News

‘Universiteiten verdienen veel aan buitenpromovendi'

Universiteiten maken veel winst op promovendi van buiten de universiteit. Dat moet snel veranderen, vindt het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). ‘Dit probleem speelt niet alleen in Tilburg.’

News

GroenLinks: ministerie moet PNN financieren

Het Promovendi Netwerk Nederland zou subsidie moeten krijgen om zijn werk goed te kunnen doen, vindt GroenLinks. Promovendi komen steeds meer onder druk te staan en lopen een hoog risico op depressie of burn-out.

News

Staan hoogleraren straks ook op het Malieveld?

Stakende wetenschappers, dat is een zeldzaamheid. Maar als de werkdruk niet omlaag gaat, wordt het misschien maar eens tijd, zegt een Amsterdamse hoogleraar. Hij oogst veel sympathie, al vindt niet iedereen een staking op zijn plaats.

News

‘Schiet op met onderzoek psychische klachten PhD's’

Promovendi Netwerk Nederland maakt zich zorgen over de psychische gesteldheid van promovendi en wil dat er zo snel mogelijk een landelijk onderzoek komt naar hun gezondheidsklachten.

News

Wie is promovendi het gunstigst gezind?

Voor wie wetenschap en onderzoek belangrijk vindt, heeft vandaag ook het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) een kieswijzer gelanceerd. Op het eerste gezicht lijkt D66 jonge onderzoekers het meest gunstig gezind.

News

Bussemaker: ‘Leer promovendi beter lesgeven’

Universiteiten moeten hun promovendi beter voorbereiden op hun onderwijstaken, vindt minister Bussemaker. Ze wil erover praten met de rectoren van de universiteiten.

News

Promovendi trekken aan de bel over BIG-registratie

Promoverende zorgverleners komen in de problemen omdat ze niet kunnen voldoen aan de eisen die gelden voor klinische werkervaring. Daarvoor waarschuwt het Promovendi Netwerk Nederland.

News

Vierduizend handtekeningen tegen promotiestudent

Promovendi hebben ruim vierduizend handtekeningen verzameld tegen het experiment met promotie-studenten. Ze willen voorkomen dat promovendi een studiebeurs in plaats van een salaris gaan krijgen.

News

Leidse promovenda volgt Victor de Graaff op bij PNN

Charlotte de Roon, promovenda aan de Universiteit Leiden, is de nieuwe voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Ze volgt UT-promovendus Victor de Graaff op, die ruim twee jaar aan het roer stond van de belangenorganisatie voor promovendi.Lei

News

P-NUT tegen experiment aio's

P-NUT, het promovendinetwerk van de UT, ondersteunt de gezamenlijke brief van universitaire medezeggenschapraden en promovendiorganisaties waarin zij zich uitspreken tegen het experiment met promotiestudenten. De UT wil echter wel mee doen aan het experiment.

News

PNN waarschuwt voor inflatie doctorstitel

Het experiment met student-promovendi zal leiden tot inflatie van de doctorstitel, waarschuwt het Promovendi Netwerk Nederland. 'Wij horen gewoon werknemers te zijn.'