• EN
 • NL
News

How should we recognise and reward scientists?

Scientists teach, lead their department and share their insights with the general public. They are going to receive more recognition for this kind of work. But is it at the expense of their research?

 • EN
 • NL
Spotlight

Hoe gaan we wetenschappers straks ‘erkennen en waarderen’?

Wetenschappers geven les, leiden hun afdeling en delen hun inzichten met het grote publiek. Voor zulke taken zullen ze meer erkenning krijgen. Maar gaat dat niet ten koste van hun onderzoek?

 • EN
 • NL
News

Meanwhile this summer...

This year, in addition to sunscreen and our bathing suits, we also brought large numbers of face masks with us on holiday. In the land of higher education, the coronavirus measures have resulted in a different turn of events as well.

 • EN
 • NL
News

Ondertussen deze zomer…

Dit jaar namen we naast zonnebrand en onze zwemspullen voor het eerst ook massaal mondkapjes mee op vakantie. Ook in hogeronderwijsland liep het deze zomer door corona heel anders dan normaal.

 • EN
 • NL
News
Survey Newcom and U-Today

Half of the students ‘suffer a lot' from the corona crisis

Half of the students and a quarter of the staff at the UT ‘suffer a lot’ as a result of the corona crisis, according to a survey held by U-Today in cooperation with research agency Newcom. The survey was carried out at nine higher education institutions. As a result of the crisis, students and staff are feeling more depressed and have less energy than before.

 • EN
 • NL
News
Peiling Newcom en U-Today

Bijna helft studenten ervaart ‘veel last’ van coronacrisis

De helft van de studenten en een kwart van de medewerkers op de UT ervaart veel last als gevolg van de coronacrisis. Zo blijkt uit een peiling van U-Today in samenwerking met onderzoeksbureau Newcom dat het onderzoek op negen hoger onderwijsinstellingen uitvoerde. Studenten en medewerkers hebben door de crisis vaker sombere gevoelens en minder energie dan voorheen.

 • EN
 • NL
News

Allocation of 40 percent of the abolished student grants is still unclear

Will the 2.5 billion euros that is being made available up until 2024 also be spent on the educational improvements that were promised? Research carried out by Folia shows that one in three universities and academic institutions do not as yet have a realistic spending plan in place.

 • EN
 • NL
News

40 procent van de basisbeursmiljoenen heeft nog geen duidelijke bestemming

Studenten hebben in 2015 hun basisbeurs ingeleverd, in ruil daarvoor zouden zij beter onderwijs krijgen. Maar wordt de 2,5 miljard euro die tot 2024 vrijkomt ook aan de beloofde onderwijsverbeteringen besteed? Uit onderzoek van Folia blijkt dat een op de drie universiteiten en hogescholen nog geen realistisch bestedingsplan heeft.

 • EN
 • NL
News

Racism: higher education looks in the mirror

The worldwide protests against racism are leading to some soul-searching in higher education, and to the question: what role do background and discrimination play?

 • EN
 • NL
News

Racisme: hoger onderwijs kijkt in de spiegel

De wereldwijde protesten tegen racisme leiden tot zelfonderzoek in het hoger onderwijs: welke rol spelen afkomst en discriminatie?

 • EN
 • NL
News
Analysis

Racism in higher education

After George Floyd was killed by an American police officer, many hundreds of thousands of people all over the world took to the streets to protest against racism. But what is the current situation in terms of racism in Dutch higher education?

 • EN
 • NL
News
Analyse

Racisme in het hoger onderwijs

Na de moord op George Floyd door een Amerikaanse politieagent gaan over de hele wereld massa’s mensen de straat op om te protesteren tegen racisme. Hoe zit het met racisme in het Nederlandse hoger onderwijs?