News

Open science? Goed idee, maar het lukt nog niet altijd

Het is belangrijk om wetenschappelijke data voor iedereen vrij toegankelijk te maken, vinden veruit de meeste onderzoekers. Maar in de praktijk werkt slechts de helft daaraan, meldt onderzoeksfinancier NWO.

News

Nog altijd stormloop op onderzoeksbeurzen NWO

Het is niet of nauwelijks gelukt het aantal aanvragen bij NWO te beperken, ondanks allerlei goede voornemens. De onderzoeksfinancier gaat met de universiteiten in gesprek.

  • EN
  • NL
News

NWO verdeelt beurzen voor open science

Zesentwintig wetenschappers hebben van onderzoeksfinancier NWO bedragen tot 50 duizend euro gekregen om onderzoeksdata vrij toegankelijk en goed doorzoekbaar te maken. Namens de UT ontvangt onderzoeker Serkan Girgin een beurs.

  • EN
  • NL
News

Dutch Research Council allocates grants for open science

Twenty-six researchers have received funding of up to 50 thousand euros from the Dutch Research Council to make research data freely accessible and easily searchable. Scientist Serkan Girgin from the UT will also receive this grant.

  • EN
  • NL
News

Wetenschappelijke artikelen nog steeds niet altijd gratis

Drie op de tien artikelen van Nederlandse wetenschappers belandden vorig jaar achter een betaalmuur en zijn niet gratis toegankelijk voor buitenstaanders. Nederland loopt voorop, maar de doelstelling is niet gehaald.

  • EN
  • NL
News

Scientific articles still not always free of charge

Last year, three in ten articles by Dutch researchers ended up behind a paywall and cannot be accessed free of charge by outsiders. The Netherlands leads the world, but the objective has not been achieved.

News
Rubicon grant for UT researcher Igor Milov

‘Lasers are fascinating tools’

Igor Milov, a postdoc within the UT’s Industrial Focus Group XUV Optics, has received a Rubicon grant from the Dutch Research Council (NWO). With his grant he will spend two years in Hamburg, Germany, doing research on how materials react to strong laser pulses.

News

NWO overweegt strenger handhaven van eis ‘open access’

Steeds vaker zijn de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek direct voor iedereen beschikbaar. Onderzoeksfinancier NWO komt inmiddels tot 85 procent van alle publicaties. Dat moet 100 procent worden, maar hoe?

Opinion

Als wetenschap als topsport is, behandel wetenschappers dan als topsporters

Een stuk van NWO-voorzitter Marcel Levi, waarin hij wetenschappelijk onderzoek vergelijkt met topsport, zorgde voor verontwaardiging. Waarom? Het is de combinatie van de boodschap en de boodschapper, en de timing, schrijft Wiendelt Steenbergen.

News

Vidi voor drie UT-wetenschappers

UT-onderzoekers Nienke Bosschaart, Bas Borsje en Chuan Li ontvangen een Vidi ter waarde van 800.000 euro van wetenschapsfinancier NWO. Met de beurs kunnen ze de komende vijf jaar een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

News

Thom Palstra nieuw lid bestuur NWO-TTW

Thom Palstra, oud-rector magnificus van de UT, treedt toe tot het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Hij is per 1 september benoemd.

News

Rubicon-beurs voor 31 wetenschappers

Ze moesten er even op wachten, maar 31 pas gepromoveerde onderzoekers hebben van onderzoeksfinancier NWO een Rubicon-beurs gekregen om één of twee jaar ervaring op te doen in het buitenland.

News

2,2 miljoen voor batterij-onderzoek

UT-hoogleraar Gertjan Koster krijgt 2,2 miljoen euro van onderzoeksfinancier NWO. De zogeheten ‘NWO-groot’-subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van labinfrastructuur, waarmee Koster in batterijen en andere elektronische apparaten wil kijken.

Science
Crucial steps on the road to circular economy

Recovering resources from waste

Assistant Professor Sissi de Beer, from the UT Faculty of Science and Technology, has been awarded a grant of five million euros from the NWO Programme ‘Perspective’ for her research ReCoVR: Recovery and Circularity of Valuable Resources. Together with a team of researchers and companies, she aims to develop improved technologies for a more effective waste separation and resource recovery.

Read more articles