• EN
 • NL
Spotlight
Profiel Vinod Subramaniam

Bestuurlijk zwaargewicht keert terug op zijn oude nest

Ze zijn het er unaniem over eens: de UT mag haar handen dichtknijpen met Vinod Subramaniam. Een rondgang langs (oude) bekenden van de nieuwe collegevoorzitter levert het beeld op van een sociale en toegankelijke bestuurder. ‘Ik heb in al die jaren geen kwaad woord over hem gehoord.’

 • EN
 • NL
Spotlight
Profile Vinod Subramaniam

Amiable, respected and very approachable

They unanimously agree: the UT is lucky to have Vinod Subramaniam. (Old) acquaintances speak highly of the new president of the Executive Board. 'I haven't heard a bad word about him in all those years.'

Eerstejaars van nu

‘Al die toekomstplannen van anderen maken mij onzeker’

Een coronadiploma, geen studiebeurs en onderwijs op afstand: de huidige eerstejaars staan bekend als de ‘genaaide generatie’. Maar wat zijn hun dromen voor de toekomst? Hoe gaan zij de hemel bestormen? In deze vijfde aflevering van ‘Eerstejaars van nu’: Ella Keijser (18), student gezondheidswetenschappen.

 • EN
 • NL
Spotlight
Interview with ERC Vice President Eveline Crone

‘Dutch success is good, but a strong Europe is better’

The Netherlands is remarkably successful in European research grant competitions. That’s great, but what about the other member states? ‘Researchers in one country aren’t smarter than in another,’ says Eveline Crone, Vice President of the European Research Council (ERC).

 • EN
 • NL
Spotlight
Interview ERC-vicepresident Eveline Crone

‘Nederlands succes is goed, maar een sterk Europa is beter’

Nederland is opvallend succesvol in de strijd om Europese onderzoeksbeurzen. Dat is mooi, maar hoe zit het met andere lidstaten? ‘Wetenschappers zijn in het ene land niet slimmer dan in het andere’, zegt vicepresident Eveline Crone van onderzoeksraad ERC.

 • EN
 • NL
Eye of the Beholders
60 years UT, episode 4: 1976-1980

'Women? They simply did not exist on campus for a very long time'

The UT celebrates its 60th birthday this year. To commemorate, U-Today will travel back in time with eyewitnesses every month. This fourth episode goes back to 1976-80. 'The girls' house was right next to the building where the unmarried scientists lived.'

 • EN
 • NL
Ooggetuigen
60 jaar UT, aflevering 4: 1976-1980

'Vrouwen? Die bestonden heel lang domweg niet op de campus'

De UT viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Daarom gaat U-Today iedere maand terug in de tijd met ooggetuigen. In deze vierde aflevering de jaren 1976-1980. ‘De meisjesvestiging lag pal naast het gebouw waar de ongehuwde wetenschappelijke medewerkers zaten.’

 • EN
 • NL
Ooggetuigen
60 jaar UT, aflevering 4: 1976-1980

'Vrouwen? Die bestonden heel lang domweg niet op de campus'

De UT viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Daarom gaat U-Today iedere maand terug in de tijd met ooggetuigen. In deze vierde aflevering de jaren 1976-1980. ‘De meisjesvestiging lag pal naast het gebouw waar de ongehuwde wetenschappelijke medewerkers zaten.’

 • EN
 • NL
Eye of the Beholders
60 years UT, episode 4: 1976-1980

'Women? They simply did not exist on campus for a very long time'

The UT celebrates its 60th birthday this year. To commemorate, U-Today will travel back in time with eyewitnesses every month. This fourth episode goes back to 1976-80. 'The girls' house was right next to the building where the unmarried scientists lived.'

Spotlight
Onderwijskeurmeester Flierman zwaait af

‘Het is goed dat er af en toe een negatief besluit valt’

Maak je veel vijanden als je de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt? ‘Je kunt niet altijd iedereen te vriend houden’, zegt NVAO-voorzitter Anne Flierman. Net nu de onderwijskeuring op de schop gaat, neemt hij afscheid.

