• EN
 • NL
News

UT-collegevoorzitter over brief Dijkgraaf: ‘Devil is in the details’

‘Uitgebreid, doorwrocht en met welkome nuance’, dat is de eerste reactie van UT-collegevoorzitter Vinod Subramaniam op de vrijdag gepresenteerde internationaliseringsbrief van minister Dijkgraaf. Maar de plannen vallen of staan met de uitvoering, waarschuwt Subramaniam: ‘The devil is in the details.’

 • EN
 • NL
News

UT president on Dijkgraaf letter: 'Devil is in the details'

'Comprehensive, well-argued and with welcome nuance,' is UT president Vinod Subramaniam's initial reaction to Minister Dijkgraaf's internationalisation letter presented on Friday. But the plans hinge on implementation, warns Subramaniam: 'The devil is in the details.'

 • EN
 • NL
News

Internationalisering: iedereen moet Nederlands leren, minister grijpt regie

Met een nieuwe wet wil minister Dijkgraaf de toestroom van internationale studenten in banen leiden. Twee opvallende aankondigingen: er komt ‘centrale regie’ en alle internationals moeten straks Nederlands leren. De exacte gevolgen voor de UT zijn nog niet duidelijk.

 • EN
 • NL
News

Internationalisation: everyone must learn Dutch; minister takes control

Education Minister Robbert Dijkgraaf is putting forward new legislation to channel the influx of international students. Two striking announcements: there is to be ‘centralised control’ and all international students will have to learn Dutch. The exact implications for the UT are not yet clear.

 • EN
 • NL
News

UT wacht met spanning op brief Dijkgraaf over internationalisering

Het college van bestuur kijkt met spanning naar de brief van minister Dijkgraaf (OCW) over internationalisering, die naar verwachting eind deze week verschijnt. Dat bleek woensdagmorgen tijdens de Uraad. De brief kan grote gevolgen hebben voor de UT.

 • EN
 • NL
News

UT anxiously awaits Dijkgraaf’s letter on internationalisation

The Executive Board is anxiously awaiting the letter from minister Dijkgraaf (Education) on internationalisation, which is expected to appear at the end of this week. This became apparent during the University Council on Wednesday morning. The letter could have major consequences for the UT.

 • EN
 • NL
News

Studentassessoren: laat ons meepraten over internationalisering

De studentassessoren van negen Nederlandse universiteiten, waaronder de UT, missen het studentenperspectief in het debat over de internationalisering van het hoger onderwijs. Dat schrijven ze in een brief aan onderwijsminister Dijkgraaf. ‘We willen als studenten deelnemen aan het gesprek.’

 • EN
 • NL
News

Student assessors: Let us join the discussion on internationalisation

The student assessors of nine Dutch universities, including the UT, are missing the student perspective in the debate on the internationalisation of higher education. They write this in a letter to education minister Dijkgraaf. 'We as students want to participate in the conversation.'

 • EN
 • NL
News

Dijkgraaf twijfelt, maar zet wetsvoorstel loting door

Tegen zijn zin heeft de Tweede Kamer zijn wetsvoorstel voor de terugkeer van loting aangepast. Minister Dijkgraaf twijfelt, schrijft hij in een brief, maar hij trekt het wetsvoorstel niet terug.

 • EN
 • NL
News

Dijkgraaf has his doubts, but presses ahead with lottery bill

Against his wishes, the House of Representatives has amended Education Minister Robbert Dijkgraaf’s bill for the return of a lottery system. Dijkgraaf has his doubts, he writes in a letter to the House, but he is not withdrawing the bill.

 • EN
 • NL
News

Kamer wil helderheid over voertaal onderwijs

Moet het Nederlands in alle bacheloropleidingen weer de voertaal worden? De Tweede Kamer stemde gisteren over een reeks moties die de internationalisering van het hoger onderwijs moeten intomen.

