Spotlight
Terugblik op het bewind van minister Ingrid van Engelshoven

Stroeve start, en toen werd het crisis

Hoe gaat Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven de geschiedenis in? Ze kreeg felle kritiek van activisten en bestuurders, maar loodste het hoger onderwijs ook door de coronacrisis en streed voor diversiteit.

 • EN
 • NL
Tussen Hoop en Vrees

‘Ik zou de feestdagen eigenlijk in Afghanistan vieren’

Tussen Hoop en Vrees is een drieluik van aangrijpende verhalen van UT’ers. Zij kregen het om uiteenlopende redenen zwaar te verduren in 2021, maar kijken hoopvol vooruit naar 2022. In deel 3: Said Elias Rahimi (35), die in augustus zag hoe zijn Afghanistan in handen van de Taliban viel.

 • EN
 • NL
Tussen Hoop en Vrees

'I would actually celebrate the holidays in Afghanistan'

Between Hope and Fear is a triptych of gripping stories about people from the UT. They've had a hard time in 2021 for various reasons but look forward to 2022 with hope. In part three: Said Elias Rahimi (35), who watched his Afghanistan fall to the Taliban in August.

 • EN
 • NL
Tussen Hoop en Vrees

‘We waren als Bosnische zwerfhondjes die onderdak vonden’

Tussen Hoop en Vrees is een drieluik van aangrijpende verhalen over UT’ers. Zij kregen het om uiteenlopende redenen zwaar te verduren in 2021, maar kijken hoopvol vooruit naar 2022. In deel twee: Hiska Bakker (57), medewerker van Studium Generale. Tijdens een emotionele periode, waarin haar dochter en vader in het ziekenhuis lagen, zag ze vooral de goedheid van de mens.

 • EN
 • NL
Tussen Hoop en Vrees

‘We were like Bosnian stray dogs that found shelter’

Between Hope and Fear is a triptych of gripping stories about people from the UT. They've had a hard time in 2021 for various reasons but look forward to 2022 with hope. In part two: Hiska Bakker (57), employee of Studium Generale. During an emotional period, in which her daughter and father were hospitalised, she saw the goodness of people above all.

 • EN
 • NL
Tussen Hoop en Vrees

‘Jop zien racen op zijn driewieler geeft mij hoop’

Tussen Hoop en Vrees is een drieluik van aangrijpende verhalen over UT’ers. Zij kregen het om uiteenlopende redenen zwaar te verduren in 2021, maar kijken hoopvol vooruit naar 2022. In deel 1: beleidsadviseur Kathi Lemmens-Krug (33), wiens vierjarige zoon Jop ernstig ziek is.

 • EN
 • NL
Tussen Hoop en Vrees

‘Seeing Jop racing on his tricycle gives me hope’

Between Hope and Fear is a triptych of gripping stories about people from the UT. They've had a hard time in 2021 for various reasons but look forward to 2022 with hope. In part 1: the story of policy advisor Kathi Lemmens-Krug (33), whose four-year-old son Jop is gravely ill.

 • EN
 • NL
Spotlight
100 dagen-interview met Vinod Subramaniam

‘Ongebreidelde groei is niet de ambitie van de UT’

Ruim honderd dagen is Vinod Subramaniam nu collegevoorzitter in Twente. Terug op het oude nest. Hij spreekt over coronamoeheid en 2G, ‘de geur’ van de campus en het nieuwe regeerakkoord. ‘Kijk voor de financiering van het onderwijs en onderzoek eens naar onze oosterburen, dat zou ik het nieuwe kabinet adviseren.’

 • EN
 • NL
Spotlight
hundred days interview with Vinod Subramaniam

‘Unbridled growth is not the UT’s ambition’

For over a hundred days, Vinod Subramaniam has been back in Twente as president of the Executive Board. He talks about corona fatigue and 2G, ‘the smell’ of the campus and the new coalition agreement. ‘For the financing of education and research, look at our neighbour to the east, that is what I would advise the new cabinet to do.’

