News

Minister: taboe depressie doorbreken

Medezeggenschapsraden kunnen helpen om het taboe op depressie te doorbreken, denkt minister Bussemaker. Studenten moeten zich vrij voelen om over hun psychische problemen te praten.

News

Mantelzorg stort studenten in problemen

Eén op de zes studenten zorgt voor zieke familieleden. Maar dat valt nog niet mee: ze krijgen vaker dan andere studenten last van psychische problemen als depressie of angst.