What U think

Column: De swag van Karlstad

Nobody puts baby in the corner. Dit citaat uit de film Dirty Dancing staat groot geschreven op de gevel van de bibliotheek van de Universiteit van Karlstad, en waarmee zo’n beetje wordt bedoeld: durf ruimte in te nemen, laat je niet in de hoek zetten. Het bleek om een kunstwerk te gaan van Moa and Mikaela Krestesen die het ophingen in de stad Umeå, nadat een notoire serieverkrachter daar eindelijk was opgepakt. Ze wilden met die slogan vrouwen en meisjes aansporen zich de openbare ruimte weer toe te eigenen.

What U think

Column: Sjoemelen

Opnieuw kan een theorie over de morele inborst van onze soort door de shredder. Het was geen voorpaginanieuws, maar de Amerikaanse experimenteel filosoof Thomas Nadelhoffer wijdde er onlangs terecht een Twitterdraadje aan: de elf jaar oude sjoemeltheorie houdt geen stand. De theorie van Kathleen Voks en Jonathan Schooler verscheen in 2008 in het tijdschrift Psychological Science onder de titel: The value of believing in free will. Encouraging a belief in determinism increases cheating.

Van de redactie

Vlinderslag

Het commentaar van U-Today. De vleugelslag van een vlinder kan een tornado teweeg brengen. Wie die kracht heeft, moet daar verantwoordelijk mee omgaan. Dat geldt zeker voor een ‘ultimate people-first university’.

What U think

Voorjaarsvakantie door de neus geboord?

De Universiteitsraad is om advies gevraagd over het verplaatsen van de collegevrije week, die eind februari samenvalt met de voorjaarsvakantie van de regio, naar het begin van het semester. De verschuiving is volgens het college nodig om de in het tweede semester instromende studenten een warm welkom te heten. De wijze waarop dit voorgenomen besluit tot stand kwam en hoe het college dit afwoog tegen het alternatief om aan het begin van het derde kwartiel een paar dagen ruimte te maken voor een korte introductie, geeft te denken.

What U think
Science & Technology Magazine

Column: Preventing disasters ourselves

As the plane begins to pick up speed, a shower of sparks flies off the rapidly spinning wheels. A short time later, I see the blazing landing gear disappear inside the nacelle...

Van de redactie

Toeslagenkaviaar

Het commentaar van U-Today. Camelot leverde deze week 48 microappartementen op in de Hogekamp. Ook deze woningen zijn te bewonen met huurtoeslag. De belastingbetaler draait daarmee deels op voor de huisvesting van internationale studenten.

Van de redactie

Nek uitsteken

Het commentaar van U-Today. De UT zoekt net als Eindhoven vrouwelijk academisch talent, met het verschil dat Eindhoven vacatures alleen open stelt voor die doelgroep. Het is een even omstreden als doortastende beleidsbeslissing in Noord-Brabant.

What U think

Werkdruk is niet wat je dacht. Of toch wel?

Hé, leuk, een ‘werkdruk wijzer’! De spatiefout komt niet van mij. Zou het een poging tot woordspeling zijn? De werkdrukwijzer is een strak vormgegeven waaiertje dat mij als leidinggevende in een paar minuten de problematiek van werkdruk en werkstress uitlegt, tips geeft hoe ik dit bij mijn medewerkers kan herkennen en met ze bespreken, en hoe ik hun werkplezier kan bevorderen.

Van de redactie

Zegen en vloek

Het commentaar van U-Today. Bijna de helft van de UT-medewerkers is ontevreden over de werkdruk, zo blijkt uit het medewerkersonderzoek. Het is een dappere en juiste constatering dat de focus moet liggen op het management en leiderschap, want een goede leider houdt de boel bij elkaar en stelt medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen, zonder dat ze zichzelf voorbij lopen.

Van de redactie

Pyrrusoverwinning

Het commentaar van U-Today. De bèta-opleidingen krijgen er na een lange en harde lobby flink wat geld bij als de overheid het advies van Van Rijn volgt. Maar het is een schijnoverwinning die ten koste gaat van alfa en gamma. Het zou de TU's sieren als ze geld dat een ander toebehoort weigeren.

What U think

Column: 8068

In Korea is 1004 schijnbaar een populaire pincode. Koreanen spreken het getal namelijk uit als ‘cheonsa’, waarbij ‘cheon’ staat voor duizend, en ‘sa’ voor vier. Tegelijkertijd is ‘cheonsa’ óók het Koreaanse woord voor ‘engel’. ‘Wat een leuke woordspeling’, moeten talrijke Koreanen denken, ‘laat ik dat getal als pincode kiezen!’

What U think

Pop Culture: Red Dead Redemption 2

We binge-watch one Netflix show after another, we devour movies and games. Often, it is little more than mindless entertainment. Sometimes, however, it raises scientific questions. Pop culture viewed through the eyes of a scientist.

Read more articles