Brief aan het bestuur van NWO-domein TTW

| Wiendelt Steenbergen

Mijn gemijmer bij het schrijven van mijn blogs 'Philips en Jason. Deel 1: het sprookje' en 'Philips en Jason. Deel 2: de werkelijkheid' heeft me ertoe gebracht, een brief te sturen aan het bestuur van NWO-domein TTW, met twee verzoeken: 1. bescherm universiteiten tegen de hebzucht van bepaalde bedrijven, en 2. Zorg in uw subsidies beter voor kleine bedrijven: de grote zorgen wel voor zichzelf.

Hieronder staat de tekst van de brief. Aan het antwoord zal ik later weer een blog wijden.

 

Geacht bestuur,

De aanleiding voor deze brief is de overeenkomst tussen het NKI-AVL, de Universiteit Twente en Philips op basis waarvan deze partijen gaan samenwerken in project 15228 in de eerste TTW-KWF-call Technology for Oncology, van 2015. Deze overeenkomst bevat een bepaling dat Philips mede-eigenaar wordt van alle projectresultaten. Voor de details verwijs ik u naar uw eigen juridische afdeling.

Deze bepaling is gebruikelijk bij samenwerking tussen Nederlandse universiteiten en Philips: het bedrijf eist dit, en komt ermee weg. Dit is slecht is voor de Nederlandse universiteiten, maar door de verplichte bedrijfsbijdrage bij veel financieringsinstrumenten hebben we hiertegen niet veel in te brengen. Dat ik na lang tegenstribbelen toch akkoord ben gegaan is omdat ik mijn projectpartners bij het NKI-AVL niet wil duperen: geen overeenkomst betekent geen project. Maar voor de toekomst vraag ik u een principiële uitspraak over dit onderwerp te doen, en wel één die de positie van universiteiten in de samenwerking met de industrie binnen TTW-projecten versterkt.

Voor de inhoudelijke aspecten en argumenten verwijs ik u naar mijn blogs Philips en Jason, deel 1: het sprookje en Deel 2: de werkelijkheid. Een principiële uitspraak van uw zijde zou er toe moeten leiden, dat in door TTW gefinancierde projecten de universiteiten altijd de mogelijkheid behouden om eigen rechten op te bouwen. Hierdoor wordt de optie voor universiteiten om de zelf ontwikkelde technologie zelf te exploiteren (patent, licentie aan een andere partij, startup) niet meer geblokkeerd. 

In mijn blogs betoog ik ook, dat de eisen voor private medefinanciering bij een aantal van uw programma’s in het voordeel zijn van grote bedrijven. De gedachte leeft misschien dat wat goed is voor Philips, goed is voor Nederland. Maar uiteindelijk is ons innovatieve vermogen meer gebaat bij samenwerking met en versterking van het midden- en kleinbedrijf. Grote bedrijven zorgen wel voor zichzelf. Mijn tweede verzoek is daarom, uw programma's zo in te richten dat deze met name de samenwerking met het midden- en kleinbedrijf bevorderen.

 

Uiteraard ben ik bereid, deze verzoeken verder toe te lichten.

 

Met vriendelijke groet,

Wiendelt Steenbergen

Hoogleraar Biomedical Photonic Imaging

Universiteit Twente