News

Ondertussen in de kerstvakantie…

De oliebollen zijn op, het vuurwerk is afgeschoten, de kerstboom is weer op de stoep gezet… maar wat gebeurde er allemaal in het hoger onderwijs? Het nieuws in het kort.

News

Leenstelsel: 'Geen rooie rotcent verloren laten gaan'

Er mag geen ‘rooie rotcent’ verloren gaan, schrijven studentenorganisaties ISO en LSVb over de miljoenen van het nieuwe leenstelsel. Ze willen dat de Onderwijsinspectie toezicht gaat houden op de besteding.

News

Zijn studenten en docenten echt zo vredelievend?

De Onderwijsinspectie heeft vorig studiejaar slechts drie meldingen gekregen van pesterijen in het hoger onderwijs. Toch gaat het er bij hogescholen en universiteiten minder vredig aan toe dan dit cijfer doet vermoeden.

News

Niet iedereen blij met sterkere opleidingscommissie

Opleidingscommissies stellen soms weinig voor. Het wordt vast beter als ze straks meer te zeggen krijgen, denkt de Onderwijsinspectie. Maar daar is niet iedereen van overtuigd.

News

Declaraties in orde, zegt Onderwijsinspectie

Het valt allemaal wel mee met die exorbitante declaraties van bestuurders in het hoger onderwijs. Dit blijkt uit een vervolgonderzoek bij vier hogescholen en vier universiteiten door de Onderwijsinspectie.

News

'Onderwijsbestel niet omgooien, maar verbeteren'

Wat te doen tegen de toenemende sociale ongelijkheid in het onderwijs? Minister Bussemaker ziet niets in een radicale wijziging van het stelsel, maar verzekert haar critici dat ze niet werkeloos toekijkt.

News

'Kijk uit met nieuwbouwplannen'

Universiteiten en hogescholen hebben samen voor 3,5 miljard euro aan nieuwbouwplannen op stapel staan, maar ze houden genoeg geld over voor onderwijs. Wel moeten ze hun studentaantallen niet te rooskleurig inschatten.

News

Onderwijsinspectie ontduikt vragen over bsa

Jarenlang konden onderwijsinstellingen de wet overtreden en tweedejaars studenten wegsturen met een bindend studieadvies. De Inspectie van het Onderwijs liet het allemaal gebeuren en houdt zich nu muisstil.

News

Verontwaardigde reacties op ongelijkheid in onderwijs

Studentenorganisaties vinden het ‘schokkend’ dat de ongelijkheid in het onderwijs toeneemt. Ook onderwijsminister Bussemaker noemt de conclusies van het Onderwijsverslag ‘zorgelijk’.

News

Inspectie schrikt van segregatie in Nederlands onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs maakt zich zorgen: kinderen van laagopgeleide ouders gaan steeds minder vaak studeren dan kinderen van hoogopgeleide ouders.

News

Wat is een goed tentamen?

Je haalt talloze tentamens, schrijft een scriptie en voilà: je hebt je diploma behaald. Maar zaten die toetsen eigenlijk wel goed in elkaar? De Onderwijsinspectie wil dat hogescholen en universiteiten daar meer aandacht aan schenken.

News

Bestuurders moeten netter declareren

Het gaat wel eens mis met declaraties van onderwijsbestuurders. Ze houden zich niet altijd aan hun eigen regels. Minister Bussemaker gaat de duimschroeven aandraaien.

Read more articles