Eerstejaars van nu

‘Als je echt iets wilt, dan kun je het bereiken’

Een coronadiploma, geen studiebeurs en onderwijs op afstand: de huidige eerstejaars staan bekend als de ‘genaaide generatie’. Maar wat zijn hun dromen voor de toekomst? Hoe gaan zij de hemel bestormen? In deze vierde aflevering van ‘Eerstejaars van nu’: Boín Spée (18), student technische bedrijfskunde.

Spotlight
Tom Veldkamp, Herbert Wormeester en Wiendelt Steenbergen over de Alarmdag

‘Wij kunnen nu alleen de ellende verdelen’

Een brede coalitie van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), universiteiten, vakbonden, studenten en medewerkers heeft zich vandaag, dinsdag 6 april, verenigd voor de Nationale Alarmdag. Doel: het veiligstellen van 1,1 miljard euro voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Ook de UT doet mee.

 • EN
 • NL
Spotlight
Afscheid Victor van der Chijs

‘De UT zal altijd net iets slimmer, eerder en beter moeten zijn’

Na acht jaar neemt collegevoorzitter Victor van der Chijs afscheid van de UT. Hij laat de universiteit naar eigen zeggen in topconditie achter. ‘Maar de positie van de UT is zeker niet vanzelfsprekend. We moeten drive en ambitie blijven tonen.’

 • EN
 • NL
Spotlight
Farewell interview Victor van der Chijs

‘The UT will always have to be a little bit smarter, faster and better’

After eight years of service, Victor van der Chijs is leaving the UT. In his own words, he is departing a university that is in excellent condition. ‘Nevertheless, the UT's position is certainly not a given. We will always have to be a little bit smarter, faster and better than everyone else.’

 • EN
 • NL
Eye of the Beholders
60 years UT, episode 3: 1971-1975

‘The THT was much more left-wing oriented than it is now’

The UT celebrates its 60th birthday this year. To commemorate, U-Today will travel back in time with eyewitnesses every month. In this third episode, Ben Betlem takes a look back at the years from 1971-1975. ‘You can’t keep the zeitgeist away, even in a closed community.’

 • EN
 • NL
Ooggetuigen
60 jaar UT, aflevering 3: 1971-1975

‘Veel meer dan nu was de THT links geëngageerd’

De UT viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Daarom gaat U-Today iedere maand terug in de tijd met ooggetuigen. In deze derde aflevering kijkt Ben Betlem terug op de jaren 1971-1975. ‘Je kunt de tijdsgeest niet buitensluiten, ondanks een gesloten gemeenschap.’

 • EN
 • NL
Ooggetuigen
60 jaar UT, aflevering 3: 1971-1975

‘Veel meer dan nu was de THT links geëngageerd’

De UT viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Daarom gaat U-Today iedere maand terug in de tijd met ooggetuigen. In deze derde aflevering kijkt Ben Betlem terug op de jaren 1971-1975. ‘Je kunt de tijdsgeest niet buitensluiten, ondanks een gesloten gemeenschap.’

 • EN
 • NL
Eye of the Beholders
60 years UT, episode 3: 1971-1975

‘The THT was much more left-wing oriented than it is now’

The UT celebrates its 60th birthday this year. To commemorate, U-Today will travel back in time with eyewitnesses every month. In this third episode, Ben Betlem takes a look back at the years from 1971-1975. ‘You can’t keep the zeitgeist away, even in a closed community.’

 • EN
 • NL
Spotlight
Honderd dagen-interview Tom Veldkamp

‘Onze plek in de maatschappij verandert’

Honderd dagen geleden begon Tom Veldkamp als rector. Een start in een turbulente tijd, maar hij heeft al een prioriteitenlijstje: Veldkamp wil de masteropleidingen hervormen, meer focus in onderzoek aanbrengen en UT’ers ‘buiten de ivoren toren laten stappen’.

 • EN
 • NL
Spotlight

‘Our role in society is changing’

Tom Veldkamp took up the role of rector a hundred days ago. He started during a turbulent time, but already has a list of priorities: Veldkamp wants to reform the master’s programmes, increase focus in research, and get the UT community to ‘step outside the ivory tower’.

Read more articles