Fact Check: het Student Union jaarverslag debat

| Wouter Rietveld

De afgelopen dagen zijn er in U-Today meerdere artikelen verschenen over wat er afgelopen woensdag gebeurd is in de Universiteitsraad (UR). Vooral de discussie omtrent de Student Union heeft aandacht gekregen. De kop URaad: Wat is de Student Union nu precies? werd binnen een dag beantwoord met SU: “We nemen kritiek serieus”. Hieruit blijkt niet alleen dat er nog een slechter medium voor discussie is dan Whatsapp, het leidt ook verschrikkelijk af van wat er daadwerkelijk aan de hand is. Om de kop: UR: Mooizo te voorkomen lijkt het mij verstandig om de feiten erbij te pakken en wat fake news de wereld uit te helpen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Vincent Witmond van de PvdUT was woordvoerder op het jaarverslag. Hij is Student Union criticaster en heeft zich tijdens de verkiezing ook specifiek geprofileerd op het feit dat hij de SU democratischer wil maken. Als woordvoerder was het echter zijn taak om de standpunten van de gehele raad goed over te brengen, iets wat niet goed gelukt is als je zijn uitspraken uit het artikel vergelijkt met het geschreven advies. Het is begrijpelijk dat hij met twee gestrekte benen in wilde vliegen, maar dan moet je dit ook gezamenlijk als raad goed op papier zetten. Off-script gaan werkt tegengesteld.

Waarom werkt het tegengesteld? Als je het advies van de raad leest is het duidelijk dat ze vier punten maken. 1) ze adviseren om de SU gerichter te ondersteunen in verslaglegging, 2) ze vragen dat de stukken eerder worden aangeleverd, 3) de Uraad wil dat de functie van de SU ondubbelzinnig tentoongespreid wordt en dat ze 4) binnen haar eigen grenzen blijft opereren. Niet zo glamoreus, maar wel sterke punten die de SU helpen om samen met de medezeggenschap alle studentbelangen goed te vertegenwoordigen.

Vincent heeft het echter over een ‘ongrijpbare groep studenten’ die beleid maken waar de verenigingen ‘geen inspraak’ op hebben. Dit wordt vervolgens door U-Today gepresenteerd als de mening van de raad, wat logisch is omdat Vincent woordvoerder is voor dit stuk. Echter, schrijft de raad niets over dat de SU ongrijpbaar zou zijn, en is de claim dat verenigingen geen inspraak hebben pertinent onjuist.

Het is namelijk zo dat zowel de Uraad als de verenigingen, via inspraaklunches, meerdere momenten krijgen om mee te praten over het SU-beleid van aankomend jaar. Bovendien heeft de SU een raad van toezicht, waarvan de leden door de deelnemersraad van de SU (vergadering van alle verenigingen) benoemd worden. Deze RvT heeft instemmingsrecht op het jaarverslag en op het beleid van de Union. De verenigingen beoefenen dus in de praktijk direct het adviesrecht en indirect instemmingsrecht uit.

Vincent heeft dus zijn taak als woordvoerder niet goed uitgevoerd, waardoor de daadwerkelijke verbeterpunten niet goed naar voren zijn gekomen. Daardoor kunnen daadwerkelijke verbeterslagen niet gehaald worden. Het moet duidelijk zijn dat ik begrijp dat de kiezers van Vincent terecht frustraties hebben omtrent de transparantie van de SU en meer inspraak voor de verenigingen willen. Het verbaast me dat Vincent, als oud-voorzitter van de sportkoepel, niet goed weet hoe de RvT werkt, en dat laat zien dat er voor de SU zeker verbeterslagen te maken zijn.

Ik denk dat het geen kwaad kan als alle betrokken partijen (waaronder het CvB en de SU zelf) de SU-regelementen nog eens goed erbij pakken om daarmee eens te gaan praten over de rol van de SU en haar verenigingen. Het moge echter duidelijk zijn dat alleen door eerlijke communicatie en goede interne discussie de juiste onderwerpen naar boven komen.  Dus lees je goed in, vertaal de klachten van je kiezers naar goede verbeterpunten en ga de discussie aan. Dan stel ik voor dat we de alternative facts achterwege laten.

Wouter Rietveld

Dit stuk is niet uit opdracht van enige groep geschreven en is gebaseerd op de openbare stukken zoals ze op de website van de UR gevonden kunnen worden. Dit zijn: “UR advies n.a.v. jaarverslag SU” en de geluidsopname van de vergadering. Ik heb vorig jaar namens UReka in de raad gezeten, maar schrijf dit stuk vanuit mijn persoonlijke titel. Ik heb dit geschreven omdat ik het mooi vind om mijn mening te geven, en omdat ik vind dat de SU en UR door de verslaglegging van de laatste dagen ernstig tekort gedaan zijn.

Wil je een reactie geven? Stuur me dan een e-mail op: w.b.rietveld@student.utwente.nl