News

Halvering collegegeld beter dan niets, vindt oppositie

Het wetsvoorstel om het collegegeld voor eerstejaars studenten te halveren kan op brede politieke steun rekenen. Toch hadden veel oppositiepartijen liever gezien dat minder draagkrachtige studenten meer zouden profiteren van de tegemoetkoming.

News

Halvering collegegeld: niet zeuren, maar opschieten

Voor nadenken is het te laat, we moeten tempo maken. Dat is eigenlijk het antwoord van minister Van Engelshoven op alle lastige vragen van Kamerleden over de halvering van het collegegeld voor eerstejaars.

News

Tweede Kamer: ‘Leg nog eens uit, dat halve collegegeld’

Het kabinet moet in razend tempo enkele stekelige vragen van de Tweede Kamer beantwoorden over de halvering van het collegegeld voor eerstejaars. Alle pijnpunten komen aan bod.

News

DUO: laat maar komen, die halvering van het collegegeld

DUO voorziet geen technische problemen als in september het collegegeld voor eerstejaarsstudenten wordt gehalveerd. In april testen alle betrokken partijen of hun systemen er klaar voor zijn, maar vooralsnog ligt iedereen op schema.

News

Raad van State maakt gehakt van halvering collegegeld

Gaan er meer mensen studeren als ze in het eerste jaar duizend euro minder collegegeld hoeven te betalen? De Raad van State denkt van niet en toont zich in een spoedadvies uiterst kritisch over een wetsvoorstel van minister Van Engelshoven.

News

Halvering collegegeld ligt nog op schema

Als alles goed gaat, krijgen eerstejaars studenten vanaf september korting op hun collegegeld. Voorlopig ligt het kabinet op schema: het wetsvoorstel is naar de Tweede Kamer gestuurd.

News

Minister legt collegegeld voor tweede studies aan banden

Tienduizend of twintigduizend euro collegegeld? In alle vrijheid mogen universiteiten en hogescholen nu hun instellingscollegegeld vaststellen, maar daar komt een einde aan. Minister Van Engelshoven gaat het tarief begrenzen.

News

D66: ‘helft van de studenten sluit feestleningen af’

Is de verhoging van de rente op studieleningen, waarmee het kabinet de korting op het eerstejaarscollegegeld wil betalen, nu echt nodig? Jazeker, zegt D66, want studenten gebruiken hun lening te vaak voor leuke dingen.

News

Duizenden handtekeningen onder petitie lager collegegeld

Halveer het collegegeld voor alle studenten, zegt de Landelijke Studentenvakbond, en niet alleen voor eerstejaars. Een petitie die daartoe oproept, is intussen 4.400 keer ondertekend.

News

Korting collegegeld: alleen rijke student profiteert

Heel leuk, die korting van duizend euro op het collegegeld van eerstejaars, maar het is een cadeautje voor de rijkere studenten. Wie noodgedwongen veel moet lenen, mag de rekening betalen.

News

Collegegeld omhoog in 2018

Studenten moeten in 2018 meer collegegeld betalen. Het tarief gaat omhoog van 2.006 naar 2.060 euro. De stijging is groter dan in vorige jaren: maar liefst 54 euro.

News

Hoe populair is flexstuderen?

Vier instellingen beginnen komend studiejaar met het experiment flexstuderen: studenten kunnen hun eigen tempo kiezen en betalen alleen voor vakken die ze echt volgen. De belangstelling wisselt sterk. Ook omdat niet alle instellingen even flexibel zijn.

Read more articles