• EN
 • NL
News

Kabinet verdeelt miljarden voor hoger onderwijs en onderzoek

Universiteiten en hogescholen kunnen honderden miljoenen euro’s tegemoetzien. Veel van het geld gaat naar ‘persoonlijk werkkapitaal’ voor onderzoekers, staat in een brief van minister Dijkgraaf.

 • EN
 • NL
News

Government allocates billions earmarked for higher education and research

Higher education institutions can look forward to receiving hundreds of millions of euros in the coming years. Much of the money is earmarked as ‘personal working capital’ for researchers, a letter from Education Minister Dijkgraaf reveals.

News

‘Waartoe is het hbo op aarde?’

Het hoger beroepsonderwijs gaat zich bezinnen. Wat is de rol van hogescholen in het licht van grote ontwikkelingen zoals de energietransitie, de bevolkingskrimp en tekorten op de arbeidsmarkt?

 • EN
 • NL
News

Hoger onderwijs wil snel duidelijkheid voor studenten uit Oekraïne

Het kabinet moet ‘op zeer korte termijn’ besluiten hoeveel collegegeld vluchteling-studenten uit Oekraïne in september moeten betalen en of ze recht hebben op studiefinanciering.

 • EN
 • NL
News

Higher education wants swift decision on students from Ukraine

The Cabinet must decide ‘in the very near future’ how much tuition refugee students from Ukraine will have to pay in September, and whether they will be entitled to student financing.

News

Brief met hoofdlijnen lijkt vooral geheugensteuntje

Wat is er ook alweer allemaal belangrijk in het hoger onderwijs en onderzoek? Vlak voor het debat over de basisbeurs heeft minister Dijkgraaf een ‘hoofdlijnenbrief’ naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij vooral veel onderwerpen aanstipt.

News

Dijkgraaf wil het extra geld ‘absoluut niet’ gelijkelijk verdelen

Iedereen is het erover eens: het nieuwe kabinet investeert fors in hoger onderwijs en onderzoek. Maar waar de extra miljoenen het best naartoe kunnen? Daarover zijn de meningen zeer verdeeld.

News

Hoger onderwijs wil meer grip op digitaal lesmateriaal

Hogescholen en universiteiten gaan meer samenwerken op het gebied van digitale leermaterialen. Zo willen ze onder meer de veiligheid en privacy van studenten en medewerkers bevorderen.

 • EN
 • NL
News

Oorlog in Oekraïne schokt ook hoger onderwijs

In het hoger onderwijs is ontzet gereageerd op de inval van Rusland in Oekraïne. In summiere eerste reacties zoeken universiteiten, hogescholen en vertegenwoordigers van de wetenschap naar een houding.

 • EN
 • NL
News

War in Ukraine shocks higher education

Higher education has reacted with horror to Russia’s invasion of Ukraine. In brief initial reactions, higher education institutions and representatives of the academic world are preparing their position.

News

Rathenau Instituut: kansen én gevaren bij digitalisering hoger onderwijs

De coronapandemie heeft digitaal onderwijs in een stroomversnelling gebracht. Het Rathenau Instituut ziet de voordelen, maar maakt zich – net als anderen – ook zorgen over studentenwelzijn, privacy en marktwerking.

 • EN
 • NL
News

Coronapas in hoger onderwijs weer verder weg

Het coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs lijkt weer iets verder weg, nu uit onderzoek blijkt dat zo’n toegangsbewijs de verspreiding van het virus niet of nauwelijks kan stuiten.

 • EN
 • NL
News

Covid pass in higher education now less likely

With new research showing that Covid passes do little to nothing to curb transmission, the introduction of such a pass in higher education currently seems unlikely.

News

Oproep: 'Open het mbo en hoger onderwijs'

De lockdown in het hoger onderwijs en mbo moet zo snel mogelijk verdwijnen. Dat is de ‘dringende oproep’ van studentenorganisaties, onderwijsinstellingen, psychiaters en jongeren.

News

Geen terugkeer van 1,5 meter afstand in hoger onderwijs

De basisscholen gaan een week eerder met kerstvakantie, maar de rest van het onderwijs blijft open. Voor hogescholen en universiteiten verandert er voorlopig niets.

News

Geen nieuwe coronaregels voor hoger onderwijs

Het hoger onderwijs wordt niet geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet vanavond heeft afgekondigd. Zelfs het avondonderwijs kan doorgaan.

Read more articles