What U think

Column: Muizenissen

Ik hoorde hem krijsen van paniek. De muis waar ik al een paar avonden jacht op maak, was even klem komen te zitten in onze zelf geknutselde, ‘muisvriendelijke’ Lego-val in de keuken. Even, want uiteindelijk ontsnapte hij door het legoraampje, dat toch niet helemaal dichtgeklapt bleek te zijn.

What U think

Column: Inspirerende vrouwen

‘Ik wil later net als Neelie Kroes worden. Of als Gillian Tans... of nee, wacht, Corinne Vigreux, dat is pas een inspirerende vrouw!’ Dat moet het effect zijn van de Inspiring Fifty, een lijst van vijftig succesvolle vrouwen in de technische sector. Deze vrouwen moeten meisjes inspireren om óók te kiezen voor een carrière in de technologie. ‘Ik geloof in de kracht van vrouwelijke rolmodellen om een positieve verandering teweeg te brengen’, zegt Janneke Niessen, medeoprichter van Inspiring Fifty. ‘If she can see it, she can be it.’

What U think

Column docent Niels Baas

Heb je je ooit afgevraagd wat SBY op je vliegticket betekent? Wij niet meer. Met 32 studenten en ikzelf stonden we vol goede moed klaar bij de incheckbalie.

What U think

TOM-regels: aanpassen!

Recent heeft het College van Beroep voor de Examens een opvallende uitspraak gedaan over een door TN en TW gezamenlijk aangeboden module. Omdat TN de studenten, die de module niet hebben gehaald, het jaar daarna alléén de onvoldoende onderdelen over laat doen, moet TW die mogelijkheid ook aan haar studenten bieden. Complimenten aan de TW-student die met een beroep op rechtsgelijkheid en met de nodige vasthoudendheid deze uitspraak heeft geforceerd.

What U think

Column | Pacifistische ingenieurs

Het was een nogal krachteloze aftrap van Juliano Pinto, een 29-jarige Braziliaan. De bal rolde zachtjes naar voren en bleef anderhalve meter verder weer liggen. Toch was die start van het Wereldkampioenschap voetbal op 12 juni 2014 een indrukwekkend bewijs van waartoe de technologie in staat was: Pinto kon normaal niet eens zijn grote teen bewegen, want zijn onderlichaam is verlamd. Tijdens zijn optreden staken zijn benen in een exoskelet dat hij aanstuurde met zijn brein. Elektroden vingen de hersengolven op die een computer vervolgens vertaalde naar een beweging van het skelet.

What U think

De ondernemende universiteit

Stel je voor: een kleine Nederlandse autofabrikant heeft zijn modellen voor kleinere auto’s volledig vernieuwd, maar ondanks de door de fabriek geroemde kwaliteit kan hij zijn marktaandeel in dit segment niet vasthouden. Desalniettemin hoopt de fabrikant op groei in het luxe-auto-segment door de verkoop in het buitenland te vergroten: de thuismarkt wordt voor al zijn modellen als een krimpmarkt beoordeeld.

What U think

Zenuwachtige student riep: ‘Jullie moeten weg!’

Na alle commotie afgelopen woensdag is de rust weergekeerd op de campus. Terugkijkend zegt Benno Kiers, hoofd beveiliging: ‘De ontruiming is fantastisch verlopen.’ En: ‘De melding kwam bij de receptie binnen. Die schakelde de UT-beveiliging in en wij … lieten gelijk het ontruimingsalarm afgaan’– aldus Benno Kiers.

What U think

Radicaal hart

Ik vind het moeilijk soms. Mijn naaste lief te hebben als mijzelf. De jihadist, meneer Wilders, eenzijdige journalisten, de ontevreden gelukszoeker, een schreeuwende Facebooker die het betreurt dat zijn haast verdronken medemens niet helemaal kopje onder is gegaan.

What U think

I have there no words for…

In de NRC van afgelopen weekend stond een opiniestuk van de Nederlandse filosoof Ad Verbrugge, getiteld: ‘Nederlands in het hoger onderwijs – en geen globish’ (via Blendle, via NRC). Hij houdt hier een pleidooi voor het behoud van het Nederlands als de voornaamste voertaal in het hoger onderwijs. Dat lijkt roeien tegen de stroom in, want de meeste universiteiten – inclusief de UT – stevenen af op invoering van het Engels als voertaal in alle opleidingen, zelfs al op bachelor-niveau. Ik vind zijn argumenten zeer de moeite waard, en iedereen die deze discussie voert zou zich zijn argumenten aan moeten trekken.

What U think

'Onderwijs is de sluitpost'

Één van de grootste problemen van het onderwijs aan de UT is het gebrek aan mankracht: na verschillende reorganisaties (RoUTe 14+, facultair) en nu verschillende onderwijsvernieuwingen (TOM, overgang op Engelstalig onderwijs) zich opstapelen, voelen docenten aan den lijve hoe het is om meer werk met minder collega’s op te moeten knappen. De werkdruk neemt ontegenzeggelijk toe -zelfs bestuurders beginnen het te erkennen-, maar ook de stress van het niet kunnen voldoen aan de kwaliteit en begeleiding, die je als onderwijsgevende graag wil bieden, neemt toe. Nu de verkiezing van de studenten in de URaad voor de deur staat, zouden kandidaten en kiezers zich bewust moeten zijn van het effect van de middelenverdeling op werkdruk voor docenten en kwaliteit van het onderwijs.

What U think

'College, kom met streefcijfers topvrouwen 2020'

Graag reageren wij als georganiseerde belangenbehartigers van genderdiversiteit op het positieve bericht in het UT nieuws van 8 april jl., over de keuze van onze collegevoorzitter om de portefeuille gender in de VSNU te behartigen.

What U think

De Wet van Zipf en de Grote Graaiers in Onderzoeksland

Op 21 februari publiceerde de Volkskrant een artikel met de titel ‘Het prof. dr. Dagobert Duck-effect’. Dat moet aantonen of onderzoeksgeld wel of niet eerlijk verdeeld wordt.De teneur van het stuk is duidelijk: een groot gedeelte van het geld gaat naar een beperkt deel van de onderzoekers en ‘dus’ deugt het systeem niet want de ‘Grote Graaiers’ zouden bijna alles krijgen.

Read more articles