 • EN
 • NL
News

House wants clarity about language of instruction in higher education

Should Dutch be the language of instruction in all Bachelor’s degree programmes? The House of Representatives voted on a series of motions designed to curb the internationalisation of higher education.

News

Minister wil meer invloed op internationalisering

Met een combinatie van wetten en afspraken wil minister Dijkgraaf de toestroom van buitenlandse studenten in goede banen leiden, zei hij dinsdag in de Tweede Kamer. Bovendien wil hij zelf meer aan de knoppen zitten.

 • EN
 • NL
News

CvB roept op tot saamhorigheid bij nieuwjaarsontbijt

Collegevoorzitter Vinod Subramaniam haalde maandagochtend tijdens het nieuwjaarsontbijt in de Ravelijn vurig uit naar het politieke debat over internationale instroom en riep op tot verbondenheid. ‘Ongeacht afkomst, wij maken samen deze universiteit tot wat het is.’

 • EN
 • NL
News

Executive Board calls for harmony during New Year’s breakfast

Executive Board President Vinod Subramaniam fiercely lashed out at the political debate regarding the influx of international students during the New Year's breakfast in the Ravelijn on Monday morning and called for unison. ‘Regardless of one’s origin, together we make this university to what it is today.’

 • EN
 • NL
News

Wervingsstop internationale studenten: gevolgen UT onduidelijk

Stop per direct met het werven van internationale studenten. Dat was vlak voor kerst de boodschap van minister Dijkgraaf (OCW) aan hogeronderwijsinstellingen. Op korte termijn hoeft de UT geen activiteiten te schrappen, laat woordvoerder Laurens van der Velde weten. ‘Maar wat de maatregel precies voor ons betekent, moeten we nog onderzoeken.’

 • EN
 • NL
News

Suspending recruitment of international students: consequences unclear for UT

Suspend the recruitment of international students at once. This was the message of minister Dijkgraaf (Education, Culture and Science) to universities. Spokesperson Laurens van der Velde states that on the short term, the UT does not need to cancel any activities. ‘But we still have to find out what it precisely is that the measure implies for us.’

 • EN
 • NL
News

Internationalisering: Dijkgraaf wil nog geen knopen doorhakken

Stoppen met het werven van buitenlandse studenten? Snel een wetsvoorstel schrijven? Minister Dijkgraaf wil zich niet laten opjagen, laat hij de Tweede Kamer weten.

 • EN
 • NL
News

Internationalisation: Dijkgraaf still weighing his options

Amid calls for a recruitment stop for international students and a quick-fix stopgap bill, last Friday Minister of Education Robbert Dijkgraaf informed the House of Representatives that he does not want to be rushed.

 • EN
 • NL
News

Buitenlandse studenten zijn hard nodig, zeggen acht universiteiten en hogescholen

We moeten internationale studenten blijven werven in de strijd tegen tekorten op de arbeidsmarkt, stellen bestuurders van acht universiteiten en hogescholen, waaronder ook UT-collegevoorzitter Vinod Subramaniam. Ze reageren op een motie van de Tweede Kamer om het werven van buitenlandse studenten aan banden te leggen.

 • EN
 • NL
News

International students very much needed, say eight higher education institutions

According to administrators from eight higher education institutions, we must continue to recruit international students in the fight against labour market shortages. Amongst them UT President Vinod Subramaniam. They say the House of Representatives should not stand in the way of this.

 • EN
 • NL
News

Kamer wil snel wetsvoorstel rond toestroom buitenlandse studenten

Minister Dijkgraaf van Onderwijs moet meer tempo maken en vóór de zomer met een wetsvoorstel komen om de instroom van internationale studenten te beheersen. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer.

 • EN
 • NL
News

Parliament wants bill quickly on influx of foreign students

Education Minister Robbert Dijkgraaf needs to get his skates on and come up with a bill before the summer to control the influx of international students. This is the view of a majority of the House of Representatives.

Read more articles