 • EN
 • NL
Eye of the Beholders

‘We are more united now’

The UT celebrates its 60th birthday this year. To commemorate, U-Today travels back in time with eyewitnesses every month. This last episode looks back at years 2016-2021. ‘People feel more committed to making the university better.’

 • EN
 • NL
Ooggetuigen

‘We zijn meer één nu’

De UT viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Daarom gaat U-Today iedere maand met ooggetuigen terug in de tijd. In deze laatste aflevering blikken we terug op de jaren 2016-2021. ‘Mensen voelen zich meer betrokken om de universiteit beter te maken.’

 • EN
 • NL
Ooggetuigen

‘We zijn meer één nu’

De UT viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Daarom gaat U-Today iedere maand met ooggetuigen terug in de tijd. In deze laatste aflevering blikken we terug op de jaren 2016-2021. ‘Mensen voelen zich meer betrokken om de universiteit beter te maken.’

 • EN
 • NL
Eye of the Beholders

‘We are more united now’

The UT celebrates its 60th birthday this year. To commemorate, U-Today travels back in time with eyewitnesses every month. This last episode looks back at years 2016-2021. ‘People feel more committed to making the university better.’

PhD stories

‘PhD is about knowing how to handle failures’

Students or researchers? PhD candidates fall into a category of their own. What is it like to navigate the sometimes lonely road towards a doctoral degree? In this monthly series, we put the PhDs of the University of Twente in the limelight. This episode gives the stage to Shreyas Harsha, a young scientist at the Photocatalytic Synthesis group.

 • EN
 • NL
Eye of the Beholders

‘A lot changed in those years and this wasn’t always easy’

The UT is celebrating its 60th birthday this year. To commemorate this occasion, U-Today will travel back in time with eye witnesses every month. In this eighth episode, we look back at the years 2011-2015. 'It might sound a little pretentious, but the visibility and ambition of the UT increased in those years’.

 • EN
 • NL
Ooggetuigen

‘Veel veranderde in die jaren en dat ging soms moeizaam’

De UT viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Daarom gaat U-Today iedere maand terug in de tijd met ooggetuigen. In deze elfde aflevering blikken we terug op de jaren 2011-2015. ‘Het klinkt wat pretentieus, maar de zichtbaarheid en het elan van de UT nam toe in die jaren.’

 • EN
 • NL
Ooggetuigen

‘Veel veranderde in die jaren en dat ging soms moeizaam’

De UT viert dit jaar haar zestigste verjaardag. Daarom gaat U-Today iedere maand terug in de tijd met ooggetuigen. In deze elfde aflevering blikken we terug op de jaren 2011-2015. ‘Het klinkt wat pretentieus, maar de zichtbaarheid en het elan van de UT nam toe in die jaren.’

 • EN
 • NL
Eye of the Beholders

‘A lot changed in those years and this wasn’t always easy’

The UT is celebrating its 60th birthday this year. To commemorate this occasion, U-Today will travel back in time with eye witnesses every month. In this eighth episode, we look back at the years 2011-2015. 'It might sound a little pretentious, but the visibility and ambition of the UT increased in those years’.

PhD stories

‘I’ve faced the nearly stereotypical PhD experience: mental health challenges’

Students or researchers? PhD candidates fall into a category of their own. What is it like to navigate the sometimes lonely road towards a doctoral degree? In this monthly series, we put the PhDs of the University of Twente in the limelight. This episode gives the stage to Rob Bemthuis, a young academic from the Pervasive Systems Research Group.

Spotlight

Technische natuurkunde: ‘Een blije familie van getalenteerde mensen’

De opleiding technische natuurkunde mag zich volgens de Keuzegids al tien jaar op rij topopleiding noemen. Tien betrokkenen delen hun kijk op wat de opleiding al een decennium lang zo excellent maakt. ‘We willen studenten niet pamperen, ook niet afremmen. Wél ondersteunen.’

Read more articles