News

Off we go! NVAO gaat Engels toetsen

Waarom is deze opleiding eigenlijk in het Engels? Vanaf februari gaan de keurmeesters van het hoger onderwijs die vraag stellen in de zesjaarlijkse accreditatie van opleidingen.

News

Engelstalig onderwijs? Dan wel een gedragscode

De minister moet voortaan controleren of universiteiten en hogescholen wel helder motiveren waarom sommige opleidingen Engelstalig zijn. Een motie van PVV en SGP hierover is dinsdagmiddag aangenomen door de Tweede Kamer.

News
Internationalisering

Tweede Kamer: waar de visie op Engels in het onderwijs?

Nu zoveel universiteiten en hogescholen Engelstalige opleidingen aanbieden, rijst de vraag: wat is hun eigen visie op nut en noodzaak hiervan? Minister Van Engelshoven stuurt de Inspectie op pad om het uit te zoeken.

News

Meer vwo’ers dan havisten willen Engelstalige studie

De meeste vwo’ers zien een Engelstalige opleiding wel zitten, de meeste havisten juist niet, blijkt uit een steekproef onder scholieren. Meisjes hebben meer twijfels over hun Engels dan jongens.

News

Nederlands, Engels of nog meer talen?

Is de oprukkende verengelsing van hogescholen en universiteiten nu een goede zaak of niet? Daarover zijn de meningen hopeloos verdeeld, bleek gisteren tijdens een stevig debat bij de Hogeschool Rotterdam. Haastige spoed is in elk geval zelden goed.

News

Helpt een taaleis wel tegen steenkolenengels?

Studenten klagen al jaren steen en been over het Engels van hun docenten. Vooral aan de technische universiteiten valt er veel te verbeteren. Een minimale taaleis voor docenten is er vaak wel, maar niet alle instellingen zijn even streng.

News

‘Dat we zo goed zouden scoren, had ik niet verwacht’

‘Ongekend’ en ‘bijzonder trots’. Rector Thom Palstra komt superlatieven tekort om de UT-score in de nieuwe Keuzegids te beschrijven. ‘Dit is een succes van onze hele gemeenschap. We wisten dat we op de goede weg waren, maar dit durfden we niet te bevroeden.’

News

Rechtszaak dreigt om Engels in hoger onderwijs

Actiegroep Beter Onderwijs Nederland dreigt met een rechtszaak tegen de verengelsing van het onderwijs aan hogescholen en universiteiten. ‘Alles moet maar in het Engels, tot aan de naambordjes aan toe.’

News

UT een van de meest Engelstalige universiteiten

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit het Nederlands universitair onderwijs, zo meldt de Volkskrant. Steeds meer opleidingen, zowel in de bachelor als in de master fase, worden in het Engels gegeven. De UT draait qua Engelstalig onderwijs mee in de Nederlandse top.