime

Opening the laptop in the evening or at weekends is commonplace in higher education and research. The higher up they are, the more overtime they do, the Rathenau Institute reports.

News

Analyse: kan stikstof het hoger onderwijs verstikken?

Boze boeren en hun omgekeerde vlaggen dreigen het kabinet ten val te brengen, en daar komt nu de opvangcrisis in Ter Apel overheen. Als de regering inderdaad opstapt, kan dat ook gevolgen hebben voor het hoger onderwijs.

News

Collegegeld stijgt in 2023 met 105 euro

Het collegegeld stijgt volgend jaar met 105 euro en bedraagt dan 2.314 euro. Dat is minder dan gevreesd, maar meer dan minister Dijkgraaf eerder heeft voorgespiegeld.

 • EN
 • NL
News

Met rijke ouders meer kans op diploma

Studenten uit welgestelde gezinnen hebben meer kans om tijdig hun diploma te behalen dan studenten met ouders die minder te besteden hebben. Dat staat in een groot rapport over de gevolgen van onderwijsbeleid.

 • EN
 • NL
News

More chance of graduation if you have rich parents

Students from well-to-do families have more chance of graduating on time than students with less well-off parents. This emerges from a major report on the effects of educational policy.

News

Eerstejaars bachelors: wo blijft groeien, hbo waarschijnlijk niet

De bacheloropleidingen van universiteiten blijven groeien, terwijl de hogescholen waarschijnlijk met krimp te maken krijgen. Dat blijkt uit de voorlopige aanmeldingen voor het hoger onderwijs.

News

Vreugde en zorgen: eerste reacties op plannen Dijkgraaf

Vooral de universiteiten zijn blij met het extra geld voor het hoger onderwijs. Hogescholen, studenten en activisten zijn ook overwegend positief, maar ze plaatsen wel kanttekeningen.

 • EN
 • NL
News

Kabinet verdeelt miljarden voor hoger onderwijs en onderzoek

Universiteiten en hogescholen kunnen honderden miljoenen euro’s tegemoetzien. Veel van het geld gaat naar ‘persoonlijk werkkapitaal’ voor onderzoekers, staat in een brief van minister Dijkgraaf.

 • EN
 • NL
News

Government allocates billions earmarked for higher education and research

Higher education institutions can look forward to receiving hundreds of millions of euros in the coming years. Much of the money is earmarked as ‘personal working capital’ for researchers, a letter from Education Minister Dijkgraaf reveals.

News

‘Waartoe is het hbo op aarde?’

Het hoger beroepsonderwijs gaat zich bezinnen. Wat is de rol van hogescholen in het licht van grote ontwikkelingen zoals de energietransitie, de bevolkingskrimp en tekorten op de arbeidsmarkt?

 • EN
 • NL
News

Hoger onderwijs wil snel duidelijkheid voor studenten uit Oekraïne

Het kabinet moet ‘op zeer korte termijn’ besluiten hoeveel collegegeld vluchteling-studenten uit Oekraïne in september moeten betalen en of ze recht hebben op studiefinanciering.

 • EN
 • NL
News

Higher education wants swift decision on students from Ukraine

The Cabinet must decide ‘in the very near future’ how much tuition refugee students from Ukraine will have to pay in September, and whether they will be entitled to student financing.

News

Brief met hoofdlijnen lijkt vooral geheugensteuntje

Wat is er ook alweer allemaal belangrijk in het hoger onderwijs en onderzoek? Vlak voor het debat over de basisbeurs heeft minister Dijkgraaf een ‘hoofdlijnenbrief’ naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij vooral veel onderwerpen aanstipt.

Read more articles