News

Nederlands, Engels of nog meer talen?

Is de oprukkende verengelsing van hogescholen en universiteiten nu een goede zaak of niet? Daarover zijn de meningen hopeloos verdeeld, bleek gisteren tijdens een stevig debat bij de Hogeschool Rotterdam. Haastige spoed is in elk geval zelden goed.

News

Helpt een taaleis wel tegen steenkolenengels?

Studenten klagen al jaren steen en been over het Engels van hun docenten. Vooral aan de technische universiteiten valt er veel te verbeteren. Een minimale taaleis voor docenten is er vaak wel, maar niet alle instellingen zijn even streng.

News

‘Dat we zo goed zouden scoren, had ik niet verwacht’

‘Ongekend’ en ‘bijzonder trots’. Rector Thom Palstra komt superlatieven tekort om de UT-score in de nieuwe Keuzegids te beschrijven. ‘Dit is een succes van onze hele gemeenschap. We wisten dat we op de goede weg waren, maar dit durfden we niet te bevroeden.’

News

Rechtszaak dreigt om Engels in hoger onderwijs

Actiegroep Beter Onderwijs Nederland dreigt met een rechtszaak tegen de verengelsing van het onderwijs aan hogescholen en universiteiten. ‘Alles moet maar in het Engels, tot aan de naambordjes aan toe.’

News

UT een van de meest Engelstalige universiteiten

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit het Nederlands universitair onderwijs, zo meldt de Volkskrant. Steeds meer opleidingen, zowel in de bachelor als in de master fase, worden in het Engels gegeven. De UT draait qua Engelstalig onderwijs mee in de Nederlandse top.